Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kelių eismo sauga. 2010 m. žūčių ES keliuose sumažėjo 11 %

Briuselis, 2011 m. liepos 5 d. Šiandien Europos Komisija paskelbė naujus statistinius duomenis, iš kurių matyti, kad 2010 m. žūčių ES keliuose skaičius sumažėjo 11 %. Tačiau atskirų šalių statistiniai duomenys (žr. toliau pateiktą lentelę) rodo, kad žūčių skaičius skirtingose ES šalyse vis dar labai skiriasi. Daugelyje šalių mažinant žūčių keliuose skaičių per paskutinius metus pasiekti dviženkliai rodikliai: geriausių rezultatų pasiekė Liuksemburgas (33 %), Malta (29 %), Švedija (26 %) ir Slovakija (26 %). Tačiau dar daug reikia nuveikti.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Daug vilčių teikia tai, kad beveik visoms valstybėms narėms pavyko labai sumažinti žūčių keliuose skaičių, bet būtina siekti daugiau. Kasdien Europos keliuose vis dar žūsta apie 100 žmonių. Nors nuo 2001 m. padaryta nemaža pažanga – išsaugota beveik 100 tūkst. gyvybių, negalima taikytis su tuo, kad keliuose vis dar žūsta ir sužeidžiama labai daug žmonių. Norime, kad iki 2020 m. žūčių skaičius sumažėtų perpus. Todėl stebėsime, kokiais lengvaisiais automobiliais, kur ir kaip važinėjama.“

Lentelėje „Žūčių keliuose skaičius pagal šalis“ pateikiami ES ir atskirų šalių pažangos, padarytos vykdant 2001–2010 m. kelių eismo saugos veiksmų planą, rodikliai. Joje pateikti naujausi 2010 m. duomenys.

ES kelių eismo saugos veiksmų planas

2010 m. liepos mėn. Komisija priėmė keletą plataus užmojo planų per ateinančius 10 metų perpus sumažinti žūčių Europos keliuose skaičių. 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos politikos gairėse siūlomos įvairios iniciatyvos, pradedant transporto priemonių saugos standartų griežtinimu ir baigiant kelių eismo dalyvių mokymo kokybės gerinimu ir kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimu. Įgyvendinama šią programą Komisija glaudžiai bendradarbiauja su valstybėmis narėmis.

2011–2020 m. kelių eismo saugos veiksmų programa

Kelių eismo saugos veiksmų programoje pateikiamos įvairios iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti transporto priemonių saugą, gerinti infrastruktūrą ir drausminti vairuotojus.

Keliami septyni strateginiai tikslai:

  • tobulinti vilkikų ir lengvųjų automobilių saugos priemones,

  • tiesti saugesnius kelius,

  • kurti pažangias transporto priemones,

  • gerinti vairuotojų rengimo ir mokymo kokybę,

  • griežčiau reikalauti, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių,

  • mažinti sužeistųjų skaičių,

  • ypatingą dėmesį skirti motociklininkams.

Kiekvienam strateginiam tikslui numatytos priemonės išsamiai aptariamos pridedamame pranešime MEMO/10/343.

Taip pat žr. MEMO/11/483.

Žūčių keliuose skaičius pagal šalis (milijonui gyventojų)

Valstybė narė

Žūčių skaičius

Žūčių skaičiaus kitimas

 

2001 m.

2010 m.

2009–2010 m.

2001–2010 m.

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

EU

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar