Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейският съюз и ООН обединяват сили в подкрепа на оценката на щетите в Аржентина след изригването на вулкана в Чили

Брюксел, 6 юли 2011 г. — Европейският съюз изпрати експерти по геология и замърсяване на околната среда в Аржентина, където ще участват в независимата оценка на риска след изригването на чилийския вулкан Пуйеуе. Оценката е ръководена от съвместната група по околната среда към Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и от Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA).

В началото на юни вулканът Пуйеуе изхвърли в атмосферата вулканична пепел, която повиши риска от кални свлачища и замърсяване на повърхностните води, въздуха и селскостопанските продукти. Експертната мисия стартира в отговор на молбата на Аржентина към ООН и ще работи в тясно сътрудничество с аржентинските служби за гражданска защита, като предостави технически съвети за незабавни мерки за смекчаване и предотвратяване на последиците.

Трима от общо четиримата експерти в екипа са предоставени от Механизма на ЕС за гражданска защита, а четвъртият е назначен от UNEP и OCHA. Екипът ще остане в Аржентина до 19 юли и ще посети няколко области, засегнати от изригването. Мисията ще анализира всички непосредствени рискове за човешкото здраве, предизвикани от вулканичната пепел и газове. Експертите ще предоставят съвети и относно методологията за анализиране на пробите от почвата, водата и въздуха и относно тълкуването на данните за качеството на въздуха и водата.

Контекст:

Експлозивното изригване на чилийския вулкан Пуйеуе на 4 юни 2011 г. наложи евакуирането на 4200 души в Чили и изхвърли облаци пепел на височина 10 км в атмосферата. В резултат, значителни количества пепел бяха отнесени от въздушните течения до Патагония, Аржентина.

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството в реакцията при бедствия между 31 европейски държави (ЕС-27 и Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на страните, засегнати от бедствия, по целия свят. Когато бъде задействан, механизмът координира предоставянето на помощ в Европейския съюз и извън неговите граници. Европейската комисия управлява механизма чрез Центъра за мониторинг и информация (ЦМИ).

От създаването си през 2001 г. насам механизмът е бил задействан за бедствия в държави-членки (като горските пожари в Португалия и наводненията на Балканите през 2010 г.), но също и по света, включително за последните земетресения в Хаити, Чили и Япония.

Съществува продължителна практика на сътрудничество между Европейския механизъм за гражданска защита и съвместната група по околната среда към UNEP/OCHA. Това сътрудничество е довело до редица съвместни операции в областта на околната среда, включително след петролния разлив в Република Корея, по време на почистването на петролния разлив в хода на кризата в Ливан и химическото замърсяване в Кот д'Ивоар.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Информация за хуманитарните помощи от Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar