Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN KOMISSIO - LEHDISTÖTIEDOTE

Komissio käynnistää naapurialueiden välistä liikennettä koskevan uuden toimintasuunnitelman

Bryssel, 7. heinäkuuta 2011 – Euroopan komissio julkaisi tänään naapurialueiden välistä liikennettä koskevan uuden toimintasuunnitelman liikenneyhteyksien lujittamiseksi EU:n itäisten ja eteläisten naapurialueiden kanssa. Suunnitelma sisältää yli 20 konkreettista ehdotusta lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteiksi, joilla pyritään lisäämään liikenneyhteyksien joustavuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta. Samalla se tiivistää markkinoiden yhdentymistä, mikä on sekä EU:n että sen naapurialueiden edun mukaista. Suunnitelman esittelivät 7. heinäkuuta 2011 liikenneasioista vastaava varapuheenjohtaja Siim Kallas ja laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Stefan Füle.

Varapuheenjohtaja Kallas totesi: "Vapaa liikkuvuus Euroopassa tuntuu olevan meille kaikille itsestäänselvyys, mutta se ei saisi pysähtyä rajoillemme. Jos haluamme tosissamme hyvät suhteet naapureihimme, meidän on kehitettävä rajat ylittävän tavara- ja ihmisliikenteen edellyttämä infrastruktuuri ja poistettava byrokratia ja pullonkaulat."

Komissaari Füle puolestaan totesi: "Tämän vuoden 25. toukokuuta käynnistetty uusi kunnianhimoinen Euroopan naapuruuspolitiikka tarjoaa itäisille ja eteläisille naapurialueillemme mahdollisuudet tiiviimpään taloudelliseen yhdentymiseen. Uudessa toimintasuunnitelmassa ehdotetaan konkreettisia liikenteen alan toimenpiteitä, jotka aiomme toteuttaa kansalaisten ja yritysten hyväksi EU:ssa ja sen naapurialueilla.''

Liikenneyhteistyö EU:n naapurialueiden1 kanssa on tähän mennessä tapahtunut erilaisten kahdenvälisten ja alueellisten aloitteiden puitteissa. Jo nyt on olemassa eteläisiä naapurialueita koskeva alueellinen liikennealoite; uusi toimintasuunnitelma2 perustuu tähänastisiin tuloksiin, ja siinä lujitetaan erityisesti yhteyksiä itään ja yhdistetään alueellinen liikenneyhteistyö saman politiikan piiriin.

Tärkeimpiä toimenpiteitä EU:n ja sen naapurialueiden liikennejärjestelmien yhdistämiseksi ovat

  • EU:n lentoliikenteen sisämarkkinoiden ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan laajentaminen naapurialueille;

  • Euroopan laajuisten liikenneverkkojen liittäminen EU:n naapurialueisiin ensisijaisten liikennehankkeiden avulla;

  • rautateiden tavaraliikennekapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen avaamalla markkinoita ja vähentämällä erilaisten raideleveyksien kaltaisia teknisiä esteitä;

  • alueellisen liikenneyhteistyön täytäntöönpanon yksinkertaistaminen perustamalla liikennepaneeli osana itäistä kumppanuutta seuraamaan yhteistyötä itäisten naapurialueiden kanssa;

  • meriliikenteen tehostaminen itäisten naapurialueiden kanssa muun muassa sisällyttämällä nämä alueet pidemmällä aikavälillä "siniseen vyöhykkeeseen", jolla vallitsee meriliikenteessä vapaa liikkuvuus Euroopassa ja sen lähialueilla;

  • naapurivaltioiden auttaminen liikenneturvallisuuden parantamisessa.

Yksityiskohtaisia tietoja toimintasuunnitelmaan sisältyvistä yli 20 toimenpiteestä on saatavilla asiakirjassa MEMO/11/488.

Nämä vuoteen 2013 ulottuvat toimet rahoitetaan olemassa olevista määrärahoista priorisoimalla tehokkaammin hankkeet ja toimenpiteet. Tuoreessa tiedonannossaan ”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio” komissio ehdotti lisää joustavuutta EU:n ja sen naapurialueiden välisten strategisten infrastruktuurihankkeiden mahdolliseen rahoitukseen. Asiaa tarkastellaan edelleen tulevaa rahoituskehystä koskevissa keskusteluissa.

Seuraavat vaiheet

Komission suunnitelma esitetään seuraavaksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Lokakuussa 2011 otetaan käyttöön Puolan EU-puheenjohtajakaudella (Krakova, 24.–25. lokakuuta 2011) osana itäistä kumppanuutta uusi liikennepaneeli, joka seuraa toimenpiteiden täytäntöönpanoa itäisillä naapurialueilla.

Lisätietoja liikenneyhteistyöstä naapurialueiden kanssa:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Naapurialueisiin kuuluvat ne Euroopan naapuruuspolitiikan ja laajentumispolitiikan piiriin kuuluvat maat, joilla ei toistaiseksi ole erityissuhteita EU:n kanssa. Itä: Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova, Ukraina; Etelä: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, miehitetyt palestiinalaisalueet, Syyria, Tunisia. Ehdokasmaat: Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Turkki ja Islanti. Mahdolliset jäsenehdokkaat: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti). Siltä osin kuin tiedonannossa keskitytään liikennesuhteisiin ja markkinoiden yhdentymiseen, Islanti ei sisälly tiedonannon piiriin.

2 :

Komission tiedonanto "EU ja sen naapurialueet: Uusi lähestymistapa liikenneyhteistyöhön", KOM (2011) 415


Side Bar