Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ceļu satiksmes drošība: ES vēršas pret transportlīdzekļu vadītājiem, kuri ārzemēs pārkāpj satiksmes noteikumus

Briselē, 2011. gada 6. jūlijā. Saskaņā ar šodien Eiropas Parlamentā notikušo balsojumu transportlīdzekļu vadītāji tiks sodīti par satiksmes noteikumu pārkāpumiem ārzemēs, tostarp saistībā ar četriem galvenajiem iemesliem, kas izraisa 75 % no visiem nāves gadījumiem ceļu satiksmē — par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, gaismas signālu neievērošanu, drošības jostu neizmantošanu un transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos, Sīms Kallass paziņoja: "Četru galveno iemeslu dēļ, kā atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana un transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā, vēl joprojām tiek reģistrēti tūkstošiem nāves gadījumu uz Eiropas ceļiem, kurus būtu bijis iespējams novērst, un katrs no šiem nāves gadījumiem satricina kādas ģimenes dzīvi. Kā zināms, varbūtība, ka transportlīdzekļa vadītājs no ārzemēm pārkāps satiksmes noteikumus, ir trīs reizes lielāka, salīdzinot ar iespēju, ka to darīs transportlīdzekļa vadītājs, kurš ir attiecīgās valsts iedzīvotājs. Sagaidāms, ka šiem jaunajiem noteikumiem būs preventīva ietekme un tie ieviesīs izmaiņas transportlīdzekļu vadītāju uzvedībā. Šķiet, ka daudzi cilvēki vēl joprojām uzskata, ka, atrodoties ārzemēs, noteikumi uz viņiem vairs neattiecas. Es vēlos atgādināt, ka šie noteikumi ir jāievēro, un mēs panāksim, lai tā tiešām būtu."

ES statistika liecina, ka transportlīdzekļu vadītāji no ārzemēm veido 5 % no satiksmes dalībnieku kopskaita, bet ir vainojami 15 % no visiem ātruma pārsniegšanas gadījumiem. Lielākoties pārkāpēji netiek sodīti, jo valstīm ir grūti izsekot šiem transportlīdzekļu vadītājiem, kad tie atgriežas savā valstī.

Priekšlikumi

Lai uzlabotu minēto situāciju, ir izvirzīts priekšlikums direktīvai par pārrobežu kontroles sistēmas izveidošanu ceļu satiksmes drošības jomā. Ministri ir vienojušies par tās tekstu, kura pamatā ir vēršanās pret satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas īpaši apdraud ceļu satiksmes drošību, tostarp četriem galvenajiem iemesliem, kas izraisa 75 % no visiem nāves gadījumiem ceļu satiksmē:

  • atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu,

  • neapstāšanos, kad to norāda gaismas signāls,

  • drošības jostu neizmantošanu,

  • transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā,

kā arī

  • transportlīdzekļa vadīšanu narkotiku reibumā,

  • aizsargķiveru neizmantošanu,

  • neatļautu braukšanu pa avārijas joslu,

  • neatļautu mobilā telefona izmantošanu, vadot transportlīdzekli.

Kā tas notiks?

Priekšlikumos paredzēts identificēt ES transportlīdzekļu vadītājus, tādējādi dodot iespēju tos sodīt par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuri veikti ārpus dalībvalsts, kurā attiecīgais transportlīdzeklis ir reģistrēts. Praksē jaunie noteikumi dos iespēju izveidot elektroniskās datu apmaiņas tīklu, lai veiktu nepieciešamo datu apmaiņu starp valsti, kurā satiksmes noteikumi tikuši pārkāpti, un valsti, kurā attiecīgais transportlīdzeklis ir reģistrēts. Tiklīdz kā transportlīdzekļa īpašnieka/īpašnieces vārds un dzīvesvietas adrese būs zināmi, viņam/viņai tiks izsūtīta informatīva vēstule, kuras paraugs noteikts direktīvas priekšlikumā.

Par tālāku satiksmes noteikumu pārkāpuma izmeklēšanu lemj tā dalībvalsts, kurā šis pārkāpums izdarīts. Šī direktīva nesaskaņo ne pārkāpuma raksturu, ne par to paredzēto sodu. Tātad tiks piemēroti tās valsts noteikumi, kurā pārkāpums izdarīts, un tas tiks veikts saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kurus turpinās piemērot gan attiecībā uz pārkāpuma raksturu, gan uz paredzētajiem sodiem.

Kas notiks tālāk?

Tiesību aktu priekšlikumiem pirms to pieņemšanas jāsaņem galīgais dalībvalstu valdību apstiprinājums, un tam būtu jānotiek turpmāko nedēļu laikā. Pēc tam dalībvalstīm būs divu gadu termiņš, lai transponētu šos ES tiesību aktus, līdz tie stāsies spēkā, iespējams līdz 2013. gadam.

Atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem pārrobežu satiksmes noteikumu pārkāpumu kontekstā skatīt saistītajā plašākajā paziņojumā MEMO/11/483.

Lai aplūkotu 2010. gada statistiku pa valstīm par ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu, skatīt arī neseno paziņojumu presei IP/11/830.

Pamatinformācija

ES rīcības programmā ceļu satiksmes drošībai 2011. – 2020. gadam, kas tika uzsākta 2010. gada jūlijā, izvirzīts mērķis līdz 2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu. Lai gūtu plašāku informāciju par atsevišķiem programmas elementiem, kā arī lai aplūkotu ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo statistiku pa valstīm, skatīt (IP/10/970 un MEMO/10/343)

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_lv.htm

MEMO/10/642.

Kontaktpersonas :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar