Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: Commissievoorstel voor meer concurrentie, meer keuzemogelijkheden en lagere prijzen voor GSM-gebruikers in het buitenland

Brussel, 6 juli 2011 – De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een langetermijnoplossing voor de aanhoudend hoge kosten van het gebruik van mobiele telefoons en andere mobiele apparatuur tijdens reizen in de EU (roaming) Bij de voorgestelde rechtstreeks bindende verordening zouden voor het eerst structurele maatregelen ter versterking van de concurrentie worden ingevoerd door klanten vanaf 1 juli 2014 de mogelijkheid te bieden om desgewenst een goedkoper roamingcontract af te sluiten, los van hun contract voor nationale mobiele diensten, met hetzelfde telefoonnummer. Het voorstel zou mobiele exploitanten (inclusief zogenoemde virtuele mobiele exploitanten, die geen eigen netwerk hebben) voorts het recht geven om netwerken van andere exploitanten in andere lidstaten te gebruiken tegen gereguleerde groothandelsprijzen, en zo meer exploitanten tot concurrentie op de roamingmarkt aanzetten.

In afwachting dat de structurele maatregelen volledig operationeel zijn en de concurrentie de detailhandelsprijzen naar beneden haalt, voorziet het voorstel in een geleidelijke verlaging van de huidige retailprijsplafonds voor gespreks- en sms-diensten en de invoering van een nieuw prijsplafond voor mobiele datadiensten. Tegen 1 juli 2014 zouden roamingklanten niet meer dan 24 cent per minuut betalen voor een uitgaand gesprek, maximaal 10 cent per minuut voor een inkomend gesprek, maximaal 10 cent om een sms-bericht te sturen en maximaal 50 cent per Megabyte (MB) om in het buitenland gegevens te downloaden of te surfen op het internet (gefactureerd per gebruikte Kilobyte).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, verklaarde: "Met dit voorstel wordt het probleem, namelijk het gebrek aan concurrentie op de roamingmarkten, bij de wortel aangepakt door de consument meer keuzemogelijkheden te bieden en de toegang van alternatieve exploitanten tot de roamingmarkt te vergemakkelijken. Het moet ook onmiddellijk leiden tot een daling van de prijzen voor dataroaming, waarop exploitanten momenteel schandalige winstmarges hebben."

Met het voorstel wordt beoogd de doelstelling van de Digitale agenda voor Europa te verwezenlijken, namelijk het verschil tussen roaming- en nationale tarieven tegen 2015 vrijwel tot nul te herleiden (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Deze doelstelling zal worden gehaald als consument door de concurrentie op de mobiele markten snel en gemakkelijk kan kiezen tussen roamingdiensten, tegen prijzen die de nationale prijzen benaderen of evenaren. Het voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de EU.

Uit een verslag over de huidige roamingverordening, dat vandaag door de Commissie is goedgekeurd, blijkt dat deze verordening weliswaar tijdelijk tot een verlaging van de roamingprijzen voor gesprekken en tekstberichten heeft geleid, maar het gebrek aan concurrentie op de roamingmarkt, met prijzen die halsstarrig blijven kleven aan de prijsplafonds, niet heeft opgelost. Dit bevestigt de bevindingen van het op 30 juni 2010 gepubliceerde tussentijdse verslag (zie IP/10/851).

Met het voorstel van de Commissie zou het huidige gebrek aan concurrentie en keuzemogelijkheden voor de consument als volgt worden aangepakt:

  • de toegang van alternatieve exploitanten, zoals mobiele virtuele netwerkexploitanten, tot roamingmarkten zou worden vergemakkelijkt door netwerkexploitanten in andere lidstaten te verplichten hen tegen gereguleerde groothandelsprijzen toegang te verlenen tot hun netwerken. Zo zal meer concurrentie tussen de exploitanten op de roamingmarkten ontstaan en zullen deze meer worden gestimuleerd om klanten aantrekkelijker prijzen en diensten te bieden.

  • de consument zou een alternatieve provider voor roamingdiensten kunnen kiezen, ongeacht zijn nationale provider. Telkens wanneer de klant een grens overgaat, zou hij automatisch overschakelen op de door hem gekozen roamingprovider, zonder iets te hoeven doen, terwijl hij zijn nummer en SIM-kaart behoudt. Dit zal de transparantie verhogen, de klanten de mogelijkheid bieden op zoek te gaan naar de beste roamingaanbiedingen en de exploitanten stimuleren concurrerender roamingcontracten aan te bieden.

In afwachting van deze structurele oplossingen zou het voorstel:

  • een nieuw retailprijsplafond voor dataroaming invoeren (dat tot medio 2016 zou gelden). Zo zouden gebruikers van smartphones, tablet-pc's en andere apparatuur om via mobiele netwerken op het internet te gaan, in het buitenland online kunnen gaan zonder torenhoge facturen te moeten betalen. De Commissie stelt voor dat consumenten vanaf 1 juli 2012 niet meer dan 90 cent per gedownloade Megabyte (MB) betalen, met een sterke daling tot 50 cent per MB tegen juli 2014 (deze prijzen zouden worden gefactureerd op basis van Kilobytes, rekening houdend met het daadwerkelijke gebruik). De huidige verordening voorziet niet in retailprijsplafonds voor dataroaming. Sinds juli 2009 zijn er wholesaleprijsplafonds voor dataroaming, maar deze besparingen zijn niet doorberekend aan de consument. De totale gemiddelde detailhandelsprijs van 1,06 euro voor het downloaden van gegevens in een andere lidstaat eind 2010 maskeert grote verschillen in detailhandelsprijzen. Zo kostte het de consument gemiddeld 2,23 euro per MB om in het buitenland gegevens te downloaden op het netwerk van een andere exploitant, en in een aantal gevallen vielen de kosten zelfs nog veel hoger uit (tot 12 euro per MB). Opgermerkt zij dat de voorgestelde retailprijsplafonds louter als vangnet voor de consument dienen. De Commissie gaat er namelijk van uit dat de voorgestelde structurele maatregelen ter bevordering van de concurrentie zullen leiden tot innoverende pan-Europese aanbiedingen en goedkopere prijzen die aanzienlijk onder deze plafonds zullen liggen.

  • retailprijsplafonds voor gesprekken en tekstberichten (sms) in roaming handhaven. Deze zouden voor alle roamingdiensten geleidelijk worden verlaagd en eveneens tot medio 2016 gelden.

  • de bescherming tegen onverwacht hoge facturen voor dataroaming handhaven de maandelijkse factuur van consumenten en zakenreizigers voor de toegang tot gegevens via mobiele netwerken in het buitenland zou verder beperkt blijven tot 50 euro, tenzij de consument uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

  • wholesaleprijsplafonds tussen exploitanten voor alle roamingdiensten handhaven tot 2022 (gesprekken, SMS en gegevens) om een voorspelbare investeringsomgeving voor alternatieve exploitanten te creëren. De wholesaleprijsplafonds zouden vóór 2022 kunnen worden opgeheven wanneer uit markgegevens blijkt dat de concurrentie voldoende tot ontwikkeling is gekomen.

In het kader van de nieuwe verordening zouden exploitanten nog steeds verplicht zijn de consument te informeren over roamingprijzen wanneer deze naar een andere lidstaat reist, maar klanten zouden gemakkelijk kunnen aangeven deze informatie niet meer te willen ontvangen.

Voor meer informatie

Zie MEMO/11/485

Website van de Europese Commissie over roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Website van de Digitale agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Huidige en voorgestelde retailprijsplafonds (exclusief BTW)

Huidig plafond

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Gegevens (per MB)

Geen

90 cent

70 cent

50 cent

Uitgaande gesprekken (per minuut)

35 cent

32 cent

28 cent

24 cent

Inkomende gesprekken (per minuut)

11 cent

11 cent

10 cent

10 cent

SMS (per SMS)

11 cent

10 cent

10 cent

10 cent

Huidige en voorgestelde wholesaleprijsplafonds (voor de prijzen die de exploitanten elkaar aanrekenen):

Huidig plafond

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Gegevens (per MB)

50 cent

30 cent

20 cent

10 cent

Gesprekken (per minuut)

18 cent

14 cent

10 cent

6 cent

SMS (per SMS)

4 cent

3 cent

3 cent

2 cent

Opmerking: de voorgestelde retailprijsplafonds dienen louter als vangnet voor de consument. De Commissie gaat er namelijk van uit dat de voorgestelde voorgestelde structurele maatregelen ter bevordering van de concurrentie zullen leiden tot innoverende pan-Europese aanbiedingen en goedkopere prijzen die aanzienlijk onder deze plafonds zullen liggen.

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar