Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Digitální agenda: Komise navrhuje pro uživatele mobilních telefonů v zahraničí více konkurence, větší výběr a nižší ceny

Brusel 6. července 2011 – Evropská komise představila návrh, jak dlouhodobě řešit dosavadní vysoké náklady na používání mobilních telefonů a jiných mobilních zařízení na cestách po EU (roaming). Navrhované nařízení, jež je přímo závazné, by poprvé zavedlo strukturální opatření k posílení hospodářské soutěže a od 1. července 2014 by umožnilo, aby zákazníci, mají-li zájem, uzavřeli výhodnější smlouvu na roamingové mobilní služby. Tato smlouva by byla oddělená od smlouvy na domácí mobilní služby, ale přitom by zákazníci používali stejné telefonní číslo. Podle tohoto návrhu by rovněž mobilní operátoři (včetně takzvaných virtuálních mobilních operátorů, kteří nemají vlastní síť) získali právo používat sítě jiných operátorů v ostatních členských státech za regulované velkoobchodní ceny. Na trhu s roamingem by si tak mohlo konkurovat více operátorů.

Na překlenutí období, než začnou strukturální řešení plně působit a maloobchodní ceny klesnou díky hospodářské soutěži, by návrh postupně snižoval současné stropy maloobchodních cen za hlasové a textové (SMS) služby. Byl by také zaveden nový strop pro maloobchodní ceny datových služeb. Od 1. července 2014 by roamingoví zákazníci neměli platit více než 24 centů za minutu volání a nejvýše 10 centů za minutu přijatého hovoru, nejvýše 10 centů za poslanou textovou zprávu a nejvýše 50 centů za megabyte (MB) při stahování dat nebo prohlížení internetu na cestách do zahraničí (účtované po využitém kilobytu).

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Tento návrh řeší jádro problému, kterým je nedostatek hospodářské soutěže na roamingových trzích, tím, že dává zákazníkům větší výběr a alternativním operátorům nabízí snazší přístup na trh s roamingem. Okamžitě by se tak snížily i ceny za datový roaming, za který si operátoři v současnosti započítávají přemrštěné marže.“

Tímto návrhem Komise usiluje o dosažení cíle stanoveného Digitální agendou pro Evropu, podle něhož by se rozdíly v tarifech mezi roamingovými a vnitrostátními telekomunikačními službami měly do roku 2015 téměř smazat (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Tohoto cíle lze dosáhnout, pokud si zákazníci budou díky konkurenci moci rychle a snadno vybrat roamingovou službu za stejných nebo podobných cenových podmínek jako domácí volání. Návrh bude předložen Evropskému parlamentu a Radě ministrů EU ke schválení.

Komise dnes schválila zprávu o stávajícím nařízení o roamingu, ve které se uvádí, že díky nařízení se dočasně snížily ceny roamingových volání a textových zpráv, ale nepodařilo se napravit nedostatek konkurence na trhu s roamingem, a maloobchodní ceny se proto pohybují stále jen těsně pod stanovenými stropy. Potvrzují se tak zjištění z průběžné zprávy zveřejněné 30. června 2010 (viz IP/10/851).

Komise k řešení současného nedostatku hospodářské soutěže a výběru pro spotřebitele navrhuje:

  • usnadnit alternativním operátorům, jako jsou mobilní virtuální operátoři sítě, vstup na roamingové trhy. Od operátorů sítě v ostatních členských státech by vyžadovala, aby jim poskytli přístup ke svým sítím za regulované velkoobchodní ceny. Mezi operátory na roamingových trzích by se tak vytvořila větší konkurence a důraznější pobídky, aby nabízeli zákazníkům atraktivnější ceny a služby;

  • ponechat spotřebitelům možnost zvolit si alternativního operátora pro roamingové služby bez ohledu na jejich domácího operátora. Pokaždé, když by spotřebitel překročil hranice, automaticky by se jeho telefon přepnul na vybraného roamingového operátora, aniž by musel podniknout jakékoli kroky, a přitom by mu zůstalo stejné číslo a stejný modul identifikace předplatitele (SIM karta). Posílí to transparentnost, umožní zákazníkům, aby při nákupu vyhledávali nejlepší roamingové nabídky, a povzbudí operátory, aby nabízeli konkurenčnější roamingové smlouvy.

Než tato strukturální řešení začnou přinášet své výsledky, návrh by:

  • zavedl nové maloobchodní cenové stropy pro datový roaming (které by platily do poloviny roku 2016). Zajistilo by se tak, že uživatelé inteligentních telefonů, tabletů a jiných zařízení, která využívají internet pomocí mobilních sítí, by se mohli připojit v zahraničí, aniž by jim hrozily nadměrné účty. Komise navrhuje, aby spotřebitelé neplatili od 1. července 2012 více než 90 centů za megabyte (MB) stažených dat, a tato cena by prudce klesla na 50 centů za MB do července 2014 (tyto ceny by byly účtovány po kilobytech, aby zohlednily skutečné využití dat). Maloobchodní cenové stropy pro datové služby v současném nařízení stanoveny nejsou. Velkoobchodní cenové stropy pro datové služby platí již od července 2009, ale úspory se nepřenesly na spotřebitele. Za celkovou průměrnou maloobchodní cenou ve výši 1,06 eur za stahování dat v jiném členském státě na konci roku 2010 se skrývala škála různých maloobchodních cen. Spotřebitelé kupříkladu zaplatí průměrně 2,23 eur za MB, pokud stahují data v zahraničí v síti jiné skupiny mobilních operátorů, a v některých případech se ceny vyšplhaly i mnohem výše (až 12 eur za MB). Je důležité poznamenat, že navrhované maloobchodní stropy slouží jako pouhá záchranná síť pro spotřebitele, jelikož Komise očekává, že navrhovaná strukturální opatření k povzbuzení hospodářské soutěže budou mít za následek inovativní nabídky pro celou Unii a nižší ceny, jež budou výrazně pod ochrannými stropy;

  • zachoval stropy maloobchodních cen pro hlasový roaming a roamingové textové zprávy (SMS). Tyto stropy by postupně klesaly pro všechny roamingové služby a rovněž by platily až do poloviny roku 2016;

  • zachoval ochranu proti „šokům z vyúčtování“ za datový roaming – spotřebitelé a osoby na služebních cestách by měli účet za přístup ke stahování dat pomocí mobilních sítí v zahraničí nadále omezen na 50 eur měsíčně, pokud si výslovně nepřejí jiný limit;

  • zachoval velkoobchodní cenové stropy mezi operátory za všechny roamingové služby do roku 2020 (hlasové, SMS a datové), aby se pro alternativní operátory vytvořilo předvídatelné investiční prostředí. Velkoobchodní cenové stropy by mohly být odstraněny do roku 2022, pokud údaje o trhu naznačí, že hospodářská soutěž se dostatečně rozvinula.

Podle nového nařízení by byli operátoři nadále povinni zasílat informace o cenách roamingu, jakmile spotřebitel překročí hranice do jiného členského státu, ale spotřebitelé by zároveň měli možnost tuto službu snadno odhlásit.

Další informace

Viz MEMO/11/485

Internetová stránka Komise o roamingu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Internetová stránka digitální agendy:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Současné a navrhované stropy maloobchodních cen (bez DPH)

Současné

1. července 2012

1. července 2013

1. července 2014

Data (za MB)

žádné

90 centů

70 centů

50 centů

Uskutečněné hovory (za minutu)

35 centů

32 centů

28 centů

24 centů

Přijaté hovory (za minutu)

11 centů

11 centů

10 centů

10 centů

SMS (za SMS)

11 centů

10 centů

10 centů

10 centů

Současné a navrhované velkoobchodní cenové stropy (cen, které si operátoři účtují navzájem)

Současné

1. července 2012

1. července 2013

1. července 2014

Data (za MB)

50 centů

30 centů

20 centů

10 centů

Hlasové služby (za minutu)

18 centů

14 centů

10 centů

6 centů

SMS (za SMS)

4 centy

3 centy

3 centy

2 centy

Poznámka: navrhované maloobchodní stropy slouží jako pouhá záchranná síť pro spotřebitele, jelikož Komise očekává, že navrhovaná strukturální opatření k povzbuzení hospodářské soutěže budou mít za následek inovativní nabídky pro celou Unii a nižší ceny, jež budou výrazně pod ochrannými stropy.

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar