Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Trafiksikkerhed: EU slår hårdt ned på bilister, der overtræder færdselsreglerne i udlandet

Bruxelles, den 6. juli 2011 – Efter en afstemning i Europa-Parlamentet i dag vil bilister blive straffet for overtrædelser af færdselsreglerne, der sker i udlandet, bl.a. de fire "store dræbere", som er skyld i 75 % af alle ulykker med dødelig udgang, nemlig for høj hastighed, køre over for rødt, manglende brug af sikkerhedssele og spirituskørsel.

Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas, udtalte: "De fire store dræbere, herunder bl.a. for høj hastighed og spirituskørsel, er stadig ansvarlige for tusindvis af meningsløse dødsfald på Europas veje, og hvert dødsfald er en tragedie for en hel familie. Vi ved, at der er tre gange større sandsynlighed for, at en bilist, der kører i udlandet, overtræder en færdselsregel end en bilist, der bor i det pågældende land. De nye regler skulle få en stærkt afskrækkende effekt og medføre en ændring i adfærden. Mange tror tilsyneladende, at når de er i udlandet, så gælder reglerne ikke længere for dem. Mit budskab er, at reglerne gælder, og at vi nu vil begynde at anvende dem."

EU-tal viser, at udenlandske trafikanter tegner sig for 5 % af trafikken, men for omkring 15 % af hastighedsovertrædelserne. De fleste overtrædelser af færdselsreglerne straffes ikke, fordi landene ikke kan følge overtrædelsen op over for bilisterne, når de vender tilbage til deres hjemland.

Forslagene

Direktivforslaget om håndhævelse af trafiksikkerheden på tværs af grænserne har til formål at rette op på denne situation. Ministrene er blevet enige om en aftaletekst, der er målrettet mod de overtrædelser af færdselsreglerne, der har kritisk betydning for trafiksikkerheden, herunder også de fire "store dræbere", som ligger til grund for 75 % af alle ulykker med dødelig udgang:

  • hastighedsovertrædelser

  • undladelse af at stoppe for rødt

  • manglende brug af sikkerhedssele

  • spirituskørsel

samt

  • kørsel i narkotikapåvirket tilstand

  • manglende brug af styrthjelm

  • ulovlig brug af nødsporet

  • ulovlig brug af mobiltelefon under kørsel.

Hvordan fungerer det?

Forslagene giver mulighed for at identificere bilister fra EU og dermed retsforfølge dem for overtrædelser af færdselsreglerne begået i en anden medlemsstat end den, hvor deres køretøj er indregistreret. Rent praktisk oprettes der ved de nye regler et elektronisk dataudvekslingsnet, hvorigennem de nødvendige data kan udveksles mellem det land, hvor overtrædelsen blev begået, og det land, hvor køretøjet er indregistreret. Når ejerens navn og adresse er kendt, sendes der en informationsskrivelse til ejeren. Direktivforslaget indeholder en model for dette brev.

Det vil være op til den medlemsstat, hvor overtrædelsen er begået, at afgøre, hvorledes den skal følges op. Direktivet harmoniserer ikke hverken overtrædelsens art eller sanktionerne. Så det er reglerne i den medlemsstat, hvor overtrædelsen er begået, der i henhold til dens nationale ret fortsat finder anvendelse på både overtrædelsens art og sanktionerne.

Hvad sker der herefter?

Lovforslagene mangler stadig medlemsstaternes regeringers endelige godkendelse, inden de bliver til lov. Dette skulle ske i løbet af de kommende uger. Medlemsstaterne har derefter en frist på to år til at gennemføre EU-lovgivningen, inden den træder i kraft, muligvis i 2013.

Se baggrundsnotat MEMO/11/483 med ofte stillede spørgsmål om overtrædelser af færdselsreglerne i udlandet.

Se også den seneste pressemeddelelse IP/11/830 med landestatistikker for antallet af trafikdræbte i 2010.

Baggrund:

EU’s handlingsprogram for trafiksikkerheden 2011-2020, der blev lanceret i juli 2010, sigter mod at halvere antallet af trafikdræbte inden 2020. Yderligere oplysninger om de enkelte foranstaltninger i programmet samt landestatistik for antallet af trafikofre findes i IP/10/970 og MEMO/10/343.

http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm

MEMO/10/642

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar