Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU avslutar medlemskapsförhandlingarna med Kroatien

Bryssel den 30 juni 2011 – EU:s medlemsländer beslöt idag att avsluta medlemskapsförhandlingarna med Kroatien, vilket innebär att anslutningsfördraget bör kunna undertecknas före årets slut. Landets EU-anslutning planeras till den 1 juli 2013, när alla medlemsstater och Kroatien väntas ha avslutat sina ratificeringsprocesser.

– Vi firar denna historiska händelse med våra kroatiska vänner: Kroatien har ändrats enormt under sina 20 år som oberoende republik. Landet har gjort imponerande framsteg mot att uppfylla kriterierna för EU-medlemskap. Det belönas idag, sade Štefan Füle, EU-kommissionär med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik. – Europeiska kommissionen har konsekvent stött Kroatien under dess reformer. Vi har varit rättvisa men strikta: inga rabatter har getts och inga genvägar ha tillåtits. Kommissionen kommer att fortsätta med denna strikta och öppna strategi för att övervaka hur Kroatien uppfyller sina åtaganden, så att landet helt kan fullgöra sina skyldigheter som EU-medlem redan från den första dagen efter anslutningen. Vilket stort bidrag till utvidgningsprocessens trovärdighet!, tillade han.

Dagens beslut utgör slutet på sex års förhandlingar där Kroatien inte bara har varit tvunget att anta nya lagar och bestämmelser för att uppfylla EU:s normer, utan också genomföra dem och därigenom visa att reformerna är oåterkalleliga.

Medlemskapsförhandlingarna mellan EU och Kroatien inleddes i oktober 2005 och har bestått av 35 förhandlingskapitel med hela spektrumet av EU:s politik och regler. De båda parterna har funnit lösningar som innebär att Kroatien smidigt kan integreras i EU och att EU kan välkomna en ny medlem. Vid den slutliga anslutningskonferensen i Bryssel idag enades EU:s medlemsländer om att avsluta de återstående kapitel som varit föremål för förhandlingar, däribland två nyckelområden: rättsväsendet och grundläggande rättigheter, samt konkurrenspolitik.

Kroatien har inlett reformer på centrala områden när det gäller att stärka rättsväsendets oberoende och effektivitet, bekämpa korruption och skydda de grundläggande rättigheterna. Reformerna är avgörande för att snabbt stärka rättsstatsprincipen till gagn för alla medborgare.

I kapitlet konkurrenspolitik, som är centralt för EU:s inre marknad, har Kroatien varit tvunget att anta omstruktureringsplaner som ska bidra till att göra landets stål- och skeppsbyggnadssektorer lönsamma, i linje med EU:s regler om statligt stöd.

Medlemsländerna har enats om att kommissionen fram till anslutningsdagen nära ska övervaka Kroatiens uppfyllande av de åtaganden som landets gjort under förhandlingarna och dess fortsatta förberedelser för att kunna utföra sina åligganden som EU-medlem.

I den budgetram som antogs den 30 juni förutsätts det att Kroatien ska ansluta sig till EU den 1 juli 2013. Strukturfonderna kommer att kunna utnyttjas för infrastrukturprojekt till stöd för Kroatiens ekonomi och regioner. EU:s fonder för landsbygdsutveckling kommer också att användas för att modernisera jordbrukssektorn och bidra till utvecklingen av Kroatiens landsbygdsområden.

När nu förhandlingarna med EU:s medlemsländer avslutats kommer ett anslutningsavtal att undertecknas med Kroatien inom sex månader, följt av ett formellt yttrande av kommissionen, ett godkännande från Europaparlamentet och ett beslut av rådet. Därefter kommer alla medlemsländer och Kroatien att inleda ratificeringsprocesser enligt sina egna nationella bestämmelser, i de flesta fall genom omröstningar i parlamenten.

Läs mer:

Europeiska kommissionen – Generaldirektoratet för utvidgning:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_sv.htm

Kontaktperson:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar