Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Bezpečnosť cestnej premávky: V roku 2010 klesol počet smrteľných nehôd na cestách EÚ o 11 %

V Bruseli 5. júla 2011 – Európska komisia dnes uverejnila novú štatistiku, v ktorej sa uvádza, že v roku 2010 klesol počet smrteľných nehôd na cestách EÚ o 11 %. Zo štatistiky podľa krajín (pozri ďalej uvedenú tabuľku) však vyplýva, že v počte mŕtvych v jednotlivých krajinách EÚ sú predsa len významné rozdiely. Vo väčšine krajín sa v minulom roku dosiahlo dvojciferné zníženie počtu úmrtí na cestách, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v Luxembursku (33 %), na Malte (29 %), vo Švédsku (26 %) a na Slovensku (26 %). Treba však urobiť ešte veľa práce.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Je veľmi povzbudzujúce, že takmer všetky členské štáty dokázali výrazne znížiť počet úmrtí na svojich cestách, ale nie je to dôvod na sebauspokojenie. Na cestách Európy každý deň stále zomiera sto ľudí. Od roku 2001 sme urobili značný pokrok a podarilo sa nám zachrániť takmer 100 000 ľudských životov. Počet smrteľných dopravných nehôd a zranení na našich cestách je však stále neprijateľný. Do roku 2020 chceme znížiť počet úmrtí o polovicu. Preto svoju pozornosť sústredíme na druh automobilov, ktorými ľudia jazdia, na miesta, kde jazdia, a na spôsob vedenia motorového vozidla.“

V pripojenej tabuľke s názvom „Smrteľné nehody na cestách podľa jednotlivých krajín“ je znázornený pokrok dosiahnutý v rámci akčného plánu pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2001 až 2010 a uvádzajú sa v nej číselné údaje z celej EÚ a rozdelenie podľa jednotlivých krajín. Tabuľka obsahuje najnovšie údaje za rok 2010.

Akčný plán pre bezpečnosť cestnej premávky v EÚ

V júli 2010 Komisia prijala ambiciózne plány s cieľom znížiť v priebehu ďalších desiatich rokov počet úmrtí na európskych cestách o polovicu. Iniciatívy, ktoré boli predložené v „Súbore usmernení pre európsku politiku bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 až 2020“, predstavujú širokú škálu nástrojov od stanovenia prísnejších noriem pre bezpečnosť vozidiel až po zlepšenie výcviku účastníkov cestnej premávky či dôraznejšie presadzovanie pravidiel cestnej premávky. Na vykonávaní tohto programu Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi.

Akčný plán pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 až 2020:

V akčnom pláne pre bezpečnosť cestnej premávky sa ustanovuje súbor rôznych iniciatív zameraných na zlepšenie vozidiel, infraštruktúry a správania účastníkov cestnej premávky.

Stanovilo sa sedem strategických cieľov:

  • Zlepšenie opatrení týkajúcich sa bezpečnosti nákladných a osobných motorových vozidiel

  • Budovanie bezpečnejších ciest

  • Vývoj inteligentných vozidiel

  • Zvýšenie náročnosti požiadaviek na získanie vodičského preukazu a zlepšenie výcviku

  • Lepšie presadzovanie predpisov

  • Opatrenia zamerané na zníženie počtu zranených

  • Obnovená zvýšená pozornosť venovaná motocyklistom.

Podrobné opatrenia pre každý strategický cieľ sa uvádzajú v pripojenom dokumente MEMO/10/343.

Pozri aj: MEMO/11/483

Smrteľné nehody na cestách podľa jednotlivých krajín (na milión obyvateľov)

Členský štát

Smrteľné nehody na milión obyvateľov

Vývoj smrteľných nehôd

2001

2010

2009 - 2010

2001 - 2010

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar