Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο σχέδιο δράσης για τις μεταφορές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ένα νέο σχέδιο δράσης για τις μεταφορές, με σκοπό την ενίσχυση των μεταφορικών συνδέσεων με γειτονικές περιοχές στα ανατολικά και νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο προτείνει περισσότερα από 20 συγκεκριμένα μέτρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με σκοπό να καταστούν οι συγκοινωνιακές συνδέσεις ομαλότερες, ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες. Παράλληλα, το εν λόγω σχέδιο θα ενισχύσει την ενοποίηση της αγοράς προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και των γειτονικών περιοχών. Το σχέδιο παρουσίασαν στις 7 Ιουλίου 2011 ο Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις μεταφορές, και ο Stefan Füle, αρμόδιος Επίτροπος για τη διεύρυνση και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

Ο κ. Kallas δήλωσε τα εξής: «Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι κάτι που όλοι θεωρούμε δεδομένο στην Ευρώπη. Ωστόσο, η ελεύθερη κυκλοφορία δεν πρέπει να σταματά στα σύνορά μας. Σήμερα, αν θέλουμε πράγματι να αναπτύξουμε τις σχέσεις με τους γείτονές μας, πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποδομή που είναι απαραίτητη για τις διασυνοριακές ροές των εμπορευμάτων και των προσώπων και να εξαλείψουμε κάθε μορφή γραφειοκρατίας και φραγμών».

Ο Επίτροπος Füle δήλωσε: «Η νέα και φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε στις 25 Μαΐου του τρέχοντος έτους, προσφέρει στους γείτονές μας στην Ανατολή και τον Νότο τη δυνατότητα περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης. Το εν λόγω σχέδιο προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στον τομέα των μεταφορών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων τόσο των γειτονικών χωρών όσο και της Ευρώπης.»

Η συνεργασία με τις γειτονικές περιοχές της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών1 γινόταν μέχρι τώρα στο πλαίσιο διμερών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Έχει ήδη αναληφθεί μια περιφερειακή πρωτοβουλία στον τομέα των μεταφορών για τους γείτονες στον Νότο. Το νέο αυτό σχέδιο δράσης2 βασίζεται στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ενισχύει ειδικότερα τις συνδέσεις προς την Ανατολή και ενσωματώνει την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα μεταφορών σε μια ενιαία πολιτική.

Τα βασικά μέτρα για τη σύνδεση των συστημάτων μεταφορών της ΕΕ και των γειτόνων της, περιλαμβάνουν:

  • την επέκταση της εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού στις γειτονικές περιοχές·

  • τη σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με τις υποδομές των γειτόνων της ΕΕ μέσω έργων προτεραιότητας στον τομέα των μεταφορών·

  • την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με το άνοιγμα των αγορών και την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων, όπως οι διαφορές στο εύρος των σιδηροτροχιών·

  • τον εξορθολογισμό της περιφερειακής συνεργασίας μέσω μιας νέας δομής διακυβέρνησης, της επιτροπής μεταφορών, η οποία θα εποπτεύει, ειδικότερα, την εφαρμογή των μέτρων στις ανατολικές περιοχές·

  • την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων μεταφορών, ακόμη και σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, με την ένταξή τους στη «Γαλάζια Ζώνη» ελεύθερης θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις γειτονικές περιοχές·

  • την παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με περισσότερα από 20 μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης βλέπε MEMO/11/488.

Οι δράσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν μέχρι το 2013 από τους υπάρχοντες πόρους με την καλύτερη ιεράρχηση των έργων και των μέτρων. Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020», η Επιτροπή πρότεινε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης στρατηγικών έργων υποδομής που συνδέουν την ΕΕ με τις γειτονικές της χώρες. Αυτό θα συνεχιστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Οκτώβριο του 2011 θα ξεκινήσουν οι εργασίες της νέας επιτροπής μεταφορών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή των μέτρων στην Ανατολή, στο πλαίσιο υπουργικής διάσκεψης που διοργανώνει η πολωνική προεδρία της ΕΕ (24 - 25 Οκτωβρίου 2011 στην Κρακοβία.)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες στον τομέα των μεταφορών είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/transport/international/regional_cooperation/european-neighbourhood_en.htm

Επικοινωνία:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Γειτονικές περιοχές είναι οι χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και την πολιτική της διεύρυνσης, οι οποίες δεν έχουν ακόμη συνάψει ειδικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανατολή: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία· Νότος: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Συρία, Τυνησία. Υποψήφιες χώρες: Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Τουρκία και Ισλανδία. Δυνάμει υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο (βάσει του ψηφίσματος 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών). Η Ισλανδία δεν καλύπτεται από την ανακοίνωση λόγω της έμφασης που δίνεται στις συνδέσεις στον τομέα των μεταφορών και την ενοποίηση των αγορών.

2 :

Ανακοίνωση της Επιτροπής "Η ΕΕ και οι γειτονικές της περιοχές: Νέα προσέγγιση της συνεργασίας στις μεταφορές», COM(2011) 415


Side Bar