Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Οδική ασφάλεια: Μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των οδηγών που διαπράττουν τροχαίες παραβάσεις στο εξωτερικό

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2011 – Μετά τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οδηγοί θα τιμωρούνται για τις τροχαίες παραβάσεις που διαπράττουν στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι τέσσερις «φονιάδες» που αποτελούν τα αίτια του 75% των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων – υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε τα εξής: «Οι τέσσερις «φονιάδες», όπως η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, εξακολουθούν να ευθύνονται για χιλιάδες άδικους θανάτους στους δρόμους της Ευρώπης, καθένας από τους οποίους καταστρέφει τη ζωή μιας οικογένειας. Γνωρίζουμε ότι οι οδηγοί που δεν διαμένουν μόνιμα σε μια χώρα έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να διαπράξουν τροχαία παράβαση σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους της. Οι νέοι αυτοί κανόνες προβλέπεται να έχουν ισχυρά αποτρεπτικά αποτελέσματα και να αλλάξουν την οδηγική συμπεριφορά. Φαίνεται πως πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι παύουν να υπόκεινται στους κανόνες όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι οι κανόνες ισχύουν και γι’ αυτούς και ότι πλέον θα τους εφαρμόζουμε.»

Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προκύπτει ότι ενώ στους οδηγούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας αναλογεί το 5% της οδικής κυκλοφορίας, το μερίδιό τους στις παραβάσεις που αφορούν υπερβολική ταχύτητα είναι περίπου 15 %. Οι περισσότεροι παραμένουν ατιμώρητοι, καθώς οι χώρες αδυνατούν να ασκήσουν δίωξη κατά των οδηγών μετά την επιστροφή τους στη χώρα διαμονής τους.

Οι προτάσεις

Με την πρόταση οδηγίας για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου στον τομέα της οδικής ασφάλειας επιδιώκεται να διορθωθεί η κατάσταση αυτή. Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των υπουργών σε ένα κείμενο που θέτει στο στόχαστρο τις τροχαίες παραβάσεις οι οποίες έχουν καίριας σημασίας επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων «φονιάδων» που αποτελούν τα αίτια του 75% των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων:

  • υπερβολική ταχύτητα,

  • παραβίαση φωτεινού σηματοδότη,

  • μη χρήση της ζώνης ασφαλείας,

  • οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος,

    όπως επίσης,

  • οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών,

  • μη χρήση κράνους ασφαλείας,

  • καταπάτηση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης,

  • παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα;

Χάρη στις προτάσεις θα είναι δυνατόν να εξακριβώνεται η ταυτότητα των οδηγών που διαπράττουν τροχαίες παραβάσεις σε άλλα κράτη μέλη πλην εκείνου στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημά τους, ώστε να διώκονται για τις παραβάσεις αυτές. Στην πράξη, οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν τη συγκρότηση δικτύου ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με σκοπό την ανταλλαγή των αναγκαίων δεδομένων μεταξύ της χώρας όπου διαπράττεται η παράβαση και εκείνης στην οποία έχει ταξινομηθεί το όχημα. Μόλις εξακριβώνονται το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου του οχήματος, θα του αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή, της οποίας υπόδειγμα περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη οδηγία.

Η απόφαση σχετικά με τις συνέπειες που θα επισύρει η τροχαία παράβαση επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους παράβασης (εκείνο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση). Η οδηγία δεν εναρμονίζει τα είδη παραβάσεων ούτε τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται γι’ αυτές. Συνεπώς, για τα θέματα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους μέλους παράβασης.

Ποια είναι τα επόμενα στάδια;

Για να αποκτήσουν οι νομοθετικές προτάσεις ισχύ νόμου, πρέπει να εγκριθούν οριστικά από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών – η έγκριση αυτή αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη έχουν διετή προθεσμία για να ενσωματώσουν την ενωσιακή νομοθεσία στην εσωτερική έννομη τάξη, ώστε να αρχίσει να ισχύει, πιθανώς το 2013.

Για συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διασυνοριακές τροχαίες παραβάσεις, βλ. βασικό σημείωμα MEMO/11/483.

Βλ. επίσης το πρόσφατο δελτίο Τύπου IP/11/830, στο οποίο παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα κατά χώρα το 2010

Ιστορικό:

Το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2011-2020, που δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 2010, αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των θανάτων που οφείλονται σε τροχαία δυστυχήματα κατά 50 % μέχρι το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του προγράμματος και στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους λόγω τροχαίου δυστυχήματος κατά χώρα, βλ. δελτίο Τύπου IP/10/970 και σημείωμα MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642

Πληροφορίες:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar