Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Varnost v cestnem prometu: EU bo preganjala voznike, ki storijo prometne prekrške v tujini

Bruselj, 6. julija 2011 – V skladu z današnjim glasovanjem v Evropskem parlamentu bodo vozniki odslej kaznovani za prometne prekrške, storjene v tujini, vključno za štiri „velike ubijalce“, ki so odgovorni za 75 % smrtnih žrtev v prometu: prekoračitev hitrosti, neupoštevanje luči na semaforju, neuporabo varnostnega pasu in vožnjo pod vplivom alkohola.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Štirje „veliki ubijalci“, med katere sodita prekoračitev hitrosti in vožnja pod vplivom alkohola, še vedno povzročijo tisoče nepotrebnih smrti na evropskih cestah, pri čemer vsaka smrt uniči življenje družine. Vemo, da je verjetnost za storitev prekrška pri tujem vozniku trikrat večja kot pri domačem. Nova pravila bi morala imeti močan učinek odvračanja in spremeniti obnašanje. Zdi se, da mnogo ljudi še vedno misli, da v tujini predpisi zanje ne veljajo. Sporočam jim, da predpisi veljajo in da jih bomo odslej tudi uveljavljali.“

Podatki za EU kažejo, da tuji vozniki predstavljajo 5 % prometa in okoli 15 % prekoračitev hitrosti. Večina ni kaznovanih, saj države voznikov po vrnitvi v domovino ne morejo preganjati.

Predlogi

Namen predloga direktive o čezmejnem uveljavljanju predpisov s področja cestnoprometne varnosti je popraviti navedeno stanje. Ministri so dosegli dogovor o besedilu, ki se osredotoča na prometne prekrške, ki odločilno vplivajo na varnost v cestnem prometu. Mednje sodijo tudi štirje „veliki ubijalci“, ki so odgovorni za 75 % smrtnih žrtev v prometu:

  • prekoračitev hitrosti,

  • neupoštevanje luči na semaforjih,

  • neuporaba varnostnega pasu in

  • vožnja pod vplivom alkohola

kot tudi

  • vožnja pod vplivom drog,

  • neuporaba varnostnih čelad,

  • nedovoljena vožnja po odstavnem pasu ter

  • nedovoljena uporaba mobilnih telefonov med vožnjo.

Kako se bo navedeno izvajalo?

Predlogi bi omogočili identifikacijo in s tem pregon voznikov v EU zaradi prekrškov, storjenih v drugi državi članici od tiste, kjer je njihovo vozilo registrirano. Dejansko bodo novi predpisi omogočili vzpostavitev omrežja za elektronsko izmenjavo potrebnih podatkov med državo, v kateri je bil storjen prekršek, in državo, kjer je bilo vozilo registrirano. Ko bosta znana ime in naslov voznika, se bo temu poslalo pisno obvestilo v skladu z vzorcem, ki ga določa predlagana direktiva.

O nadaljnjih ukrepih v zvezi s prekrškom bo odločala država članica, v kateri je bil prekršek storjen. Direktiva ne usklajuje različnih vrst prekrškov ali kazni zanje. Glede vrste prekrška in ustrezne kazni bodo tako še naprej veljali nacionalni predpisi države članice, v kateri je bil prekršek storjen.

Kaj sledi?

Zakonodajne predloge morajo, da bi začeli veljati, dokončno odobriti vlade držav članic, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih tednih. Potem sledi dveletno obdobje, v katerem države članice zakonodajo EU prenesejo v svoj pravni red. Zakonodaja bi lahko začela veljati leta 2013.

Za pogosto zastavljena vprašanja o čezmejnih prometnih prekrških glej dokument o ozadju MEMO/11/483.

Glej tudi nedavno sporočilo za medije IP/11/830 v zvezi s statističnimi podatki o številu smrtnih žrtev v cestnem prometu po državah za leto 2010.

Ozadje

Cilj akcijskega programa EU za varnost v cestnem prometu 2011–2020, ki poteka od julija 2010, je prepoloviti število smrtnih žrtev v cestnem prometu do leta 2020. Za nadaljnje informacije o podrobnostih programa ter statistične podatke o smrtnih žrtvah v cestnem prometu po posameznih državah glej (IP/10/970 in MEMO/10/343).

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_sl.htm

MEMO/10/642

Kontakti:

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461


Side Bar