Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presã

Agenda digitală: Comisia propune consolidarea concurenței, diversificarea ofertei și reducerea prețurilor pentru utilizatorii de telefonie mobilă în roaming

Bruxelles, 6 iulie 2011 - Comisia Europeană a prezentat o propunere vizând o soluție pe termen lung la problema costului constant ridicat al utilizării telefoanelor și a altor dispozitive mobile în timpul călătoriilor în UE (roaming). Regulamentul propus, obligatoriu în mod direct, ar introduce pentru prima dată măsuri structurale de stimulare a concurenței, permițând clienților care doresc acest lucru să încheie, de la 1 iulie 2014, un contract mai ieftin de servicii mobile în roaming, separat de contractul de servicii de comunicații mobile naționale, utilizând același număr de telefon. Propunerea ar oferi, de asemenea, operatorilor de rețele mobile (inclusiv așa-numiților operatori de rețele mobile virtuale, care nu dispun de rețea proprie), dreptul de a utiliza rețelele altor operatori din alte state membre, la prețuri cu ridicata reglementate, încurajând astfel concurența între mai mulți operatori pe piața serviciilor de roaming.

Pentru acoperirea perioadei de tranziție dintre momentul prezent și momentul în care măsurile structurale devin pe deplin operaționale iar prețurile cu amănuntul se reduc grație concurenței, propunerea prevede reducerea graduală a actualelor plafoane tarifare ale prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de voce și de SMS și introducerea unui nou plafon tarifar al prețurilor cu amănuntul pentru serviciile mobile de date. Până la 1 iulie 2014, consumatorii de roaming ar urma să plătească maximum de 24 de cenți pe minut pentru efectuarea unui apel, maximum de 10 cenți pe minut pentru recepționarea unui apel, maximum 10 cenți pentru transmiterea unui SMS și maximum 50 de cenți per megabait (MB) pentru descărcarea de date sau navigarea pe internet în timpul călătoriilor peste graniță (cu facturare per kilobait utilizat).

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabilă cu Agenda digitală, a declarat: „Această propunere abordează cauza principală a problemei – absența concurenței pe piețele serviciilor de roaming – oferind consumatorilor o gamă mai largă de opțiuni și facilitând accesul operatorilor alternativi la piața serviciilor de roaming. Ea va avea ca efect imediat și reducerea prețurilor pentru serviciile de date în roaming, domeniu în care operatorii realizează în prezent marje de profit scandaloase.”

Propunerea vizează realizarea obiectivului stabilit în Agenda digitală pentru Europa, conform căruia diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale din domeniul telecomunicațiilor trebuie să se apropie de zero până în 2015 (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). Acest obiectiv va fi atins în cazul în care concurența de pe piețele comunicațiilor mobile le va permite consumatorilor să opteze rapid și ușor pentru un serviciu de roaming la un preț comparabil sau apropiat de tariful național. Propunerea va fi înaintată spre adoptare Parlamentului European și Consiliului UE.

Conform unui raport adoptat astăzi de Comisie referitor la actualul regulament privind roaming-ul, aceasta a redus temporar prețurile apelurilor telefonice și ale SMS-urilor în roaming, dar nu a remediat absența concurenței pe piața serviciilor de roaming, unde prețurile cu amănuntul se situează constant în apropierea plafoanelor tarifare. Acest lucru confirmă concluziile raportului preliminar publicat la 30 iunie 2010 (a se vedea IP/10/851).

Propunerea Comisiei va aborda absența concurenței și opțiunile limitate cu care se confruntă consumatorii la ora actuală prin:

  • facilitarea intrării pe piața serviciilor de roaming a operatorilor alternativi, cum ar fi operatorii de rețele mobile virtuale, obligând operatorii de rețele din alte state membre să le acorde celor dintâi acces la propriile rețele la tarife cu ridicata reglementate. Acest lucru va conduce la intensificarea concurenței dintre operatorii de pe piața serviciilor de roaming, stimulându-i pe aceștia din urmă să ofere consumatorilor prețuri și servicii tot mai atrăgătoare.

  • punerea la dispoziția consumatorilor a posibilității de a alege un furnizor alternativ de servicii de roaming, indiferent de furnizorul lor național. De fiecare dată când consumatorul trece granița dintre două state, el trece automat la operatorul de servicii de roaming ales, fără a mai fi necesar să întreprindă nicio altă acțiune și păstrându-și atât numărul de telefon, cât și cardul SIM (subscriber identity module – modul de identitate a abonatului). Acest lucru va spori transparența și va permite consumatorilor să caute și să aleagă cele mai bune oferte de roaming, încurajând operatorii să ofere tarife de roaming mai competitive.

Până când aceste măsuri structurale vor produce toate rezultatele așteptate, propunerea:

  • va introduce un nou plafon tarifar pentru prețul cu amănuntul al serviciilor de date în roaming (care va rămâne în vigoare până la jumătatea anului 2016). Acest lucru va garanta că utilizatorii de telefoane mobile inteligente (smart phones), de tablete și de alte aparate care permit accesul la internet prin intermediul rețelelor de comunicații mobile vor avea acces la internet din afara granițelor propriei țări fără a fi nevoiți să plătească prețuri astronomice. Comisia propune un preț maxim la consumator de 90 de cenți per megabait (MB) descărcat, începând cu 1 iulie 2012, care urmează să scadă vertiginos la 50 de cenți per MB, până în iulie 2014 (aceste prețuri vor fi facturate în kilobaiți, ținând cont de utilizarea efectivă). Regulamentul în vigoare nu prevede niciun plafon tarifar pentru prețurile cu amănuntul ale serviciilor de date. Plafoanele tarifare ale prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de date în roaming au fost implementate începând cu luna iulie a anului 2009, dar economiile realizate nu s-au reflectat în prețurile plătite de consumatori. Prețul mediu global cu amănuntul pentru descărcarea de date într-un alt stat membru fixat la sfârșitul anului 2010 la 1,06 EUR maschează o mare diversitate a prețurilor cu amănuntul. De exemplu, consumatorii plătesc în medie 2,23 EUR per MB la descărcarea în străinătate utilizând rețeaua unui alt grup de operatori de rețele mobile, iar în anumite cazuri aceste prețuri au atins niveluri mult mai înalte (ajungând chiar până la 12 EUR per MB). Este important de menționat că plafoanele tarifare ale prețurilor cu amănuntul propuse nu constituie decât simple plase de siguranță pentru consumatori, în timp ce Comisia estimează că măsurile structurale vizând stimularea concurenței vor avea ca rezultat oferte inovatoare paneuropene la prețuri reduse, cu mult inferioare plafoanelor tarifare de salvgardare.

  • va menține plafoanele tarifare ale prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de voce și de SMS în roaming. Acestea se vor reduce în mod treptat pentru totalitatea serviciilor de roaming, rămânând în vigoare până la mijlocul anului 2016.

  • va menține protecția consumatorilor împotriva șocului facturilor aferente serviciilor de date în roaming – facturile lunare ale consumatorilor și ale persoanele care călătoresc în interes de afaceri aferente accesării datelor prin rețelele mobile în străinătate vor fi în continuare limitate la 50 EUR, cu excepția cazului în care consumatorul a ales un plan tarifar.

  • va menține plafoanele tarifare ale prețurilor cu ridicata între operatori pentru totalitatea serviciilor de roaming până în anul 2022 (voce, SMS și date) pentru crearea unui mediu de investiții previzibil pentru operatorii alternativi. plafoanele tarifare ale prețurilor cu ridicata ar putea fi eliminate înaintea anului 2022, în cazul în care datele de piață demonstrează o evoluție suficientă a concurenței.

Conform noului regulament, operatorii vor fi în continuare obligați să furnizeze informații consumatorilor cu privire la prețurile de roaming atunci când aceștia trec granița într-un alt stat membru, dar consumatorii vor putea opta cu ușurință să nu primească această informație.

Pentru informații suplimentare

A se vedea MEMO/11/485

Website-ul Comisiei Europene dedicat roamingului:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Website-ul dedicat Agendei digitale:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website-ul comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Actualele plafoane tarifare ale prețurilor cu amănuntul și cele propuse (fără TVA)

Plafoane actuale

1 iulie 2012

1 iulie 2013

1 iulie 2014

Date (per MB)

Nu există restricții

90 de cenți

70 de cenți

50 de cenți

Apeluri vocale efectuate (pe minut)

35 de cenți

32 de cenți

28 de cenți

24 de cenți

Apeluri vocale primite (pe minut)

11 cenți

11 cenți

10 cenți

10 cenți

SMS (per SMS)

11 cenți

10 cenți

10 cenți

10 cenți

Actualele plafoane tarifare ale prețurilor cu ridicata și cele propuse (pentru prețurile practicate între ei de operatori)

Plafoane actuale

1 iulie 2012

1 iulie 2013

1 iulie 2014

Date (per MB)

50 de cenți

30 de cenți

20 de cenți

10 de cenți

Voce (pe minut)

18 cenți

14 cenți

10 cenți

6 cenți

SMS (per SMS)

4 cenți

3 cenți

3 cenți

2 cenți

Se reamintește că plafoanele tarifare ale prețurilor cu amănuntul propuse nu constituie decât simple plase de siguranță pentru consumatori, în timp ce Comisia estimează că măsurile structurale propuse vizând stimularea concurenței vor avea ca rezultat oferte inovatoare paneuropene la prețuri reduse, cu mult inferioare plafoanelor tarifare de salvgardare.

Persoane de contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar