Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Komisia štartuje nový akčný plán susedskej politiky v oblasti dopravy

Brusel 7. júla 2011 Európska komisia dnes zverejnila nový akčný plán susedskej politiky v oblasti dopravy s cieľom posilniť dopravné spojenia so susednými regiónmi na východe a juhu EÚ. V pláne navrhuje 20 konkrétnych opatrení, dlhodobých aj krátkodobých, ktoré pomôžu vytvoriť hladšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie dopravné spojenia. Zároveň sa prehĺbi integrácia trhov v prospech ako EÚ, tak aj jej susedných regiónov. Plán 7. júla 2011 predstavil podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy a Štefan Füle, komisár pre rozšírenie a susedskú politiku.

Podpredseda Kallas vyhlásil: „Sloboda je pohybu je čosi, čo v Európe zvykneme považovať za samozrejmosť, nemala by však končiť na jej hraniciach. Ak dnes tvrdíme, že berieme vzťahy s našimi susedmi vážne, musíme zabezpečiť infraštruktúru potrebnú na umožnenie toku tovaru a pohyb ľudí cez hranice, ako aj zredukovať byrokraciu a problémové miesta.“

Komisár Füle dodal: „V rámci novej a ambicióznej európskej susedskej politiky iniciovanej 25. mája tohto roku ponúkame našim partnerom na východe a juhu intenzívnejšiu hospodársku integráciu. V tomto akčnom pláne navrhujeme konkrétne opatrenia, ktoré plánujeme zaviesť v prospech občanov a spoločností, ako v EÚ, tak v jej susedných krajinách.“

Spolupráca so susednými regiónmi EÚ v dopravnej oblasti1 sa doteraz odohrávala prostredníctvom celého radu bilaterálnych a regionálnych iniciatív, existuje napríklad už regionálna iniciatíva v oblasti dopravy pre susedov na juhu. Nový akčný plán2 vychádza z doteraz dosiahnutých výsledkov, posilňuje predovšetkým spojenia na východ a spája regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy v jednej politike.

Ku kľúčovým opatreniam na prepojenie dopravných systémov EÚ a jej susedov patria:

  • rozšíriť vnútorný letecký trh EÚ a Jednotné európske nebo na susedné regióny,

  • prepojiť transeurópsku dopravnú sieť s infraštruktúrou susedných krajín EÚ prostredníctvom prioritných projektov v oblasti dopravy,

  • lepšie využívať potenciál železničnej nákladnej dopravy prostredníctvom otvorenia trhov a odstránenia technických prekážok, ako sú rozdielne rozchody koľajníc,

  • zjednodušiť vykonávanie regionálnej spolupráce v oblasti dopravy pomocou zriadenia novej štruktúry riadenia – „panelu Východného partnerstva pre dopravu“, ktorý bude dohliadať na realizáciu opatrení v susedných krajinách na východe

  • zefektívniť námornú dopravu so susednými krajinami, z dlhodobého hľadiska aj ich zahrnutie do „Modrého pásu“ neobmedzenej námornej dopravy v Európe a okolo nej.

  • pomôcť susedným krajinám zlepšiť bezpečnosť na cestách.

Podrobnosti o vyše 20 opatreniach uvedených v akčnom pláne sú k dispozícii aj v MEMO/11/488.

Tieto akcie sa až do roku 2013 budú financovať z existujúcich zdrojov, na čo je potrebné lepšie určovať prioritné projekty a opatrenia. Komisia vo svojom nedávnom oznámení o rozpočte pre Európu 2020 navrhla zvýšiť flexibilitu možného financovania strategických infraštruktúrnych projektov, ktorými sa vytvoria prepojenia medzi EÚ a jej susedmi. Tento návrh sa zohľadní pri rokovaniach o budúcom finančnom rámci.

Aké sú ďalšie kroky?

Ďalším krokom je predložiť plán Komisie Rade a Európskemu parlamentu. V októbri 2011 sa na ministerskej konferencii organizovanej v rámci poľského predsedníctva EÚ (24. - 25. október 2011 v Krakove) zriadi panel Východného partnerstva pre dopravu, ktorý bude dohliadať na realizáciu opatrení na východe.

Viac informácií o spolupráci so susednými krajinami v oblasti dopravy je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kontaktné osoby:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Susedné regióny sú krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika a politika rozšírenia a ktoré ešte nemajú vybudované mimoriadne vzťahy s EÚ. Na východe to sú: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina. Na juhu to sú: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, okupované palestínske územia, Sýria, Tunisko. Kandidátske krajiny sú: Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna hora, Chorvátsko, Island a Turecko. Potenciálne kandidátske krajiny: Vzhľadom na zameranie oznámenia na dopravné spojenia a trhovú integráciu sa oznámenie na Island nevzťahuje.

2 :

Oznámenie Komisie „EÚ a jej susedné regióny: obnovená koncepcia spolupráce v oblasti dopravy“, KOM(2011) 415.


Side Bar