Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Безопасност по пътищата: единайсетпроцентен спад на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС през 2010 година

Брюксел, 5 юли 2011 г. — Днес Европейската комисия публикува нови статистически данни, според които през 2010 година броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в ЕС е намалял с 11 %. Въпреки това данните за отделните държави (виж таблицата по-долу) сочат, че техният брой варира значително на територията на ЕС. През последните години повечето страни отбелязват двуцифрено намаляване на смъртните случаи вследствие на катастрофа. Най-добри резултати в това отношение показват Люксембург (33%), Малта (29%), Швеция (26%) и Словакия (26%). Предстои обаче още много работа.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „Изключително окуражаващ е фактът, че почти всички държави-членки са редуцирали значително броя на смъртните случаи по техните пътища. Не можем обаче да се задоволим с това. По европейските пътища продължават да загиват по 100 души на ден. От 2001 г. насам постигнахме добър напредък и успяхме да спасим живота на почти 100 000 души. Независимо от това броят на смъртните случаи и на нараняванията е все така неприемлив. До 2020 г. искаме да ги намалим наполовина. За целта ще проверим какви коли карат гражданите, къде и как го правят.“

Приложената таблица „Смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия по държави“ показва напредъка по Плана за действие в областта на пътната безопасност за периода 2001—2010 г. с обобщени данни за целия Европейски съюз и разбивка по държави. В нея са посочени последните данни за 2010 г.

План за действие на ЕС в областта на пътната безопасност

През юли 2010 г. Комисията прие амбициозен план за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата на Европа през следващите 10 години. Инициативите, предложени в насоките за Европейска политика в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 г., варират от налагане на по-високи изисквания за безопасност на превозните средства до по-добра подготовка на участниците в пътното движение и засилено прилагане на Правилника за движение по пътищата. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за изпълнението на тази програма.

Програма за действие в областта на пътната безопасност за периода 2011—2020 година:

Програмата за действие в областта на пътната безопасност включва набор от инициативи за усъвършенстване на превозните средства, на инфраструктурата и на поведението на участниците в пътното движение.

Определени са седем стратегически цели:

  • подобряване на мерките за безопасност на камиони и леки автомобили

  • строителство на по-безопасни пътища

  • разработване на интелигентни превозни средства

  • повишаване на изискванията за издаване на свидетелства за управление на МПС и към съответното обучение

  • засилено прилагане на Правилника за движение по пътищата

  • намаляване на нараняванията

  • обръщане на по-голямо внимание на мотоциклетистите

Конкретните мерки по всяка една стратегическа цел са изложени в приложеното MEMO/10/343.

Вж. също: MEMO/11/483

Смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия по държави (на един милион жители)

Държава-членка

Смъртни случаи на един милион жители

Развитие при смъртните случаи

 

2001 г.

2010 г.

2009 – 2010 г.

2001 – 2010 г.

Latvija

236

97

-14%

-61%

Lietuva

202

90

-19%

-58%

España

136

54

-9%

-55%

Sverige

66

28

-26%

-54%

Luxembourg

159

64

-33%

-54%

Slovensko

114

53

-25%

-53%

Éire/Ireland

107

45

-16%

-51%

France

134

62

-7%

-51%

Slovenija

140

68

-19%

-50%

Portugal

163

79

1%

-49%

Deutschland

85

45

-12%

-48%

United Kingdom

61

31

-18%

-47%

Nederland

62

32

-17%

-46%

Belgique/België

145

76

-12%

-44%

Italia

125

66

-6%

-44%

EU

112

62

-11%

-43%

Österreich

119

66

-13%

-42%

Eesti

146

88

20%

-41%

Magyarország

121

74

-10%

-40%

Česká republika

130

76

-11%

-40%

Κύπρος (Kypros)/Kibris

140

75

-15%

-39%

Danmark

81

48

-13%

-39%

Suomi/Finland

84

51

-1%

-36%

Ελλάδα (Elláda)

172

116

-10%

-30%

Polska

145

102

-15%

-29%

България (Bulgaria)

124

102

-14%

-23%

Malta

41

36

-29%

-6%

România

109

111

-15%

-3%

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar