Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság új cselekvési terve a szomszédos régiókkal fenntartott közlekedési kapcsolatokról

Brüsszel, 2011. július 7. – Az Európai Bizottság az EU keleti és déli szomszédaival fennálló közlekedési viszonyrendszer megerősítése érdekében ma új cselekvési tervet tett közzé a szomszédos régiókkal fenntartott közlekedési kapcsolatokról. A dokumentum húsz olyan konkrét, rövidebb és hosszabb távú intézkedésre tesz javaslatot, amely zökkenőmentesebbé, biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszi a közlekedési összeköttetéseket. Ezek az intézkedések egyúttal a piacok integrációját is mélyítik, ami mind az EU-nak, mind a szomszédos régióknak hasznára válik. A tervet Siim Kallas közlekedési biztos, az Európai Bizottság alelnöke és Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos mutatta be 2011. július 7-én.

Siim Kallas alelnök a következőket mondta: „Európában a mozgás szabadságát ma már mindannyian magától értetődőnek tekintjük, ez a szabadság azonban nem érhet véget határainkon. Ha valóban komolyan vesszük a szomszédainkkal fenntartott kapcsolatainkat, akkor létre kell hoznunk azt az infrastruktúrát, amely elengedhetetlen mind a határokon keresztül bonyolódó áru- és személyforgalom biztosításához, mind pedig a bürokrácia leküzdéséhez és a szűk keresztmetszetek kiküszöböléséhez.”

Štefan Füle biztos ezt mondta: „Az ez év május 25-én útjára indított, nagyra törő új európai szomszédságpolitika keretében mélyebb gazdasági integrációt szeretnénk létrehozni keleti és déli szomszédainkkal. Ez a cselekvési terv azokra a konkrét intézkedésekre tesz javaslatot, amelyeket a szomszédos régiók és Európa polgárainak és vállalkozásainak javára a közlekedés területén szeretnénk végrehajtani.

Eddig az Európai Unió szomszédos régióival1 folytatott közlekedési együttműködés kétoldalú és regionális kezdeményezések alapján zajlott – déli szomszédainkkal például már létrejött egy regionális közlekedési kezdeményezés. A ma bemutatott új cselekvési terv2 ennek az eddigi eredményeire is épít, és elsősorban a keleti kapcsolatok megerősítését célozza, miközben egységes szakpolitikává szervezi a regionális közlekedési együttműködések eddigi, szerteágazó rendszerét.

Az EU és a szomszédos régiók közlekedési rendszerének összekapcsolása szempontjából a következő intézkedések tekinthetők alapvető fontosságúnak:

  • az EU légi közlekedési belső piaca és az egységes európai égbolt kiterjesztése a szomszédos régiókra,

  • a transzeurópai közlekedési hálózat és az EU-val szomszédos régiókban rendelkezésre álló infrastruktúra összekapcsolása kiemelt közlekedési projekteken keresztül,

  • a vasúti árufuvarozásban rejlő lehetőségek jobb kihasználása, ennek érdekében piacnyitás és egyes technikai akadályok kiküszöbölése (például az eltérő vasúti nyomtávok területén),

  • a regionális közlekedési együttműködés egyszerűsítése egy, a keleti partnerség területén működő „Közlekedési Panel” létrehozásával, melynek feladata a keleti szomszédainkkal folytatott együttműködés figyelemmel kísérése lesz,

  • a szomszédos országok felé irányuló tengeri hajóforgalom hatékonyságának növelése hosszú távon is, ennek érdekében az érintett országok integrálása a „kék övezet” elnevezésű európai szabad tengerhajózási térségbe,

  • a szomszédos országok segítése a közúti közlekedésbiztonság javításában.

Részletesebb információk a cselekvési tervben felvázolt több mint húsz intézkedésről: MEMO/11/488.

E kezdeményezések finanszírozása 2013-ig a meglévő forrásokból, a projektek és az intézkedések közötti prioritások újragondolásával fog történni. Az Európa 2020 stratégia költségvetéséről nemrégiben közreadott közleményében a Bizottság olyan rugalmas megoldások bevezetését javasolta, amelyek lehetőséget adnak az EU és szomszédai közötti összeköttetések kiépítésére irányuló stratégiai infrastruktúra-fejlesztési projektek finanszírozására. A részleteket a következő többéves pénzügyi keret kialakítására irányuló tárgyalások fogják tisztázni.

Melyek a következő lépések?

A Bizottság most a cselekvési tervet a Tanács és az Európai Parlament elé fogja terjeszteni. Ezt követően egy, a lengyel elnökség szervezésében 2011. október 24–25-én Krakkóban tartandó miniszteri szintű konferencián megkezdi tevékenységét a keleti partnerség területén működő új Közlekedési Panel, amely a keleti szomszédokat érintő intézkedések végrehajtását fogja felügyelni.

További információk a szomszédos országokkal folytatott közlekedési együttműködésről:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Kapcsolattartók:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

E régiók közé azok az országok tartoznak, amelyek vagy az európai szomszédságpolitika, vagy a bővítési politika hatálya alá tartoznak, és nem ápolnak speciális kapcsolatokat az EU-val. Keleten: Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Örményország, Ukrajna; délen: Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, a megszállt palesztin területek, Szíria, Tunézia. Tagjelölt országok: Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Törökország és Izland; potenciális tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó (az ENSZ BT 1244/99. sz. határozata alapján). Izlandot a közlekedési kapcsolatokkal és a piacok integrálásával foglalkozó közlemény nem érinti.

2 :

A Bizottság közleménye: „Az EU és a szomszédos régiók között a közlekedés terén zajló együttműködés új megközelítése”, COM(2011) 415.


Side Bar