Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

EU zaključila pristopna pogajanja s Hrvaško

Bruselj, 30. junija 2011 – Države članice EU so se danes odločile zaključiti pristopna pogajanja s Hrvaško, kar pomeni, da bi se lahko pristopna pogodba podpisala do konca leta. Predvideni datum pristopa je 1. julij 2013, po zaključku postopka ratifikacije v vseh državah članicah in na Hrvaškem.

„S hrvaškimi prijatelji proslavljamo ta zgodovinski dogodek: Hrvaška se je v 20 letih kot neodvisna republika izredno spremenila. Zelo je napredovala pri izpolnjevanju meril za članstvo v EU, kar je bilo danes tudi nagrajeno,“ je dejal Stefan Füle, komisar EU za širitev in evropsko sosedsko politiko. „Evropska komisija je dosledno podpirala Hrvaško na tej poti reform. Bili smo pravični, vendar strogi: brez ugodnosti, bližnjic ali popuščanja. Komisija bo še naprej na strog in pregleden način opazovala, kako Hrvaška izpolnjuje svoje zaveze, da bi lahko že od prvega dne po svojem pristopu v celoti prevzela odgovornosti članstva.“ Dodal je še: „Kako veličasten prispevek k verodostojnosti širitvenega procesa!“

Današnja odločitev zaznamuje uspešen zaključek šestletnih pogajanj, med katerimi se od Hrvaške ni zahtevalo le, da sprejme nove zakone in druge predpise, ki bi bili skladni s standardi EU, ampak da jih tudi izvaja ter tako dokaže, da se je z reformami začel nepovraten proces.

Pristopna pogajanja med EU in Hrvaško, sestavljena iz 35 pogajalskih poglavij, ki zajemajo celoten spekter politik in pravil EU, so se začela oktobra 2005. Pogajalski partnerici sta poiskali rešitve, ki bodo Hrvaški olajšale integracijo v EU, slednji pa omogočile sprejem nove članice. Na zaključni pristopni konferenci danes v Bruslju so se države članice EU strinjale, da zaprejo preostala poglavja politike, ki so bila predmet pogajanj, tudi na dveh ključnih področjih: sodstvo in temeljne svoboščine ter konkurenčna politika.

V poglavju o sodstvu in temeljnih svoboščinah je Hrvaška začela izvajati reforme na kritičnih področjih, da bi okrepila neodvisnost in učinkovitost sodstva v boju proti korupciji ter varstvo temeljnih svoboščin. Te reforme so bistvene za doseganje rezultatov pri podpori pravne države v korist vseh državljanov v prihodnosti.

V poglavju o konkurenčni politiki, ki je osrednjega pomena za notranji trg EU, je morala Hrvaška v skladu s pravili EU o državni pomoči sprejeti načrte za prestrukturiranje, ki bi pomagali doseči trdnost jeklarskega in ladjedelniškega sektorja.

Države članice so se strinjale, da bo Komisija do datuma pristopa natančno spremljala, kako Hrvaška izpolnjuje zaveze, ki jih je sprejela med pogajanji, ter njene nadaljnje priprave na prevzetje odgovornosti članstva v EU po pristopu.

V finančnem okviru, ki je bil potrjen 30. junija, je predvideno, da se bo Hrvaška pridružila EU 1. julija 2013. Strukturni skladi bodo na voljo za infrastrukturne projekte v podporo hrvaškemu gospodarstvu in njenim regijam. Poleg tega se bodo sredstva EU za razvoj podeželja uporabila tudi za posodobitev kmetijskega sektorja in za spodbujanje razvoja podeželskih območij na Hrvaškem.

Po zaključku pogovorov z državami članicami EU naj bi se pristopna pogodba s Hrvaško podpisala v šestih mesecih, pred podpisom pa so potrebni še uradno mnenje Komisije, soglasje Evropskega parlamenta in sklep Sveta. Po tem bodo vse države članice in Hrvaška v skladu z nacionalnimi pravili začele postopke ratifikacije, ki bo v večini primerov potekala z glasovanjem v parlamentu.

Dodatne informacije:

Spletna stran Generalnega direktorata Evropske komisije za širitev:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Kontaktna oseba:

Anca Paduraru (+32 22966430)


Side Bar