Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmalała w 2010 r. o 11 procent

Bruksela, 5 lipca 2011 r. – Komisja Europejska opublikowała dziś nowe statystyki, z których wynika, że liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE zmalała w 2010 r. o 11 proc. Statystyki dla poszczególnych krajów (zob. tabela poniżej) wykazują jednak znaczne różnice w ramach UE. Większości krajów udało się w ubiegłym roku obniżyć liczbę ofiar śmiertelnych o ponad 10 proc. Najlepsze wyniki osiągnęły Luksemburg (33 proc.), Malta (29 proc.), Szwecja (26 proc.) i Słowacja (26 proc.). Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport, powiedział: „Cieszę się, że niemal wszystkim państwom członkowskim udało się znacznie obniżyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Nie możemy jednak spocząć na laurach. Na drogach Europy codziennie ginie sto osób. Od 2001 roku poczyniliśmy duże postępy w zakresie bezpieczeństwa i udało nam się zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych o prawie 100 tys., jednak nadal zbyt wiele osób ginie lub zostaje rannych w wypadkach drogowych. Chcemy, aby do 2020 r. liczba ofiar śmiertelnych zmalała o połowę. W tym celu musimy przyjrzeć się temu, jakimi samochodami, dokąd i jak jeżdżą Europejczycy.”

W załączonej tabeli „Ofiary śmiertelne na drogach w podziale na państwa” pokazano, jakich postępów dokonano dzięki programowi działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego w latach 2001-2010. Tabela zawiera dane liczbowe dla całej UE oraz dla poszczególnych państw. Obejmuje ona najnowsze dane za 2010 r.

Plan działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego w UE

W lipcu 2010 roku Komisja przyjęła ambitne plany, zgodnie z którymi liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach Europy ma się zmniejszyć o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Proponowane inicjatywy ujęto w „Kierunkach europejskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020”. Przewidują one bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa pojazdów, udoskonalone szkolenia użytkowników dróg oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Aby zrealizować powyższy program, Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi.

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020:

Program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje zbiór inicjatyw, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury i zachowania użytkowników dróg.

Obejmują one siedem celów strategicznych:

  • Poprawa środków bezpieczeństwa dla samochodów ciężarowych i osobowych

  • Budowa bezpieczniejszych dróg

  • Rozwój inteligentnych pojazdów

  • Lepsze zasady egzaminowania i szkolenia kierowców

  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów

  • Ograniczenie liczby rannych

  • Nowe działania dotyczące motocyklistów

Szczegółowe środki związane z każdym celem strategicznym wymieniono w załączonym komunikacie MEMO/10/343.

Zobacz też: MEMO/11/483

Ofiary śmiertelne na drogach w podziale na państwa (w przeliczeniu na milion mieszkańców)

Państwo członkowskie

Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców

Zmiana liczby ofiar śmiertelnych

 

2001

2010

2009 - 2010

2001 - 2010

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

EU

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar