Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: Komisija predlaga ostrejšo konkurenco, večjo izbiro in nižje cene pri uporabi mobilne telefonije v tujini

Bruselj, 6. julij 2011 – Evropska komisija je predstavila predlog dolgoročne rešitve glede vztrajno visokih stroškov uporabe mobilnih telefonov in drugih mobilnih naprav med potovanjem po EU (gostovanje). S predlagano neposredno zavezujočo uredbo bi se prvič uvedli strukturni ukrepi za spodbujanje konkurence in sicer tako, da bi se potrošnikom s 1. julijem 2014 po želji omogočila izbira cenejše pogodbe za gostovanje, ki bi bila neodvisna od njihove pogodbe za nacionalne mobilne storitve, pri tem pa bi lahko uporabljali isto telefonsko številko. Poleg tega bi predlog mobilnim operaterjem (vključno s t.i. navideznimi mobilnimi operaterji, ki nimajo lastnih omrežij) podelil pravico do uporabe omrežij drugih operaterjev v drugih državah članicah po reguliranih grosističnih cenah in tako spodbudil več operaterjev k nastopu na trgu gostovanj.

Za obdobje do popolnega učinkovanja strukturnih ukrepov in dokler se cene ne bi znižale zaradi same konkurence, bi predlog progresivno zniževal sedanje omejitve maloprodajnih cen storitev klicev in kratkih (SMS) sporočil ter uvedel nove omejitve maloprodajnih cen za mobilne podatkovne storitve. Tako bi najpozneje 1. julija potrošniki za gostovanje pri opravljenih klicih plačali največ 24 centov na minuto, največ 10 centov na minuto za prejete klice, največ 10 centov za pošiljanje kratkega sporočila in največ 50 centov za megabajt (MB) prenesenih podatkov oziroma brskanja po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na kilobajt).

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „S tem predlogom se lotevamo temeljnega vzroka težav, pomanjkanja konkurence na trgih gostovanj, tako da potrošnikom ponujamo večjo izbiro ter alternativnim operaterjem omogočamo lažji dostop do trga gostovanj. Prav tako bi se nemudoma znižale cene podatkovnega gostovanja, pri katerem imajo operaterji sedaj nezaslišane stopnje dobička.“

S predlogom se želi doseči cilj Evropske digitalne agende, da se do leta 2015 skoraj odpravi razlika med tarifami za gostovanje in nacionalnimi telekomunikacijskimi tarifami (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Ta cilj bo dosežen, če bo konkurenca na trgih za mobilne storitve potrošnikom omogočila hitro in lahko izbiro storitev gostovanja, in sicer po cenah, ki so enake ali podobne domačim cenam. Predlog bo predložen v sprejetje Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov EU.

Poročilo o sedanji Uredbi o gostovanju, ki ga je danes sprejela Komisija, kaže, da je uredba začasno znižala cene gostovanja za telefonske klice in kratka sporočila, ni pa odpravila pomanjkanja konkurence na trgu gostovanja, saj cene vztrajajo na nivoju blizu omejitve maloprodajnih cen. To potrjuje ugotovitve predhodnega poročila, objavljenega 30. junija 2010 (glej IP/10/851).

Predlog Komisije bi se s sedanjim pomanjkanjem konkurence spopadel tako, da bi:

  • alternativnim operaterjem, kot so operaterji navideznih mobilnih omrežij, olajšal vstop na trge gostovanja s tem, da bi od operaterjev omrežij v drugih državah zahteval, da jim po določenih grosističnih cenah omogočijo dostop do svojih omrežij. To bi ustvarilo ostrejšo konkurenco med operaterji na trgih gostovanj ter jih tako bolj spodbudilo k ponujanju potrošnikom privlačnejših cen in storitev;

  • potrošnikom omogočil izbiro drugega ponudnika storitev gostovanja, neodvisno od njihovega nacionalnega ponudnika. Ob vsakem prečkanju meje bi potrošnik samodejno preklopil na izbranega ponudnika gostovanja, ne da bi moral pri tem sam storiti kakršen koli nadaljnji korak, pri čemer bi obdržal isto številko in SIM kartico. Tako bi se povečala preglednost, potrošnikom bi se omogočilo, da primerjajo in izbirajo najboljše ponudbe za gostovanje, operaterje pa spodbudilo k ponujanju konkurenčnejših pogodb za gostovanje.

Dokler te strukturne rešitve ne bi prinesle popolnih rezultatov, bi predlog:

  • uvedel novo omejitev maloprodajnih cen podatkovnega gostovanja, ki bi veljala do sredine leta 2016. S tem bi se zagotovilo, da bi lahko uporabniki pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih naprav v tujini dostopali do interneta prek mobilnih omrežij, ne da bi zaradi tega imeli previsoke račune. Komisija predlaga, da potrošniki od 1. julija 2012 ne bi plačali več kot 90 centov za vsak prenesen megabajt (MB), z nadaljnjim strmim zniževanjem do 50 centov na MB do julija 2014 (cene bi se obračunavale po kilobajtih glede na dejansko porabo). Sedanja Uredba ne določa omejitve maloprodajnih cen za podatkovno gostovanje. Omejitve grosističnih cen za podatkovno gostovanje veljajo že od julija 2009, vendar prihranki niso bili preneseni na potrošnike. Za povprečno maloprodajno ceno prenosa podatkov v drugi državi članici, ki je konec leta 2010 znašala 1,06 EUR, se skriva širok razpon maloprodajnih cen. Pri prenašanju podatkov v tujini v omrežju druge skupine plača potrošnik v povprečju 2,23 EUR na MB, v nekaterih primerih pa so bile zaračunane ravni še mnogo višje, tudi do 12 EUR na MB. Treba je upoštevati, da predlagane omejitve maloprodajnih cen služijo zgolj kot varovalo za potrošnike, pri čemer Komisija pričakuje, da bodo predlagani strukturni ukrepi za povečanje konkurence privedli do inovativnih vseevropskih ponudb in cen, ki bodo občutno nižje od varovalnih omejitev;

  • ohranil omejitve maloprodajnih cen gostovanja za klice in kratka sporočila (SMS). Te bi se postopno zniževale za vse storitve gostovanja in bi prav tako veljale do sredine leta 2016;

  • ohranil zaščito pred neprijetnimi presenečenji ob izstavitvi računa za podatkovno gostovanje – mesečni računi potrošnikov in poslovnih potnikov za prenos podatkov v mobilnih omrežjih v tujini bodo še naprej omejeni na 50 EUR, razen če se potrošnik izrecno ne dogovori drugače;

  • do leta 2022 ohranil omejitve grosističnih cen med operaterji za vse storitve gostovanja (klice, SMS in prenos podatkov), da se za alternativne operaterje ustvari predvidljivo okolje za vlaganje. Če bi se izkazalo, da se je konkurenca dovolj razvila, bi se omejitve grosističnih cen odpravile pred letom 2022.

V skladu z novo uredbo bi morali operaterji potrošnikom ob prečkanju meje v drugo državo članico še vedno zagotoviti informacije o cenah gostovanja, vendar pa bi se lahko potrošniki brez težav odločili, da teh informacij ne prejemajo.

Dodatne informacije:

Glej MEMO/11/485.

Spletna stran Evropske komisije o gostovanju:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm.

Spletna stran digitalne agende: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu.

Sedanje in predlagane omejitve maloprodajnih cen (brez DDV)

Trenutna

1. julij 2012

1. julij 2013

1. julij 2014

Podatki (na MB)

Ni omejitve

90 centov

70 centov

50 centov

Odhodni klici (na minuto)

35 centov

32 centov

28 centov

24 centov

Dohodni klici (na minuto)

11 centov

11 centov

10 centov

10 centov

SMS (na sporočilo)

11 centov

10 centov

10 centov

10 centov

Sedanje in predlagane omejitve grosističnih cen (cen, ki si jih medsebojno zaračunavajo operaterji)

Trenutna

1. julij 2012

1. julij 2013

1. julij 2014

Podatki (na MB)

50 centov

30 centov

20 centov

10 centov

Klici (na minuto)

18 centov

14 centov

10 centov

6 centov

SMS (na sporočilo)

4 cente

3 cente

3 cente

2 centa

Opozorilo: predlagane omejitve maloprodajnih cen služijo zgolj kot varovalo za potrošnike, pri čemer Komisija pričakuje, da bodo predlagani strukturni ukrepi za povečanje konkurence privedli do inovativnih vseevropskih ponudb in cen, ki bodo občutno nižje od varovalnih omejitev.

Kontakti :

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar