Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presã

Comisia a lansat un nou plan de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine

Bruxelles, 7 iulie 2011 – Comisia Europeană a publicat astăzi un nou Plan de acțiune în domeniul transporturilor către și dinspre țările vecine, destinat a îmbunătăți legăturile de transport cu regiunile vecine din estul și sudul UE. Planul propune peste 20 de măsuri concrete, pe termen scurt, dar și pe termen mai lung, menite să facă mai ușoare, mai sigure și mai viabile conexiunile de transport. Acest plan va amplifica totodată integrarea piețelor, atât în folosul UE, cât și al regiunilor învecinate. Planul a fost prezentat la 7 iulie 2011 de vicepreședintele Siim Kallas, responsabil cu transporturile, și de Stefan Füle, comisarul pentru extindere și politica europeană de vecinătate.

Vicepreședintele Kallas a declarat: „Cu toții avem tendința de a considera libertatea de mișcare ca fiind normală în Europa, însă aceasta nu ar trebui să se oprească la frontiere. În acest moment, dacă vrem cu adevărat să stabilim legături cu țările învecinate, trebuie să furnizăm infrastructura esențială pentru circulația bunurilor și persoanelor de o parte și de alta a frontierelor UE și să eliminăm birocrația și blocajele.”

La rândul său, comisarul Füle a declarat: „Prin noua și ambițioasa politică europeană de vecinătate, lansată anul acesta la 25 mai, le oferim o integrare economică sporită vecinilor noștri din est și din sud. Acest plan de acțiune propune măsuri concrete în domeniul transporturilor, pe care dorim să le punem în practică în beneficiul cetățenilor și al companiilor din țările învecinate și din Europa.”

Cooperarea în domeniul transporturilor cu regiunile vecine ale UE1 s-a desfășurat până acum în cadrul unor inițiative bilaterale și regionale. De exemplu, există deja o inițiativă privind transportul regional pentru vecinii de la sud. Acest nou plan de acțiune2 pornește de la rezultatele obținute până în prezent, consolidează în special conexiunile cu estul și integrează cooperarea regională în materie de transport într-o singură politică.

Printre principalele măsuri care urmăresc să facă legătura între sistemele de transport ale UE și cele ale vecinilor săi se numără:

  • extinderea la regiunile vecine a pieței interne a UE în domeniul aviației și a Cerului unic european;

  • conectarea rețelei transeuropene de transport la infrastructura țărilor vecine UE prin proiecte prioritare în domeniul transporturilor;

  • valorificarea îmbunătățită a potențialului transportului feroviar de marfă prin deschiderea piețelor și prin estomparea barierelor tehnice, precum diferențele de ecartament dintre căile ferate;

  • eficientizarea punerii în practică a cooperării regionale în domeniul transporturilor, prin crearea, în cadrul Parteneriatului estic, a unui comitet privind transporturile, care să supravegheze cooperarea cu vecinii de la est;

  • creșterea eficienței transporturilor maritime către și dinspre țările învecinate, inclusiv, pe termen mai lung, prin includerea acestora în proiectul „Blue Belt” de liberă circulație maritimă în Europa și în regiunile învecinate;

  • sprijinirea țărilor vecine în privința sporirii siguranței rutiere.

Pentru detalii complete în privința celor peste 20 de măsuri prevăzute în planul de acțiune, a se vedea MEMO/11/488.

Aceste acțiuni, care urmează să fie întreprinse până în 2013, vor fi finanțate din resurse existente, printr-o mai bună stabilire a ordinii de prioritate a proiectelor și a măsurilor. În comunicarea sa publicată recent pe tema bugetului pentru Europa 2020, Comisia a propus flexibilitate în identificarea surselor posibile de finanțare pentru proiectele strategice de infrastructură care leagă UE de vecinii săi. Acest subiect va fi aprofundat în cadrul negocierilor referitoare la viitorul cadru financiar.

Care sunt etapele următoare?

Planul Comisiei urmează să fie prezentat Consiliului și Parlamentului European. În octombrie 2011 (24-25 octombrie 2011, la Cracovia), în cadrul unei conferințe ministeriale organizate sub Președinția polonă a UE, se va lansa noul Comitet privind transporturile al Parteneriatului estic, care va supraveghea implementarea măsurilor la est.

Pentru mai multe informații despre cooperarea cu țările învecinate în domeniul transporturilor, a se vedea:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Persoane de contact:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Regiunile învecinate sunt reprezentate de țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate și al politicii de extindere și care nu au stabilit încă relații speciale cu UE. La est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. La sud: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Teritoriul Palestinian Ocupat, Siria, Tunisia. Țările candidate: Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Turcia și Islanda. Țări potențial candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (în temeiul UNSCR 1244/99). Islanda nu este vizată de comunicare, având în vedere accentul pus pe conexiunile de transport și pe integrarea piețelor.

2 :

Comunicarea Comisiei intitulată „UE și regiunile sale învecinate: o abordare reînnoită în privința cooperării în domeniul transporturilor”, COM(2011) 415.


Side Bar