Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: zdecydowana akcja UE przeciwko kierowcom popełniającym wykroczenia drogowe za granicą

Bruksela, 6 lipca 2011 r. - Podczas dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim osiągnięto porozumienie w kwestii karania kierowców za wykroczenia drogowe popełniane za granicą, w tym w odniesieniu do czterech „największych sprawców zabójstw”, odpowiedzialnych za 75 proc. ofiar śmiertelnych na drogach, tzn. nadmiernej prędkości, niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, niezapinania pasów bezpieczeństwa i jazdy pod wpływem alkoholu.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, odpowiedzialny za transport, powiedział: „Cztery najważniejsze przyczyny ofiar śmiertelnych, do których należą nadmierna prędkość i jazda pod wpływem alkoholu, odpowiadają za tysiące niepotrzebnych ofiar na drogach Europy. Każda śmierć to tragedia rodzinna. Prawdopodobieństwo popełnienia wykroczenia przez zagranicznego kierowcę jest trzy razy większe niż w przypadku kierowcy będącego rezydentem danego państwa. Nowe przepisy będą miały skutek odstraszający i wpłyną na zmianę zachowań kierowców. Wiele osób zdaje się uważać, że obowiązek przestrzegania przepisów ustaje z chwilą wyjazdu za granicę. Pragnę zakomunikować, że przepisy jednak obowiązują i mamy obecnie zamiar je egzekwować”.

Dane UE wskazują, że zagraniczni kierowcy generują 5 proc. ruchu, lecz odpowiadają za około 15 proc. wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Większość sprawców pozostaje bezkarnych, ponieważ państwa nie są w stanie ścigać kierowców po opuszczeniu przez nich terytorium danego kraju.

Propozycje

Celem wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie transgranicznego egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa drogowego jest zaradzenie tej sytuacji. Ministrowie osiągnęli porozumienie w kwestii treści tekstu odnoszącego się do wykroczeń drogowych, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym do czterech „największych sprawców zabójstw” odpowiedzialnych za 75 proc. ofiar śmiertelnych na drogach:

  • nadmiernej prędkości

  • niestosowania się do sygnalizacji świetlnej

  • niezapinania pasów bezpieczeństwa

  • jazdy pod wpływem alkoholu

a także

  • jazdy pod wpływem narkotyków

  • nieużywania kasków ochronnych

  • bezprawnego korzystania z pasów awaryjnych

  • niezgodnego z przepisami używania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Jak będzie to wyglądało w praktyce?

Przedmiotowe propozycje umożliwią identyfikację kierowców UE, a tym samym pozwolą na ich ściganie za wykroczenia popełnione w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym zarejestrowane są ich pojazdy. W praktyce nowe przepisy umożliwią uruchomienie elektronicznej sieci wymiany danych służącej wymianie niezbędnych informacji między państwem, w którym popełniono wykroczenie, a państwem, w którym pojazd został zarejestrowany. Po ustaleniu nazwiska i adresu właściciela pojazdu, otrzyma on powiadomienie o wykroczeniu, którego wzór określono w proponowanej dyrektywie.

Decyzja o dalszym postępowaniu w sprawie wykroczenia drogowego należeć będzie do państwa członkowskiego wykroczenia (państwa, w którym popełniono wykroczenie). Dyrektywa nie dokonuje harmonizacji charakteru wykroczeń ani kar przewidzianych za ich popełnienie. Tak więc, zarówno jeśli chodzi o charakter wykroczeń, jak i związane z nimi kary, zastosowanie będą mieć nadal przepisy obowiązujące w państwie członkowskim wykroczenia zgodnie z jego prawem krajowym.

Kolejne kroki

Zanim wnioski ustawodawcze zaczną obowiązywać, muszą zostać zatwierdzone przez rządy państw członkowskich. Nastąpi to w nadchodzących tygodniach. Państwa członkowskie mają następnie dwa lata na wprowadzenie przepisów UE do prawa krajowego. Wejście przepisów w życie nastąpi zatem prawdopodobnie w 2013 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykroczeń związanych z ruchem drogowym można znaleźć w dokumencie MEMO/11/483.

W opublikowanym niedawno komunikacie prasowym IP/11/830 umieszczono statystyki z 2010 r. dotyczące ofiar śmiertelnych na drogach w podziale na kraje.

Kontekst

Celem unijnego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, który został zainicjowany w lipcu 2010 r., jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do roku 2020. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szczegółów programu, a także danych statystycznych dotyczących śmiertelności na drogach w poszczególnych państwach, zob. (IP/10/970 oraz MEMO/10/343).

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar