Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Liiklusohutus: 2010. aastal vähenes liiklussurmade arv ELi teedel 11%

Brüssel, 5. juuli 2011 – Euroopa Komisjon avaldas täna uued statistikaandmed, mille kohaselt liiklussurmade arv ELi teedel vähenes 2010. aastal 11%. Eri maade kohta esitatud andmetest (vt tabel lõpus) selgub, et liiklussurmade arv on ELi maades ikkagi veel väga erinev. Liiklussurmade arvu vähenemist viimase aasta jooksul saab enamikus riikides väljendada kahekohalise protsendiarvuga, parimad olid Luksemburg (33%), Malta (29%), Rootsi (26%) ja Slovakkia (26%). Kuid palju on veel teha.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas ütles: „On suurepärane, et peaaegu kõik liikmesriigid on suutnud oluliselt vähendada liiklussurmade arvu, kuid rahuloluks ei ole põhjust. Ikka veel saab Euroopa teedel iga päev surma sada inimest. 2001. aastaga võrreldes on asjad paranenud ja meil on õnnestunud päästa pea 100 000 inimelu. Sellele vaatamata on liiklusõnnetustes hukkunute ja vigastatute arv liiga suur. 2020. aastaks tahame seda arvu vähendada poole võrra. Selleks vaatame, milliste autodega inimesed sõidavad, kus nad sõidavad ja kuidas nad sõidavad.”

Lisatud tabelis on andmed liiklusohutuse tegevuskavaga 2001–10 saavutatud liiklussurmade arvu vähenemise kohta (andmed ELi kohta tervikuna ja iga riigi kohta). Esitatud on viimased andmed 2010. aasta kohta.

ELi liiklusohutuse tegevuskava

Euroopa Komisjon võttis 2010. aasta juulis vastu ambitsioonika kava vähendada järgmise kümne aasta jooksul Euroopa teedel surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu poole võrra. Euroopa liiklusohutuse suunistes 2011–2020 on ette nähtud nii sõidukite rangemad ohutusnõuded kui ka liiklejate teadlikkuse tõstmine, samuti liiklusjärelevalve parandamine. Komisjon teeb programmi rakendamiseks liikmesriikidega tihedat koostööd.

Liiklusohutuse tegevuskava aastateks 2011–20:

Kavas on esitatud mitu algatust, mille abil püütakse täiustada sõidukeid ja infrastruktuuri ning parandada liiklejate käitumist.

Strateegilisi eesmärke on seitse:

  • parandada veo- ja sõiduautode turvalisust;

  • ehitada ohutumaid teid;

  • arendada nn arukaid sõidukeid;

  • tõhustada sõiduõpetust ja karmistada lubade saamise tingimusi;

  • tugevdada järelevalvet;

  • vähendada vigastatute hulka;

  • ning pöörata rohkem tähelepanu mootorratturitele.

Iga strateegilise eesmärgi puhul võetavad meetmed on loetletud lisatud memos: MEMO/10/343.

Vt ka MEMO/11/483.

Liiklussurmade arv liikmesriikides (miljoni elaniku kohta)

Liikmesriik

Liiklussurmade määr

Liiklussurmade määra muutus

 

2001

2010

2009–2010

2001–2010

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

EL

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar