Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Nov akcijski načrt Komisije za promet s sosedami

Bruselj, 7. julija 2011 – Evropska komisija je danes objavila nov akcijski načrt za promet s sosedami, s katerim naj bi se okrepile prometne povezave s sosednjimi regijami vzhodno in južno od EU. V njem je predlagala več kot 20 konkretnih kratkoročnih in dolgoročnejših ukrepov za zagotovitev nemotenih, varnejših in zanesljivejših prometnih povezav, hkrati pa bi se z njim okrepilo povezovanje trgov, kar bo koristilo EU in njenim sosednjim regijam. Načrt sta 7. julija 2011 predstavila podpredsednik Siim Kallas, ki je pristojen za promet, ter komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Stefan Füle.

Podpredsednik Kallas je povedal: „Prosto gibanje v Evropi radi smatramo za nekaj samoumevnega, vendar se ne sme ustaviti na meji. Če so nam odnosi s sosedami resnično pomembni, moramo danes zagotoviti infrastrukturo, ki je bistvena za čezmejni pretok blaga in ljudi, zmanjšati birokracijo in odpraviti ozka grla.“

Komisar Füle je dejal: „V novi in ambiciozni evropski sosedski politiki, uvedeni 25. maja letos, ponujamo našim sosedom na vzhodu in jugu tesnejše gospodarsko povezovanje. V tem akcijskem načrtu smo predlagali konkretne ukrepe na področju prometa, ki jih nameravamo izvesti v korist državljanov in podjetij v sosednjih regijah in v Evropi.“

Sodelovanje na področju prometa s sosednjimi regijami1 EU je do zdaj potekalo v okviru številnih dvostranskih in regionalnih pobud. Tako na primer že obstaja regionalna prometna pobuda za južne sosede. Nov akcijski načrt2 gradi na dosedanjih rezultatih, krepi zlasti povezave z vzhodom in združuje regionalno sodelovanje na področju prometa v eno samo politiko.

Glavni ukrepi za povezanje prometnih sistemov EU in njenih sosed zajemajo:

  • razširitev notranjega letalskega trga EU in enotnega evropskega neba na sosednje regije;

  • povezanje vseevropskega prometnega omrežja z infrastrukturo sosed EU s pomočjo prednostnih prometnih projektov;

  • boljše izkoriščanje potenciala železniškega tovornega prometa z odprtjem trgov in odpravo tehničnih ovir, kot so različne tirne širine;

  • poenostavitev regionalnega sodelovanja na področju prometa z ustanovitvijo odbora vzhodnega partnerstva za promet, ki bo nadzoroval sodelovanje s sosedami na vzhodu;

  • povečanje učinkovitosti pomorskega prometa s sosednjimi državami, dolgoročno tudi z njihovo vključitvijo v „modri pas“ prostega pomorskega pretoka v Evropi in okoli nje;

  • podporo sosednjih držav pri izboljševanju varnosti v cestnem prometu.

Vse podrobnosti o več kot 20 ukrepih iz akcijskega načrta najdete v MEMO/11/488.

Ti ukrepi do leta 2013 se bodo financirali z obstoječimi viri, pri čemer se bo določilo, kateri projekti in ukrepi imajo prednost. V pred kratkim objavljenem sporočilu o proračunu za Evropo 2020 je Komisija predlagala povečanje prožnosti za možno financiranje strateških infrastrukturnih projektov, ki povezujejo EU in njene sosede. To bo obravnavano na pogajanjih o prihodnjem finančnem okviru.

Naslednji koraki

Komisija bo v nadaljevanju svoj načrt predstavila Svetu in Evropskemu parlamentu. Na ministrski konferenci, ki bo organizirana v okviru poljskega predsedstva EU in bo potekala 24. in 25 oktobra 2011 v Krakovu, bo ustanovljen nov odbor vzhodnega partnerstva za promet, ki bo nadzoroval izvajanje ukrepov na vzhodu.

Več informacij o sodelovanju na področju prometa s sosednjimi državami je na voljo na:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kontakti :

Anca Paduraru (+32 22966430)

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Sosednje regije so države, ki so vključene v evropsko sosedsko politiko in politiko širitve ter še nimajo posebnim odnosov z EU. Na vzhodu: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina; na jugu: Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Zasedeno palestinsko ozemlje, Sirija in Tunizija. Države kandidatke: Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Turčija in Islandija. Potencialne kandidatke: Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija in Kosovo (v skladu z UNSCR 1244/99). Islandija ni vključena v sporočilo, ker je osredotočeno na prometne povezave in povezovanje trgov.

2 :

Sporočilo Komisije „EU in sosednje regije: prenovljeni pristop k prometnemu sodelovanju“, COM(2011) 415.


Side Bar