Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

Trafiksäkerhet: Dödsolyckorna i EU minskade med 11 % under 2010

Bryssel den 5 juli 2011 – EU-kommissionen offentliggjorde i dag ny statistik som visar att dödsolyckorna i trafiken minskade med 11 % under 2010. Däremot visar det sig att antalet dödsolyckor fortfarande varierar stort mellan de enskilda länderna i EU (se tabellen nedan). De flesta länder uppnådde en tvåsiffrig minskning av antalet dödsoffer i trafiken under det senaste året. Den största minskningen konstateras för Luxemburg (33 %), Malta (29 %), Sverige (26 %) och Slovakien (26 %). Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra på det här området.

"Det är mycket uppmuntrande att nästan alla EU-länder har lyckats minska antalet dödsoffer i trafiken avsevärt, men vi kan ändå inte slå oss till ro med situationen. Fortfarande dör hundra personer varje dag på EU:s vägar. Vi har gjort stora framsteg sedan 2001 och lyckats rädda nästan 100 000 människoliv, men antalet dödsolyckor och personskador på våra vägar är fortfarande på tok för högt. Vi har som mål att halvera antalet dödsoffer fram till 2020. Därför kommer vi att titta på vad för slags bilar människor kör, var de kör och hur de kör" säger EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor.

I tabellen "dödsfall i trafiken per land" visas framstegen under åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2001-2010, med siffror för hela EU och en fördelning per EU-land. samt de senaste siffrorna för 2010.

EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet

I juli 2010 antog kommissionen ambitiösa planer för att halvera antalet dödsolyckor under de närmaste tio åren. De initiativ som lades fram i riktlinjerna för EU:s trafiksäkerhetspolitik under perioden 2011–2020 omfattar strängare standarder för fordonssäkerhet, bättre utbildning för trafikanter och skärpt genomförande av trafikreglerna. Kommissionen samarbetar intensivt med EU-länderna för att genomföra detta program.

Åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2011-2020:

I åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet anges en rad olika initiativ för att förbättra fordonen, infrastrukturen och trafikanternas beteende.

Sju strategiska mål har fastställts

  • Förbättrade säkerhetsåtgärder för lastbilar och personbilar.

  • Säkrare vägar.

  • Intelligenta fordon.

  • Strängare körkortskrav och bättre utbildning.

  • Bättre genomförande av reglerna.

  • Målinriktade åtgärder för skador.

  • Nytt fokus på motorcyklister.

De detaljerade åtgärderna för varje strategiskt mål finns förtecknade i

MEMO/10/343.

Se även: MEMO/11/483

Dödsfall i trafiken per land (per miljoner invånare)

Medlemsland

Antal dödsfall

Utveckling

 

2001

2010

2009 - 2010

2001 - 2010

Latvija

236

97

-14 %

-61 %

Lietuva

202

90

-19 %

-58 %

España

136

54

-9 %

-55 %

Sverige

66

28

-26 %

-54 %

Luxemburg

159

64

-33 %

-54 %

Slovensko

114

53

-25 %

-53 %

Éire/Ireland

107

45

-16 %

-51 %

France

134

62

-7 %

-51 %

Slovenija

140

68

-19 %

-50 %

Portugal

163

79

1 %

-49 %

Deutschland

85

45

-12 %

-48 %

Förenade kungariket

61

31

-18 %

-47 %

Nederland

62

32

-17 %

-46 %

Belgique/België

145

76

-12 %

-44 %

Italia

125

66

-6 %

-44 %

EU

112

62

-11 %

-43 %

Österreich

119

66

-13 %

-42 %

Eesti

146

88

20 %

-41 %

Magyarország

121

74

-10 %

-40 %

Česká republika

130

76

-11 %

-40 %

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15 %

-39 %

Danmark

81

48

-13 %

-39 %

Suomi/Finland

84

51

-1 %

-36 %

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10 %

-30 %

Polska

145

102

-15 %

-29 %

България (Bulgaria)

124

102

-14 %

-23 %

Malta

41

36

-29 %

-6 %

România

109

111

-15 %

-3 %

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar