Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verkeersveiligheid: EU treedt hard op tegen bestuurders die verkeersovertredingen begaan in het buitenland

Brussel, 6 juli - Bestuurders zullen worden gestraft voor verkeersovertredingen die ze in het buitenland begaan, waaronder de vier "dodelijkste overtredingen" die 75% van de verkeersdoden veroorzaken: te hard rijden, door rood licht rijden, geen gordel omhebben en rijden onder invloed. Dit naar aanleiding van een stemming in het Europees Parlement vandaag.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, zei hierover: "De vier dodelijkste overtredingen, zoals te hard rijden en rijden onder invloed, veroorzaken nog altijd duizenden onnodige doden op de Europese wegen en elke dood ontwricht een gezinsleven. We weten dat de kans dat een buitenlandse bestuurder een overtreding begaat, drie keer groter is dan bij een bestuurder uit het land zelf. Deze regels moeten een krachtig afschrikwekkend effect hebben en het rijgedrag veranderen. Veel mensen lijken nog steeds te denken dat regels niet langer op hen van toepassing zijn als ze in het buitenland zijn. Mijn boodschap is dat ze wel degelijk gelden en nu gaan we ze toepassen."

Volgens EU-cijfers maken buitenlandse bestuurders ongeveer 5% van het verkeer uit maar zijn ze verantwoordelijk voor ongeveer 15% van de snelheidsovertredingen. De meeste overtredingen worden niet bestraft omdat landen bestuurders niet meer kunnen vervolgen zodra ze weer thuis zijn.

De voorstellen

De voorstellen voor een richtlijn inzake grensoverschrijdende handhaving op het gebied van verkeersveiligheid hebben tot doel om hier verandering in te brengen. De ministers zijn het eens geworden over een tekst die verkeersovertredingen met ernstige gevolgen voor de verkeersveiligheid aanpakt, waaronder de vier "dodelijkste overtredingen" die verantwoordelijk zijn voor 75% van de verkeersdoden:

  • Te hard rijden

  • Niet stoppen voor een rood stoplicht

  • Geen gordel dragen

  • Rijden onder invloed van alcohol

En ook:

  • Rijden onder invloed van drugs

  • Geen veiligheidshelm dragen

  • Onwettig gebruik van een vluchtstrook

  • Onwettig gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

Hoe zal het werken?

Met behulp van de voorstellen kunnen bestuurders uit de EU worden geïdentificeerd en bijgevolg worden vervolgd voor overtredingen die zij hebben begaan in een andere lidstaat dan waar hun auto ingeschreven staat. In de praktijk kan met de nieuwe regels een elektronisch netwerk voor de uitwisseling van gegevens worden ingesteld om de uitwisseling van de noodzakelijke gegevens mogelijk te maken tussen het land waar de overtreding is begaan en het land waar de auto ingeschreven staat. Zodra naam en adres van de eigenaar bekend zijn, ontvangt hij of zij een kennisgeving waarvoor in de voorgestelde richtlijn een modelformulier is vastgesteld.

Het is aan de lidstaat van de overtreding (waar de overtreding is begaan) om te bepalen hoe de verkeersovertreding wordt opgevolgd. De richtlijn harmoniseert de aard van de overtreding en de straffen niet. De nationale regels in de lidstaat van de overtreding blijven dus van kracht, overeenkomstig de nationale wetgeving, zowel wat de aard van de overtreding als wat de straffen betreft.

Wat gebeurt er hierna?

De wetgevingsvoorstellen hebben de definitieve goedkeuring van de regeringen van de lidstaten nodig voordat ze wet worden – dit zal de komende weken gebeuren. Vervolgens hebben lidstaten twee jaar de tijd om de EU-wetgeving om te zetten voordat zij van kracht wordt, waarschijnlijk vanaf 2013.

Zie voor veelgestelde vragen over grensoverschrijdende verkeersovertredingen memo MEMO/11/483

Zie daarnaast het recente persbericht IP/11/830 voor cijfers van 2010 van het aantal verkeersdoden per land

Achtergrond:

Het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid 2011-2020, dat in juli 2010 van start is gegaan, heeft als doel het aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren. Zie voor meer informatie over de details van het programma en de statistieken van verkeersdoden per land (IP/10/970 en MEMO/10/343).

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_nl.htm

MEMO/10/642

Contactpersonen :

Helen Kearns (+32-2) 298.76.38.

Dale Kidd (+32-2) 295.74.61.


Side Bar