Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie komt met nieuw nabuurschapsactieplan op het gebied van vervoer

Brussel, 7 juli 2011 - De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw nabuurschapsactieplan op het gebied van vervoer gepubliceerd om te komen tot betere transportverbindingen met naburige regio's ten oosten en ten zuiden van de EU. Het plan bevat voorstellen voor meer dan 20 concrete maatregelen op korte en langere termijn om de transportverbindingen vlotter, veiliger en betrouwbaarder te maken. Met dit plan zal tegelijk de marktintegratie worden verdiept ten bate van zowel de EU als van haar naburige regio's. Het plan werd op 7 juli 2011 gepresenteerd door vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, en door Commissaris Stefan Fühle, bevoegd voor uitbreiding en het Europese nabuurschapsbeleid.

Vicevoorzitter Kallas: "Vrijheid van verkeer is iets wat wij allen in Europa vrij vanzelfsprekend vinden, maar deze vrijheid mag niet ophouden aan onze grenzen. Als wij vandaag onze relatie met onze buren serieus willen nemen, moeten wij voorzien in de infrastructuur die nodig is voor het grensoverschrijdende verkeer van goederen en personen, en komaf maken met rompslomp en flessenhalzen."

Commissaris Füle: "In het kader van het nieuwe en ambitieuze nabuurschapsbeleid, dat op 25 mei van dit jaar is gelanceerd, bieden wij onze buren in het oosten en het zuiden een diepere economische integratie. Dit actieplan bevat voorstellen voor de concrete maatregelen die wij op het gebied van vervoer willen nemen ten bate van burgers en ondernemingen in onze buurlanden en in Europa."

Tot nu toe is met de naburige regio's1 op vervoersgebied samengewerkt in het kader van een aantal bilaterale of regionale initiatieven: zo bestaat er al een regionaal vervoersinitiatief voor zuidelijke buurlanden. Dit nieuwe actieplan2 bouwt voort op de tot dusver bereikte resultaten, het versterkt in het bijzonder de verbindingen in het oosten en bundelt de regionale samenwerking op het gebied van vervoer in een enkel beleidskader.

Belangrijke maatregelen voor het verbinden van de vervoerssystemen van de EU met die van haar buurlanden zijn onder meer:

  • de interne luchtvaartmarkt van de EU en het gemeenschappelijk Europees luchtruim uitbreiden tot de naburige regio's;

  • het trans-Europees Vervoersnet aansluiten op infrastructuur van de buurlanden van de EU via prioritaire vervoersprojecten;

  • het potentieel van het goederenvervoer per spoor beter benutten door het openstellen van markten en het wegnemen van technische belemmeringen, zoals verschillen in spoorwijdte;

  • de samenwerking op het gebied van regionaal vervoer stroomlijnen door de oprichting van een "Vervoerspanel" dat toeziet op de samenwerking met buurlanden in het oosten;

  • het zeevervoer met de buurlanden ook op langere termijn efficiënter maken door het opnemen van deze landen in de "blauwe gordel" voor vrij scheepvaartverkeer in en rond Europa.

  • buurlanden ondersteunen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op de weg.

Voor alle informatie over meer dan 20 in het actieplan opgenomen maatregelen zie MEMO/11/488.

Deze acties, die lopen tot 2013, zullen met bestaande middelen worden gefinancierd dankzij betere prioritering van projecten en maatregelen. In haar recente mededeling getiteld "Een begroting voor Europa 2020" heeft de Commissie voorgesteld meer flexibiliteit te verlenen voor de mogelijke financiering van strategische infrastructuurprojecten die gericht zijn op het verbinden van de EU met haar buurlanden. Dit zal worden doorgetrokken in de onderhandelingen over het toekomstige financiële kader.

Wat zijn de volgende stappen?

Het plan van de Commissie wordt in een volgende fase bij de Raad en het Europees Parlement ingediend. In oktober 2011 wordt op een ministeriële conferentie in het kader van het Poolse EU-voorzitterschap (op 24 en 25 oktober 2011 in Krakow) het nieuwe "Vervoerspanel" voor het oostelijk partnerschap gelanceerd, dat zal toezien op de tenuitvoerlegging van de maatregelen in het oosten.

Meer informatie over de samenwerking met buurlanden op het gebied van vervoer is te vinden op:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Contactpersonen:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Naburige regio's zijn de landen die onder het Europese nabuurschapsbeleid en het uitbreidingsbeleid vallen en nog geen bijzondere betrekkingen met de EU hebben. In het oosten: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne. In het zuiden: Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, de bezette Palestijnse gebieden, Syrië en Tunesië. De kandidaat-lidstaten: Kroatië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Turkije en IJsland. Potentiële kandidaat-lidstaten: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Kosovo (overeenkomstig resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad). De mededeling is niet van toepassing op IJsland omdat de nadruk op transportverbindingen en marktintegratie ligt.

2 :

Mededeling van de Commissie "De EU en haar aangrenzende regio's: een nieuw beleid voor samenwerking op het gebied van vervoer", COM(2011) 415.


Side Bar