Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Безопасност по пътищата: ЕС взема мерки срещу водачи, нарушаващи правилата за движение в чужбина

Брюксел, 6 юли 2011 г. След днешния вот в Европейския парламент водачите ще бъдат наказвани за нарушения на правилата за движение по пътищата, които са извършили в чужбина. Това включва четирите основни причини за смъртни случаи при произшествия, на които се дължат 75 % от всички жертви — превишената скорост, преминаването на червен сигнал на светофара, неизползването на предпазен колан и шофирането в нетрезво състояние.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Четиримата „големи убийци“, сред които превишената скорост и шофирането след употреба на алкохол все още са причина за хиляди случаи на безсмислена смърт по пътищата на Европа, а всяка смърт съсипва живота на цяло семейство. Знаем, че водач, идващ от чужбина, е три пъти по-склонен да извърши нарушение, отколкото местен водач. Тези нови правила ще упражнят значителен възпиращ ефект и ще променят поведението на шофьорите. Много хора изглежда мислят, че когато отидат в чужбина, правилата не се отнасят за тях. Моето послание е, че правилата са валидни и ние ще ги прилагаме.“

Данните за ЕС сочат, че чуждестранните водачи съставляват 5 % от общия трафик, а делът на извършените от тях нарушения на ограниченията на скоростта — около 15 % от тези нарушения. Повечето от тези нарушения остават ненаказани, тъй като държавите не могат да преследват водачите след завръщането им в родината.

Предложенията

Предложението за директива относно трансграничното правоприлагане в областта на безопасността по пътищата има за цел да се сложи край на това положение. Министрите постигнаха съгласие по текст, в който се засягат пътните нарушения с най-голямо въздействие върху пътната безопасност, включително четирите основни причини за смъртни случаи на пътя, на които се дължат 75 % от всички жертви:

  • Превишената скорост

  • Преминаването на червен сигнал на светофара

  • Непоставянето на предпазен колан

  • Шофирането в нетрезво състояние

както и

  • Шофирането под въздействие на наркотици или други упойващи вещества

  • Неизползването на каски

  • Неправомерното използване на аварийната лента

  • Неправомерното използване на мобилен телефон по време на шофиране.

Как ще стане това на практика?

Предложенията ще дадат възможност за разкриване и преследване на водачи в ЕС за нарушения, извършени от тях в държава-членка, различна от тази, в която е регистриран автомобилът им. На практика новите правила ще позволят изграждането на електронна мрежа за обмен на данни, чрез която ще се даде възможност за обмен на необходимата информация между държавата, в която е извършено нарушението, и държавата, в която е регистриран автомобилът. След като се установят името и адресът на собственика, ще му бъде изпратено уведомление за нарушението по модела, определен в предложената директива.

Държавата-членка, в която е извършено пътното нарушение, ще взема решение относно последващите действия във връзка с нарушението. Директивата не хармонизира нито характера на нарушенията, нито наказанията за тях. В този смисъл както по отношение на характера на нарушенията, така и по отношение на санкциите за тях продължават да важат разпоредбите на националното законодателство на държавата-членка, в която е извършено нарушението.

Какво предстои?

За превръщането на законодателните предложения в закон е необходимо окончателното одобрение от правителствата на държавите-членки, което предстои да бъде получено през следващите седмици. Следва период от две години, в който държавите-членки трябва да транспонират съюзното законодателство преди то да влезе в сила, вероятно през 2013 г.

Виж обяснителна бележка MEMO/11/483 за често задаваните въпроси относно презграничните пътни нарушения.

Виж неотдавнашното съобщение за пресата IP/11/830 относно статистиката по държави за смъртните случаи при произшествия през 2010 г.

Контекст:

Програмата за действие на ЕС за безопасност по пътищата за периода 2011—2020 г., обявена през юли 2010 г., има за цел да се намали наполовина броят на смъртните случаи по пътищата до 2020 г. За повече и по-подробна информация относно елементите на програмата, както и относно статистиката по държави за смъртните случаи по пътищата виж (IP/10/970 и MEMO/10/343)

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm

MEMO/10/642

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar