Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Somālilenda: ES komisārs Andris Piebalgs paziņo par lielāku atbalsta apjomu stabilitātei un reģionālajai sadarbībai

Briselē, 2011. gada 6. jūlijā. Apmeklējot Somālilendu, ES attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņoja, ka Eiropas Savienība apsver iespēju sniegt aptuveni 175 miljonu eiro ES papildu atbalstu Somālijai, tostarp Somālilenda.

Savā runā Somālilendas parlamentam Piebalgs teica:

Eiropas Savienība atzinīgi vērtē Somālijas veikto ieguldījumu, lai panāktu mieru un labu pārvaldību reģionā. Tas ir iedrošinošs piemērs, kā veidot mieru, demokrātiju un stabilitāti. Tādēļ mēs ieguldīsim papildu attīstības līdzekļus, jo drošība un sociālie un politiskie apstākļi sekmē ilgtspējīgu attīstību.”

ES papildu atbalsts Somālilendai tiks veltīts jomām, kas sekmē ekonomikas attīstību, izglītību un pārvaldību.

Vizītes laikā komisārs Piebalgs tikās ar prezidentu Silanyo un teica runu Pārstāvju palātā Hārgeisā. Komisārs Piebalgs norādīja, ka Somālilenda ir stabilitātes un demokrātijas piemērs, kas, cerams, rosinās citas valstis veicināt plašāku politisko dialogu, attīstību un integrāciju. Viņš uzsvēra, ka Somālilendai ir svarīga loma Āfrikas raga reģionā ekonomikas integrācijas un attīstības jomā.

Piebalgs aicināja Somālilendu turpināt piedalīties starptautiskajos centienos ierobežot pirātismu un uzteica Somālilendas krasta apsardzes, policijas un tiesu iestāžu darbu.

Tiekoties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un uzņēmējiem, ES attīstības komisārs apsprieda Somālilendas politisko, sociālo un ekonomisko situāciju. Viņš uzteica Somālilendas diasporas konstruktīvo lomu un atkārtoti uzsvēra, cik būtiska attīstības centienos ir Eiropas Savienības saikne ar nevalstiskajiem dalībniekiem, tostarp pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru.

Komisārs Piebalgs vizītes beigās apmeklēja Berbera ostu un lopkopības karantīnas centru, kur viņš tikās arī ar direktoru un studentiem no ES atbalstītās Sheikh tehniskās veterinārās skolas.

Vairāk informācijas

ES piešķīra Somālijai nepārtrauktu piecu gadu atbalsta paketi 212 miljonu eiro vērtībā (2008.-2013.g.).

ES palīdzība Somālilendā galvenokārt ir veltīta šādām jomām.

  • Ekonomikas attīstība, tostarp infrastruktūra: ES ir piešķīrusi 19 miljonus eiro, lai atjaunotu un paplašinātu pilsētas ūdens infrastruktūru vairākās Somālilendas pilsētās. Citas infrastruktūras atbalsta jomas tiks noteiktas saskaņā ar palielināto atbalsta paketi.

  • Izglītība: ar ES spēcīgu atbalstu bērnu skaita pieaugums skolās jau ir palielinājies no 38,6 % 2006. gadā līdz aptuveni 60 % 2010. gadā. Somālilendas Izglītības ministrijai palīdzēs ES norīkoti tehniskie eksperti, lai izstrādātu ilgtspējīgu risinājumu nesen paziņotajai Bezmaksas pamatizglītības politikai.

  • Pārvaldība: ES ir jau galvenā līdzekļu devēja svarīgākajās ANO programmās, kas sniedz palīdzību valsts sektoram, policijai, tiesām, demokrātiskām iestādēm, vēlēšanu procesiem un pilsoniskajai sabiedrībai Somālilendā. Reaģējot uz nepārprotamu politisko apņemšanos, ko Somālija ir pierādījusi valsts sektora reformas jomā, šo palīdzību pastiprinās un paplašinās, īpaši valsts finanšu pārvaldības jomā.

Sīkāka informācija

MEMO/11/486

Attēli ir pieejami:

http://ec.europa.eu/avservices/2010/mediaGallery.cfm?sitelang=en&gallery=yes

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar