Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Digitalizācijas programma. Komisija ierosina lielāku konkurenci, plašāku izvēli un zemākas cenas mobilo sakaru lietotājiem ārvalstīs

Briselē, 2011. gada 6. jūlijā. Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu, kā ilgtermiņā atrisināt nemainīgi augstās mobilo tālruņu un citu mobilo ierīču lietošanas cenas, ceļojot pa Eiropas Savienību (viesabonēšana). Ierosināta ir tieši saistoša regula, kur pirmo reizi paredzēti strukturāli pasākumi konkurences palielināšanai: no 2014. gada 1. jūlija patērētāji, kas šādu risinājumu izvēlas, varēs pieteikties zemāku viesabonēšanas mobilo sakaru cenu līgumam, kas nav saistīts ar līgumu par valsts mobilo sakaru pakalpojumiem iekšzemē, saglabājot to pašu tālruņa numuru. Priekšlikums paredz arī tiesības mobilo sakaru operatoriem (tostarp tā sauktajiem virtuālajiem mobilo sakaru operatoriem, kam nav sava tīkla) izmantot citu operatoru tīklus citās dalībvalstīs par regulētām vairumtirdzniecības cenām un tādējādi rosina lielāku konkurenci starp operatoriem viesabonēšanas tirgū.

Laikposmā līdz brīdim, kad pilnībā sāk darboties strukturālie pasākumi un konkurence izraisa cenu krišanos, priekšlikums paredz pakāpenisku pašreizējo balss un teksta (īsziņu) pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu griestu samazinājumu un ievieš jaunu mazumtirdzniecības maksimālo cenu mobilajiem datu pakalpojumiem. Vēlākais no 2014. gada 1. jūlija patērētāji viesabonēšanas režīmā maksās ne vairāk kā 24 eirocentus minūtē par veiktajiem zvaniem, 10 eirocentus minūtē par saņemtajiem zvaniem, 10 eirocentus par izsūtītajām īsziņām un 50 eirocentus par megabaitu, lejuplādējot datus vai izmantojot internetu ceļojuma laikā (maksa par izmantoto kilobaitu).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica šādi: "Priekšlikums risina problēmas sakni — konkurences trūkumu viesabonēšanas tirgū —, piedāvājot patērētājiem plašāku izvēli un nodrošinot alternatīviem operatoriem vienkāršāku piekļuvi viesabonēšanas tirgum. Jaunie noteikumi arī uzreiz samazinātu cenas par datu viesabonēšanu, no kuras pašlaik operatori gūst neiedomājamu peļņu."

Priekšlikums ir izstrādāts, lai panāktu Eiropas digitalizācijas programmas mērķi, proti, līdz 2015. gadam likvidēt atšķirību starp viesabonēšanas cenām un telekomunikāciju tarifiem valsts iekšienē (skatīt IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Mērķis būs izpildīts tad, ja mobilo sakaru tirgū patērētājiem tiks piedāvāta ātra un vienkārša viesabonēšanas pakalpojuma izvēle par cenām, kas ir līdzīgas attiecīgajai iekšzemes cenai. Priekšlikumu iesniegs pieņemšanai Eiropas Parlamentā un ES Ministru Padomē.

Šodien Komisijas pieņemtajā ziņojumā par pašreizējo viesabonēšanas regulu konstatēts, ka regulējums ir īslaicīgi pazeminājis viesabonēšanas cenas par balss zvaniem un īsziņām, taču nav atrisinājis konkurences trūkumu viesabonēšanas tirgū, un rezultātā cenas joprojām īpaši neatkāpjas no maksimālās robežas. Tas atbilst secinājumiem, kas izklāstīti 2010. gada 30. jūnijā publicētajā sākotnējā ziņojumā (sk. IP/10/851).

Komisijas priekšlikumā ierosināts pašreizējo konkurences trūkumu un ierobežoto izvēli risināt šādi.

  • Vienkāršot alternatīvo operatoru, piemēram, virtuālo tīklu operatoru, ienākšanu tirgū, paredzot, ka citu dalībvalstu tīklu operatoriem jāļauj piekļūt saviem tīkliem par regulētām vairumtirdzniecības cenām. Tādējādi rastos lielāka konkurence starp operatoriem vairumtirdzniecības tirgū un palielinātos motivācija piedāvāt patērētājiem pievilcīgākas cenas un pakalpojumus.

  • Ļaut patērētājiem izvēlēties alternatīvu viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēju neatkarīgi no pakalpojumu sniedzēja valsts iekšienē. Katru reizi, kad patērētājs šķērso robežu, notiktu automātiska pārslēgšanās uz izvēlēto viesabonēšanas piedāvātāju, neveicot papildu darbības. Vienlaikus tiktu saglabāts tas pats tālruņa numurs un abonenta identitātes modulis (SIM karte). Tādējādi palielinātos pārredzamība un patērētāji varētu viegli izvēlēties labākos viesabonēšanas piedāvājumus. Operatoriem rastos motivācija piedāvāt konkurētspējīgus viesabonēšanas noteikumus.

Pirms pilnībā sāk darboties strukturālie risinājumi, priekšlikums paredz šādus pasākumus.

  • Ieviest jaunu maksimālo mazumtirdzniecības cenu datu viesabonēšanai (tā paliktu spēkā līdz 2016. gada vidum). Šādi tiks panākts, ka viedtālruņu, planšetdatoru un citu ierīču lietotāji, kas piekļūst internetam caur mobilajiem tīkliem, var izmantot internetu ārvalstīs, nemaksājot milzīgus rēķinus. Komisijas ierosinājums paredz, ka no 2012. gada 1. jūlija patērētāji nemaksās vairāk kā 90 eirocentus par megabaitu, un 2014. gada jūlijā maksimālā cena strauji nokritīsies līdz 50 eirocentiem par megabaitu (cenas noteiktas pēc kilobaitu uzskaites principa, ņemot vērā faktisko izmantojumu). Pašreizējā regula neparedz maksimālo mazumtirdzniecības cenu datu viesabonēšanai. Vairumtirdzniecības maksimālā cena par datu viesabonēšanu ir spēkā no 2009. gada jūlija, bet šis cenas samazinājums neatspoguļojas patērētāju rēķinos. Kopējā vidējā mazumtirdzniecības cena par datu lejuplādēšanu citā dalībvalstī — 1,06 eiro 2010. gada beigās — patiesībā ietver ļoti dažādas mazumtirdzniecības cenas. Piemēram, lejuplādēšana ārvalstīs citas mobilo sakaru uzņēmumu grupas tīklā patērētājam vidēji izmaksā 2,23 eiro par megabaitu, un dažos gadījumos pat ievērojami vairāk, līdz 12 eiro par megabaitu. Jāpiebilst, ka ierosinātie mazumtirdzniecības cenu griesti ir tikai patērētāju drošības tīkls. Komisija prognozē, ka ierosinātie konkurences palielināšanas strukturālie pasākumi radīs novatoriskus Eiropas mēroga piedāvājumus un zemākas cenas, kas būs ievērojami mazākas par drošības maksimumu.

  • Saglabāt viesabonēšanas cenu griestus balss zvanu un īsziņu pakalpojumu viesabonēšanai. Tie pakāpeniski samazinātos visiem viesabonēšanas pakalpojumiem un paliktu spēkā līdz 2016. gada vidum.

  • Saglabāt aizsardzību pret negaidīti lielu rēķinu par datu viesabonēšanu. Viena mēneša rēķini par piekļuvi datiem mobilajos tīklos, ceļojot darba vai privātās darīšanās ārvalstīs, arī turpmāk nedrīkstēs pārsniegt 50 eiro, ja vien patērētājs nav skaidri paudis piekrišanu lielākai summai.

  • Līdz 2022. gadam saglabāt vairumtirdzniecības cenu griestus darījumos starp operatoriem attiecībā uz visiem viesabonēšanas pakalpojumiem (balss, īsziņu un datu pakalpojumiem), lai radītu prognozējamu investīciju vidi alternatīviem operatoriem. Ja tirgus dati liecinās, ka konkurence ir pietiekami attīstījusies, vairumtirdzniecības cenu griestus var atcelt pirms 2022. gada.

Arī saskaņā ar jauno regulu operatoru pienākums būs sniegt patērētājiem, kas iebrauc citā dalībvalstī, informāciju par viesabonēšanas cenām, taču patērētāji varēs vienkāršā veidā atteikties no šīs informācijas saņemšanas.

Sīkāka informācija

Sk. MEMO/11/485

Eiropas Komisijas viesabonēšanas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Nēlī Krusas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai http://twitter.com/neeliekroeseu

Pašreizējās un ierosinātās maksimālās mazumtirdzniecības cenas (bez PVN)

Pašreizējās

2012. gada 1. jūlijs

2013. gada 1. jūlijs

2014. gada 1. jūlijs

Dati (par MB)

Nav

90 centi

70 centi

50 centi

Izejošie balss zvani (par minūti)

35 centi

32 centi

28 centi

24 centi

Ienākošie balss zvani (par minūti)

11 centi

11 centi

10 centi

10 centi

Īsziņas (par īsziņu)

11 centi

10 centi

10 centi

10 centi

Pašreizējās un ierosinātās maksimālās vairumtirdzniecības cenas (ierobežojums cenām, ko operatori piemēro savā starpā)

Pašreizējās

2012. gada 1. jūlijs

2013. gada 1. jūlijs

2014. gada 1. jūlijs

Dati (par MB)

50 centi

30 centi

20 centi

10 centi

Balss zvani (par minūti)

18 centi

14 centi

10 centi

6 centi

Īsziņas (par īsziņu)

4 centi

3 centi

3 centi

2 centi

Atgādinājums: ierosinātie mazumtirdzniecības cenu griesti ir tikai patērētāju drošības tīkls. Komisija prognozē, ka ierosinātie konkurences palielināšanas strukturālie pasākumi radīs novatoriskus Eiropas mēroga piedāvājumus un zemākas cenas, kas būs ievērojami mazākas par drošības maksimumu.

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar