Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU laittaa kuriin ulkomailla liikennerikkomuksiin syyllistyvät kuljettajat

Bryssel, 6.7.2011. Euroopan parlamentissa äänestettiin tänään sen puolesta, että kuljettajia on rangaistava liikennerikkomuksista, joihin he syyllistyvät ulkomailla. Tällaisia rikkomuksia ovat mm. 75 prosenttia tieliikennekuolemista aiheuttavat neljä ”suurta tappajaa”, eli ylinopeus, punaista päin ajaminen, turvavyön käytön laiminlyönti ja rattijuopumus.

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi, että edellä mainittujen kaltaiset liikennerikkomukset aiheuttavat edelleen tuhansien ihmishenkien menetyksen Euroopan maanteillä. ”Tiedämme, että kuljettajat syyllistyvät rikkomuksiin kolme kertaa todennäköisemmin ulkomailla kuin kotimaassaan. Näiden uusien sääntöjen tarkoituksena on toimia tehokkaana pelotteena ja muuttaa kuljettajien käyttäytymistä, sillä monet uskovat edelleen, ettei heidän tarvitse noudattaa liikennesääntöjä ulkomailla ajaessaan. Haluan painottaa, että he ovat väärässä ja että sääntöjä on noudatettava”, Kallas lisäsi.

EU:n tilastot osoittavat, että ulkomaalaisten kuljettajien osuus tienkäyttäjistä on 5 prosenttia, mutta ylinopeusrikkomuksista noin 15 prosenttia. Useimmat heistä jäävät rangaistuksetta, sillä kansalliset viranomaiset eivät pysty jäljittämään rikkomuksiin syyllistyneitä kuljettajia näiden palattua kotimaahansa.

Ehdotukset

Tilannetta pyritään korjaamaan rajatylittävää liikenteenvalvontaa koskevalla direktiiviehdotuksella. Ministerit ovat päässeet yksimielisyyteen tekstistä, joka koskee liikenneturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia liikennerikkomuksia. Seuraavat neljä yleisintä rikkomusta aiheuttavat 75 prosenttia tieliikennekuolemista:

  • Ylinopeus

  • Punaista päin ajaminen

  • Turvavyön kiinnittämättä jättäminen

  • Rattijuopumus.

Lisäksi ehdotuksessa mainitaan seuraavat rikkomukset:

  • Huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen

  • Kypärän käytön laiminlyönti

  • Hätäkaistan sääntöjenvastainen käyttö

  • Matkapuhelimen sääntöjenvastainen käyttö ajaessa.

Miten direktiivi toimii?

Ehdotettujen sääntöjen perusteella EU-kuljettajat voitaisiin tunnistaa ja saattaa siten edesvastuuseen rikkomuksista, joihin he ovat syyllistyneet jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa heidän ajoneuvonsa on rekisteröity. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusien sääntöjen nojalla voidaan ottaa käyttöön sähköinen tiedonvaihtoverkko, joka mahdollistaa tarvittavien tietojen vaihdon rikoksentekomaan ja ajoneuvon rekisteröintimaan välillä. Kun ajoneuvon omistajan nimi ja osoite on saatu selville, hänelle lähetetään direktiiviehdotuksessa esitetyn mallin mukainen ilmoitus rikkomuksesta.

Liikennerikkomuksen vuoksi langetettavista seuraamuksista päättää se jäsenvaltio, jossa rikkomus on tapahtunut (rikkomusjäsenvaltio). Direktiivillä ei yhdenmukaisteta rikkomustyyppejä eikä rikkomuksista langetettavia seuraamuksia. Sekä rikkomustyyppien että seuraamusten suhteen sovelletaan siis edelleen rikkomusjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

Mitä seuraavaksi?

Jäsenvaltioiden hallitusten on hyväksyttävä ehdotukset ennen kuin niistä tulee lainsäädäntöä. Tämä tapahtunee lähiviikkojen aikana. Sen jälkeen jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa EU:n lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näin ollen nämä kansalliset säännökset tulevat voimaan mahdollisesti vuonna 2013.

Ks. taustamuistio MEMO/11/483, jossa vastataan rajatylittäviä liikennerikkomuksia koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.

Ks. myös hiljattain julkaistu lehdistötiedote IP/11/830, jossa on maakohtaiset liikennekuolemia koskevat tilastot vuodelta 2010.

Taustaa

Tieliikenneturvallisuutta koskevalla vuosien 2011–2020 EU:n toimintaohjelmalla, joka lanseerattiin heinäkuussa 2010, pyritään puolittamaan tieliikennekuolemien määrä vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmaa koskevat tarkemmat tiedot ja maakohtaiset tilastot tieliikennekuolemista ovat asiakirjoissa IP/10/970 ja MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_fi.htm

MEMO/10/642

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32–2) 298 76 38

Dale Kidd (+32–2) 295 74 61


Side Bar