Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Užsienyje keliaujantiems mobiliųjų telefonų naudotojams Komisija siūlo didesnę konkurenciją, didesnį pasirinkimą ir mažesnes kainas

Briuselis, 2011 m. liepos 6 d - Europos Komisija pasiūlė ilgalaikį sprendimą, kaip sumažinti vis dar dideles mobiliųjų telefonų arba kitų mobiliųjų prietaisų naudojimo keliaujant ES (tarptinklinio ryšio) išlaidas. Siūlomu tiesiogiai taikomu privalomu reglamentu būtų pirmą kartą nustatytos struktūrinės priemonės konkurencijai skatinti: nuo 2014 m. liepos 1 d. to pageidaujantiems vartotojams būtų leidžiama pasirašyti sutartį dėl pigesnio tarptinklinio judriojo ryšio naudojant tą patį telefono numerį (ta sutartis būtų atskira nuo jų sutarties dėl nacionalinių judriojo ryšio paslaugų). Be to, pasiūlymu judriojo ryšio operatoriams (įskaitant vadinamuosius virtualiojo judriojo ryšio tinklo operatorius, kurie neturi savo tinklo) būtų suteikiama teisė už reguliuojamas didmenines kainas naudotis kitų operatorių tinklais kitose valstybėse narėse, taip skatinant daugiau operatorių konkuruoti tarptinklinio ryšio rinkoje.

Kol struktūrinės priemonės taps visiškai veiksmingos ir dėl konkurencijos sumažės mažmeninės kainos, siūloma laipsniškai mažinti dabartines balso skambučių ir teksto žinučių (SMS) mažmeninių kainų viršutines ribas ir nustatyti naują duomenų perdavimo judriuoju ryšiu mažmeninės kainos viršutinę ribą. Iki 2014 m. liepos 1 d. tarptinklinio ryšio vartotojai skambindami užsienyje mokėtų ne daugiau kaip 24 euro centus už minutę, o atsiliepdami į skambutį – daugiausia 10 euro centų už minutę; nusiųsti žinutę kainuotų daugiausia 10 euro centų, o parsisiųsti duomenis ar naršyti internete – daugiausia 50 euro centų už megabaitą (MB) (mokestis skaičiuojamas kilobaito tikslumu).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Šiuo pasiūlymu vartotojams suteikiamas didesnis pasirinkimas, o alternatyviems operatoriams – galimybė lengviau patekti į tarptinklinio ryšio rinką, ir taip pašalinama pagrindinė problemos priežastis – konkurencijos stoka tarptinklinio ryšio rinkose. Be to, įgyvendinus pasiūlymą iš karto sumažėtų duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos: dabar operatorių pelno maržos šioje srityje be saiko išpūstos.“

Pasiūlymu norima pasiekti Europos skaitmeninėje darbotvarkėje nustatytą tikslą, kad iki 2015 m. beveik neliktų skirtumų tarp tarptinklinio ir nacionalinio ryšio tarifų (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Šis tikslas bus pasiektas, jei užtikrinus konkurenciją judriojo ryšio rinkose vartotojams bus suteikta galimybė greitai ir nesunkiai pasirinkti tarptinklinio ryšio paslaugą, kurios kaina (beveik) nesiskirtų nuo vietos skambučių kainų. Pasiūlymas bus perduotas Europos Parlamentui ir ES Ministrų Tarybai, kad būtų priimtas.

Šiandien Komisijos priimtoje ataskaitoje dėl dabar galiojančio Tarptinklinio ryšio reglamento nurodyta, kad jį taikant tarptinklinio ryšio skambučių ir teksto žinučių kainos laikinai sumažėjo, tačiau neišspręsta konkurencijos stokos tarptinklinio ryšio rinkoje problema, o kainos ir toliau beveik siekia viršutines mažmeninių kainų ribas. Tai patvirtina 2010 m. birželio 30 d. paskelbtos preliminarios ataskaitos išvadas (žr. IP/10/851).

Komisija siūlo dabartines konkurencijos stokos ir vartotojų pasirinkimo problemas spręsti taip:

  • Sudaryti sąlygas alternatyviems operatoriams, pavyzdžiui, virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriams, lengviau patekti į tarptinklinio ryšio rinkas reikalaujant, kad tinklų operatoriai kitose valstybėse narėse suteiktų jiems galimybę už reguliuojamas didmenines kainas naudotis savo tinklais. Taip tarptinklinio ryšio rinkose padidėtų operatorių konkurencija, o kartu ir paskatos siūlyti klientams patrauklesnes kainas ir paslaugas.

  • Leisti vartotojams rinktis alternatyvų tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją nepriklausomai nuo jų nacionalinio paslaugų teikėjo. Kaskart kirtęs sieną vartotojas automatiškai pradėtų naudotis pasirinkto operatoriaus tarptinklinio ryšio paslaugomis – tam nereikėtų jokių papildomų veiksmų, o telefono numeris ir abonento atpažinimo modulis (SIM kortelė) liktų tie patys. Taip padidėtų skaidrumas, vartotojai galėtų ieškoti geriausių tarptinklinio ryšio pasiūlymų, o operatoriai būtų skatinami siūlyti konkurencingesnes tarptinklinio ryšio paslaugas.

Kol šie struktūriniai sprendimai duos rezultatų, siūloma:

  • Nustatyti naują viršutinę duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu mažmeninių kainų ribą (kuri galiotų iki 2016 m. vidurio). Taip būtų užtikrinta, kad išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų prietaisų, kuriais per judriojo ryšio tinklus jungiamasi prie interneto, naudotojai užsienyje galėtų naudotis internetu nebijodami gauti didžiulių sąskaitų. Komisija siūlo, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. vartotojai mokėtų ne daugiau kaip 90 euro centų už parsisiųstą megabaitą (MB), o iki 2014 m. liepos mėn. kaina kristų iki 50 euro centų už MB (tokios kainos būtų skaičiuojamos kilobaitų tikslumu, atsižvelgiant į faktinį naudojimą). Dabar galiojančiame reglamente duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu mažmeninių kainų viršutinė riba nenumatyta. Duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu didmeninių kainų viršutinės ribos galioja nuo 2009 m. liepos mėn., tačiau vartotojai sutaupytų lėšų poveikio nepajuto. Bendra vidutinė duomenų parsisiuntimo kitoje valstybėje narėje mažmeninė kaina (1,06 EUR) 2010 m. pabaigoje slepia didelius mažmeninių kainų skirtumus. Pavyzdžiui, norėdamas užsienyje kitos judriojo ryšio operatorių grupės tinkle parsisiųsti duomenis vartotojas vidutiniškai moka 2,23 EUR už MB, o tam tikrais atvejais mokesčiai dar didesni (netgi siekia 12 EUR už MB). Svarbu pažymėti, kad siūlomos viršutinės mažmeninių kainų ribos atlieka tik vartotojų apsaugos funkciją. Komisija tikisi, kad siūlomos struktūrinės konkurencijos stiprinimo priemonės suteiks galimybę sulaukti novatoriškų Europos masto paslaugų pasiūlymų ir geresnių kainų, kurios bus daug mažesnės už apsaugines ribas.

  • Išlaikyti tarptinklinio ryšio skambučių ir teksto žinučių (SMS) mažmeninių kainų viršutines ribas. Tokios visų tarptinklinio ryšio paslaugų kainų ribos taip pat galiotų iki 2016 m. vidurio ir laipsniškai mažėtų.

  • Išlaikyti apsaugą nuo netikėtai didelių sąskaitų už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu. Ir toliau bus užtikrinama, kad vartotojų ir keliaujančių verslininkų mėnesio sąskaitos už prieigą prie duomenų užsienyje neviršytų 50 EUR, nebent vartotojas davė aiškų sutikimą, kad ši riba gali būti viršyta.

  • Iki 2022 m. palikti galioti visų tarptinklinio ryšio paslaugų (balso, SMS ir duomenų perdavimo) didmeninių kainų, kurias operatoriai taiko vieni kitiems, viršutines ribas, kad alternatyviems operatoriams būtų sukurta prognozuojama investavimo aplinka. 2022 m. didmeninių kainų viršutines ribas būtų galima panaikinti, jei iš rinkos duomenų būtų matyti, kad konkurencija pakankamai didelė.

Pagal naująjį reglamentą operatoriai ir toliau būtų įpareigoti teikti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas vartotojams, kertantiems kitos valstybės narės sieną, tačiau vartotojai galėtų lengvai pasirinkti tos informacijos negauti.

Daugiau informacijos

Žr. MEMO/11/485

Europos Komisijos tarptinklinio ryšio interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter http://twitter.com/neeliekroeseu

Dabartinės ir siūlomos mažmeninių kainų viršutinės ribos (be PVM)

Dabar

2012 m. liepos 1 d.

2013 m. liepos 1 d.

2014 m. liepos 1 d.

Duomenys (už MB)

nėra

90 euro centų

70 euro centų

50 euro centų

Siunčiami balso skambučiai (už minutę)

35 euro centai

32 euro centai

28 euro centai

24 euro centai

Priimami balso skambučiai (už minutę)

11 euro centų

11 euro centų

10 euro centų

10 euro centų

SMS (už vieną SMS)

11 euro centų

10 euro centų

10 euro centų

10 euro centų

Dabartinės ir siūlomos didmeninių kainų (kurias operatoriai taiko vieni kitiems) viršutinės ribos

Dabar

2012 m. liepos 1 d.

2013 m. liepos 1 d.

2014 m. liepos 1 d.

Duomenys (už MB)

50 euro centų

30 euro centų

20 euro centų

10 euro centų

Balso skambučiai (už minutę)

18 euro centų

14 euro centų

10 euro centų

6 euro centai

SMS (už vieną SMS)

4 euro centai

3 euro centai

3 euro centai

2 euro centai

Priminimas. Siūlomos viršutinės mažmeninių kainų ribos atlieka tik vartotojų apsaugos funkciją. Komisija tikisi, kad siūlomos struktūrinės konkurencijos stiprinimo priemonės suteiks galimybę sulaukti novatoriškų Europos masto paslaugų pasiūlymų ir geresnių kainų, kurios bus daug mažesnės už apsaugines ribas.

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar