Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ceļu satiksmes drošība. Ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits 2010. gadā ES krities par 11 %

Briselē, 2011. gada 5. jūlijā. Eiropas Komisija šodien publicējusi jaunus statistikas datus, kas liecina: ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits 2010. gadā ES krities par 11 %. Taču datu sadalījumā pa atsevišķām valstīm redzams, ka bojāgājušo skaits dažādās valstīs joprojām stipri atšķiras. Vairumā valstu samazinājuma īpatsvars pagājušajā gadā sasniedzis divciparu skaitli. Labākie piemēri ir Luksemburga (33 %), Malta (29 %), Slovākija (26 %) un Zviedrija (26 %). Tomēr darāmā vēl joprojām ir daudz.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass paziņoja: "Panākumi ir acīmredzami — gandrīz visām dalībvalstīm izdevies ievērojami samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Taču tas nav iemesls ieslīgt pašapmierinātībā. Joprojām katru dienu uz Eiropas ceļiem iet bojā aptuveni simts cilvēku. Kopš 2001. gada stāvoklis ir krasi uzlabojies, un mēs esam varējuši izglābt dzīvību gandrīz 100 000 cilvēku. Taču bojāgājušo un ievainoto skaits uz mūsu ceļiem joprojām ir nepiedodami liels. Mēs gribētu, lai līdz 2020. gadam nāves gadījumu skaits sarūk uz pusi. Tāpēc plānojam izpētīt, ar kādiem automobiļiem, uz kurieni un kā cilvēki mēdz braukt."

Pievienotā tabula „Satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits dalībvalstīs” liecina par stāvokļa uzlabošanos no 2001. gada līdz 2010. gadam, kas panākts, īstenojot Ceļu satiksmes drošības rīcības plānu; tabulā sniegti dati par visu ES un atsevišķi pa dalībvalstīm. Ietverti jaunākie dati par 2010. gadu.

ES Ceļu satiksmes drošības rīcības plāns

Komisija 2010. gada jūlijā pieņēma tālejošus plānus tuvāko desmit gadu laikā bojāgājušo skaitu uz Eiropas ceļiem samazināt uz pusi. "Eiropas Ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēs 2011.–2020. gadam" ierosinātas dažādas iniciatīvas, piemēram, noteikt stingrākas prasības attiecībā uz automobiļu drošību, uzlabot satiksmes dalībnieku apmācību un pastiprināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli. Īstenojot šo programmu, Komisija strādā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Ceļu satiksmes drošības rīcības programma 2011.-2020. gadam

Ceļu satiksmes drošības rīcības programma paredz virkni pasākumu transportlīdzekļu, infrastruktūras un ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības uzlabošanai.

Septiņi stratēģiskie mērķi ir šādi:

  • uzlabot kravas automobiļu un vieglo automobiļu drošību;

  • būvēt drošākus ceļus;

  • izstrādāt intelektiskus transportlīdzekļu modeļus;

  • noteikt stingrākas prasības vadītāja apliecības iegūšanai un autovadītāju apmācībai;

  • pastiprināt noteikumu ievērošanas kontroli;

  • veikt pasākumus ceļu satiksmes negadījumos cietušo traumu mazināšanai;

  • pievērst pastiprinātu uzmanību motociklistiem.

Precīzi pasākumi katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai atrodami pievienotajā MEMO/10/343.

Sk. arī MEMO/11/483

Satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits dalībvalstīs (uz 1 miljonu iedzīvotāju)

Dalībvalsts

Bojāgājušo skaits uz 1 milj. iedz.

Bojāgājušo skaita dinamika

 

2001

2010

2009 - 2010

2001 - 2010

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

ES

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar