Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kelių eismo sauga. Griežtos ES priemonės eismo taisyklių užsienyje nesilaikantiems vairuotojams

Briuselis, 2011 m. liepos 6 d. – Per šiandieninį balsavimą Europos Parlamente nuspręsta bausti vairuotojus už užsienyje padarytus eismo taisyklių pažeidimus, įskaitant keturis svarbiausius pažeidimus, dėl kurių žūsta 75 % visų keliuose žūstančių žmonių: leidžiamo greičio viršijimą, šviesoforų signalų nepaisymą, važiavimą neužsisegus saugos diržo ir vairavimą apsvaigus nuo alkoholio.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: Dėl tokių pažeidimų kaip greičio viršijimas bei vairavimas apsvaigus nuo alkoholio Europos keliuose žūsta tūkstančiai žmonių, ir kiekviena tokia žūtis dramatiškai pakeičia žuvusiojo šeimos gyvenimą. Žinome, kad vairuotojo iš užsienio nusižengimo tikimybė yra tris kartus didesnė nei vietinio vairuotojo nusižengimo tikimybė. Manome, kad naujosios taisyklės turės didelę atgrasomąją galią ir žmonės pradės keisti elgesio įpročius. Atrodo, kad daugelis žmonių vis dar mano, jog išvažiavus į kitą šalį taisyklės jiems nebegalioja. Noriu pasakyti, kad jos vis dėlto galioja ir kad mes jas taikysime.“

ES statistika rodo, kad, nors vairuotojų užsieniečių yra tik 5 %, jie padaro apie 15 % su greičio viršijimu susijusių pažeidimų. Daugelis pažeidėjų lieka nenubausti, nes šalys negali persekioti namo grįžusių vairuotojų.

Pasiūlymai

Siūlomoje direktyvoje dėl su eismo sauga susijusių priemonių vykdymo siekiama ištaisyti susidariusią padėtį. Ministrai pasiekė susitarimą dėl teksto, kuriame numatyta bausti už didžiausią poveikį eismo saugumui darančius pažeidimus, įskaitant keturis svarbiausius pažeidimus, dėl kurių žūsta 75 % visų keliuose žūstančių žmonių:

  • leidžiamo greičio viršijimą,

  • šviesoforo signalų nepaisymą,

  • važiavimą neužsisegus saugos diržo,

  • vairavimą apsvaigus nuo alkoholio,

taip pat

  • vairavimą apsvaigus nuo narkotinių medžiagų,

  • važiavimą be apsauginio šalmo,

  • neteisėtą naudojimąsi avarinio sustojimo juosta,

  • neteisėtą naudojimąsi mobiliuoju telefonu vairuojant.

Kaip tai bus įgyvendinama?

Pasiūlytos priemonės suteiktų galimybę nustatyti ES vairuotojų tapatybes ir juos persekioti už nusižengimus, padarytus kitoje valstybėje narėje, nei užregistruotas automobilis. Praktiškai naujosios taisyklės suteiks galimybę sukurti elektroninį duomenų tinklą, kad valstybė, kurioje padarytas nusižengimas, galėtų keistis reikalingais duomenimis su valstybe, kurioje užregistruotas automobilis. Sužinojus automobilio savininko pavardę ir adresą, jam (jai) bus išsiųstas pranešimas (jo pavyzdys nustatytas siūlomoje direktyvoje) apie padarytą pažeidimą.

Valstybė narė, kurioje padarytas pažeidimas, nuspręs, ar imtis tolesnių priemonių dėl padaryto eismo pažeidimo. Direktyvoje nenumatoma suderinti nei pažeidimų rūšių, nei nuobaudų už padarytus pažeidimus. Todėl nustatant pažeidimo rūšį ir nuobaudą už pažeidimą bus taikomos nacionalinės taisyklės, atitinkančios valstybės narės, kurioje padarytas pažeidimas, nacionalinius teisės aktus.

Kas toliau?

Kad teisės akto pasiūlymas taptų įstatymu, jį turi patvirtinti valstybių narių vyriausybės. Tai turėtų būti padaryta per artimiausias kelias savaites. Po to valstybėms narėms suteikiamas dvejų metų laikotarpis ES teisės aktams perkelti į nacionalinę teisę, taigi jis galėtų įsigalioti 2013 m.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su kelių eismo pažeidimais užsienyje rasite MEMO/11/483.

Taip pat žr. pranešimą spaudai IP/11/830, kuriame pateikiami statistiniai duomenys, kiek žmonių žuvo keliuose kiekvienoje valstybėje narėje 2010 m.

Pagrindiniai faktai

2011–2020 m. ES kelių eismo saugos veiksmų programos, pradėtos įgyvendinti 2010 m. liepą, tikslas – iki 2020 m. perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių. Daugiau informacijos apie programos sudedamąsias dalis ir atskirų šalių statistiką apie keliuose žūstančių žmonių skaičių žr. IP/10/970 ir MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_lt.htm

MEMO/10/642

Asmenys ryšiams :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar