Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea – Stqarrija għall-Istampa

Is-sikurezza fit-toroq: l-aċċidenti fatali tat-traffiku fl-UE jonqsu bi 11 % fl-2010

Brussell, il-5 ta' Lulju 2011 – Il-Kummissjoni Ewropea llum ippubblikat statistiki ġodda li juru li l-aċċidenti fatali tat-traffiku fl-UE naqsu bi 11 % fl-2010. Madankollu, l-istatistiki pajjiż b'pajjiż (ara t-tabella aktar 'l isfel) juru li l-għadd ta' mwiet għadu jvarja ħafna madwar l-UE. Il-maġġoranza tal-pajjiżi kisbu tnaqqis ta' 10 % jew aktar fl-għadd ta' mwiet fit-toroq matul is-sena li għaddiet, bl-ikbar tnaqqis ikun fil-Lussemburgu (33 %), f'Malta (29 %), fl-Isvezja (26 %) u fis-Slovakkja (26 %). Madankollu, xorta għad hemm ħafna xogħol xi jsir.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Siim Kallas, responsabbli għat-Trasport, qal: "Il-fatt li kważi l-Istati Membri kollha rnexxielhom inaqqsu b'mod sinifikanti l-għadd ta' mwiet fit-toroq huwa ta' inkoraġġiment kbir, iżda m'hemmx lok li wieħed jissodisfa ruħu b'daqshekk. Mijiet ta' nies għadhom imutu kuljum fit-toroq tal-Ewropa. Għamilna progress tajjeb ħafna mill-2001 'l hawn u rnexxielna nsalvaw kważi 100,000 ħajja. Iżda l-għadd ta' aċċidenti fatali u korrimenti fit-toroq tagħna għadu inaċċettabbli. Irridu nnaqqsu l-għadd ta' mwiet bin-nofs sal-2020. Minħabba dan, se nkunu qed naraw it-tip ta' karozzi li jsuqu n-nies, fejn isuqu u kif isuqu."

It-tabella mehmuża bl-isem "Aċċidenti fatali tat-traffiku għal kull pajjiż" turi l-progress li sar skont il-Pjan ta' Azzjoni għas-Sikurezza fit-Toroq 2001-10, biċ-ċifri tal-pajjiżi kollha madwar l-UE u bit-tqassim skont il-pajjiż. Tinkludi l-aktar ċifri riċenti tal-2010.

Il-pjan ta' azzjoni għas-sikurezza fit-toroq tal-UE

F'Lulju 2010, il-Kummissjoni adottat pjanijiet ta' sfida biex tnaqqas bin-nofs l-għadd ta' mwiet fit-toroq Ewropej fl-10 snin li ġejjin. L-inizjattivi proposti fl-"Orjentazzjonijiet ta' Politika Ewropea għas-Sikurezza tat-Triq 2011-2020" ivarjaw minn standards ogħla stabbiliti għas-sikurezza tal-vetturi, sat-titjib fit-taħriġ tal-utenti tat-triq u ż-żieda fl-infurzar tar-regoli tat-triq. Il-Kummissjoni qed taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex timplimenta dan il-programm.

Programm ta' azzjoni għas-sikurezza fit-toroq 2011-20:

Il-programm ta' azzjoni għas-Sikurezza fit-Toroq jistabbilixxi taħlita ta' inizjattivi li jikkonċentraw fuq it-titjib tal-vetturi, l-infrastruttura u l-imġiba tal-utenti tat-triq.

Hemm seba' għanijiet strateġiċi:

  • Miżuri tas-sikurezza mtejba għat-trakkijiet u l-karozzi

  • Bini ta' toroq iktar sikuri

  • Żvilupp ta' vetturi intelliġenti

  • Tisħiħ fl-għoti tal-liċenzji u t-taħriġ

  • Infurzar aħjar

  • Konċentrazzjoni fuq il-korrimenti

  • Konċentrazzjoni ġdida fuq is-sewwieqa tal-muturi.

Il-miżuri dettaljati għal kull għan strateġiku jinsabu elenkati fil-MEMO/10/343 mehmuża.

Ara wkoll: MEMO/11/483

Aċċidenti fatali tat-traffiku għal kull pajjiż (għal kull miljun abitant)

Stat Membru

Aċċidenti fatali skont il-popolazzjoni

Bidla fl-aċċidenti fatali

 

2001

2010

2009 - 2010

2001 - 2010

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

EU

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

Kuntatti :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar