Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV CS HU LT LV MT PL

Tlačová správa Európskej komisie

Budovať mosty, prekonávať prekážky: EÚ potrebuje lingvistov

Brusel 6. júla 2011 – Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) dnes otvoril výberové konania s cieľom vybrať prekladateľov a tlmočníkov na dôležité pozície v inštitúciách EÚ.

EÚ aj naďalej kladie dôraz na zamestnávanie kvalifikovaných lingvistov a preukazuje tak odhodlanie podporovať multilingualizmus.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti vyzval absolventov v celej Európe:

„Aj keď sú tieto pozície odlišné a využívajú značne odlišné znalosti, tak prekladatelia, ako aj tlmočníci zohrávajú v Európskej únii kľúčovú úlohu. Umožňujú znalostiam a myšlienkam prekročiť hranice a tiež zabezpečujú spoluprácu Európanov všetkých národností, aby mohli byť zlepšené životy 500 miliónov občanov. Vyzývam všetkých nadaných lingvistov, aby zvážili vstúpenie do služieb EÚ a kariéru, počas ktorej môžu skutočne niečo dosiahnuť.“

Otvorenie nových výberových konaní nadväzuje na minuloročné úspešné zavedenie nového spôsobu hodnotenia na základe schopností, ktoré slúži na výber nových úradníkov EÚ. Zmeny zahŕňajú stabilný a lepšie predpovedateľnejší cyklus výberových konaní a zameranie na schopnosti a zručnosti namiesto poznatkov.

Yves Quitin, generálny riaditeľ pre personál v Európskom parlamente a predseda správnej rady EPSO, uvítal prebiehajúce kolo výberových konaní pre lingvistov slovami:

„EPSO a inštitúcie EÚ sú skutočne úspešné v otázke nových výberových postupov a som rád, že môžem byť ich súčasťou. Iné prestížne medzinárodné organizácie sa na nás pozerajú ako na svetových lídrov v tejto oblasti a účastníci výberového konania by mali vedieť, že hodnotenie tohto konania je jedným z najlepších na svete.“

David Bearfield, riaditeľ Európskeho úradu pre výber pracovníkov, dodal:

Prvý rok hodnotenia na základe schopností bol mimoriadne úspešný. Reakcie kolegov v inštitúciách EÚ naznačujú, že kandidáti vybraní v rámci nového systému spĺňajú najvyššie kritériá. Každý účastník tohtoročného výberového konania na pozície lingvistov si môže byť istý, že v prípade prijatia bude pracovať s najtalentovanejšími prekladateľmi a tlmočníkmi na svete.“

Hlavné fakty

  • Prihlášky do výberového konania na pozície prekladateľov je možné podať od 6. júla do 9. augusta.

  • Prihlášky do výberového konania na pozície tlmočníkov je možné podať od 12. júla do 12. augusta.

  • Materským jazykom účastníkov výberového konania na pozície prekladateľov môže byť český, maďarský, litovský, maltský, poľský alebo slovenský jazyk. Je tiež potrebná veľmi dobrá znalosť najmenej dvoch ďalších jazykov EÚ.

  • Účastníci výberového konania na pozície tlmočníkov musia mať ako materský český, lotyšský, maltský alebo švédsky jazyk. Pre väčšinu jazykových možností bude potrebná veľmi dobrá znalosť dvoch alebo troch ďalších jazykov.

  • EPSO hľadá na prekladateľské pozície 163 úspešných uchádzačov, ktorí budú zamestnaní v triede AD 5. Na túto pozíciu sa vyžaduje ukončenie vysokoškolského štúdia v oblasti prekladu, lingvistiky alebo akejkoľvek inej oblasti. Pracovné skúsenosti sa nevyžadujú.

  • Inštitúcie EÚ potrebujú 100 úspešných uchádzačov na pozíciu tlmočníka. Títo budú zamestnaní v dvoch triedach, AD 5 a AD 7. V oboch triedach sa od uchádzačov vyžaduje ukončenie bakalárskeho štúdia a buď odborná príprava na pozíciu konferenčného tlmočníka alebo pracovné skúsenosti na tejto pozícii v trvaní jedného roku. Od uchádzačov v triede AD7 sa tiež budú vyžadovať viacročné pracovné skúsenosti s konferenčným tlmočením.

  • Výberové konania na lingvistické pozície sú každý rok založené na odlišnom rozsahu požiadaviek na materský jazyk, v závislosti od potrieb inštitúcií EÚ.

  • Do výberových konaní na prekladateľské pozície sa v roku 2010 v piatich jazykových profiloch prihlásilo 5 648 uchádzačov. 

  • Do výberových konaní na tlmočnícke pozície sa v roku 2010 v piatich jazykových profiloch a dvoch triedach (AD 5 a AD 7) prihlásilo 1 445 uchádzačov.

Viac informácií pre uchádzačov je možné nájsť na:

http://www.eu-careers-online.eu/linguists/

Kontaktné osoby:

Antonio Gravili (+32 22954317)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar