Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Liikenneturvallisuus: Liikennekuolemat vähenivät EU:ssa 11 prosenttia vuonna 2010

Bryssel, 5. heinäkuuta 2011 – Euroopan komissio julkaisi tänään uudet tilastot, joiden mukaan liikennekuolemat vähenivät EU:ssa 11 prosenttia vuonna 2010. Maakohtaiset tilastot (ks. jäljempänä oleva taulukko) osoittavat kuitenkin, että kuolonuhrien määrä vaihtelee yhä huomattavasti eri puolilla EU:ta. Useimmissa jäsenvaltioissa liikennekuolemien määrä väheni viime vuonna kaksinumeroista vauhtia, eniten Luxemburgissa (33 %), Maltalla (29 %), Ruotsissa (26 %) ja Slovakiassa (26 %). Parantamisen varaa on silti edelleen.

Liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi: "On erittäin rohkaisevaa, että liikennekuolemien määrää on onnistuttu vähentämään huomattavasti lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Omahyväisyyteen ei kuitenkaan ole varaa, sillä Euroopan maanteillä kuolee yhä päivittäin sata henkilöä. Vuodesta 2001 on edistytty merkittävästi, ja olemme onnistuneet säästämään lähes 100 000 ihmishenkeä. Silti kuolemien ja loukkaantumisten määrä EU:n maanteillä on edelleen liian korkea. Kuolonuhrien määrän halutaan puolittuvan vuoteen 2020 mennessä. Sitä varten haluamme tietää, millaisia ajoneuvoja käytetään, missä niitä käytetään ja miten niitä käytetään."

Liitteenä olevasta taulukosta "Tieliikennekuolemien määrä maakohtaisesti eriteltynä" käy ilmi, miten tilanne on kehittynyt vuosia 2001–2010 koskevan tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelman ansiosta. Taulukossa on sekä koko EU:ta koskevat että maakohtaiset tiedot, ja se sisältää myös tuoreimmat tiedot vuodelta 2010.

EU:n tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma

Komissio hyväksyi heinäkuussa 2010 kunnianhimoisia suunnitelmia, joilla pyritään puolittamaan tieliikennekuolemien määrä Euroopan teillä seuraavien 10 vuoden aikana. Eurooppalaisissa tieliikenneturvallisuuden poliittisissa suuntaviivoissa vuosiksi 2011–2020 ehdotetut aloitteet koskevat esimerkiksi tiukempia vaatimuksia ajoneuvojen turvallisuudelle sekä liikennesääntöjen valvonnan ja tienkäyttäjille suunnatun koulutuksen parantamista. Komissio toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman täytäntöönpanemiseksi.

Vuosia 2011–2020 koskeva tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelma:

Tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa vahvistetaan erilaisia aloitteita, joilla pyritään ajoneuvojen, liikenneinfrastruktuurien ja liikennekäyttäytymisen parantamiseen.

Ohjelman seitsemän strategista tavoitetta ovat

  • kuorma- ja henkilöautojen turvallisuuden parantaminen

  • maanteiden turvallisuuden parantaminen

  • älykkäiden ajoneuvojen kehittäminen

  • ajo-opetuksen ja ajokortin myöntämismenettelyn tehostaminen

  • valvonnan tehostaminen

  • tieliikenteessä loukkaantuvien määrän vähentäminen

  • moottoripyöräilijöiden ottaminen paremmin huomioon.

Kuhunkin tavoitteeseen liittyvät yksityiskohtaiset toimenpiteet on lueteltu asiakirjassa MEMO/10/343.

Ks. myös MEMO/11/483

Tieliikennekuolemien määrä maakohtaisesti eriteltynä (miljoonaa asukasta kohti)

Jäsenvaltio

Liikennekuolemien määrä

Liikennekuolemien kehitys

 

2001

2010

2009–2010

2001–2010

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

EU

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar