Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

UE închide negocierile de aderare cu Croația

Bruxelles, 30 iunie 2011 – Statele membre ale UE au hotărât astăzi să închidă negocierile de aderare cu Croația, ceea ce ar trebui să permită semnarea Tratatului de aderare până la sfârșitul anului. În urma procedurii de ratificare în toate statele membre și în Croația, aderarea este prevăzută să aibă loc la data de 1 iulie 2013.

„Sărbătorim acest eveniment istoric împreună cu prietenii noștri croați: în cei 20 de ani de existență ca republică independentă, Croația a înregistrat schimbări extraordinare și a realizat progrese impresionate în îndeplinirea criteriilor de aderare la UE. Acest fapt este răsplătit astăzi”, a declarat Stefan Füle, comisarul UE pentru extindere și politica europeană de vecinătate. „Comisia Europeană a susținut în mod constant Croația pe această cale a reformei. Am fost corecți, dar stricți: nu s-a făcut nicio concesie, nu s-au sărit etape și nu s-a trecut nimic cu vederea. Comisia va continua această abordare strictă, transparentă pentru a monitoriza modul în care Croația își respectă angajamentele, astfel încât aceasta să-și poată asuma pe deplin responsabilitățile de stat membru din prima zi a aderării. Ce contribuție extraordinară la credibilitatea procesului de extindere!”, a adăugat acesta.

Decizia de astăzi marchează încheierea cu succes a celor șase ani de negocieri în timpul cărora Croației i s-a cerut nu numai să adopte noi legi și reglementări pentru a se conforma standardelor UE, ci și să le pună în aplicare, dovedind, astfel, că reformele s-au înscris pe un făgaș ireversibil.

Negocierile de aderare între UE și Croația, structurate pe 35 de capitole de negociere acoperind toate politicile și normele UE, au început în octombrie 2005. Ambele părți au găsit soluții pentru a permite Croației să se integreze fără sincope în UE, iar acesteia din urmă să primească un nou membru. La conferința finală de aderare, care a avut loc astăzi la Bruxelles, statele membre ale UE au convenit să încheie capitolele de politică rămase în curs de negociere, inclusiv în două domenii-cheie: sistemul judiciar și drepturile fundamentale, precum și politica în domeniul concurenței.

În ceea ce privește sistemul judiciar și drepturile fundamentale, Croația a lansat reforme în domenii cruciale, consolidând independența și eficiența sistemului judiciar, lupta împotriva corupției și protecția drepturilor fundamentale. Aceste reforme sunt esențiale pentru obținerea de rezultate în viitorul apropiat în ceea ce privește susținerea statului de drept, în beneficiul tuturor cetățenilor.

În cazul capitolului privind politica în domeniul concurenței, care este un element central al pieței interne a UE, Croația a trebuit să adopte planuri de restructurare pentru a contribui la realizarea viabilității sectorului său siderurgic și al construcțiilor navale, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Statele membre au convenit că, până la data aderării, Comisia va monitoriza îndeaproape îndeplinirea de către Croația a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor și continuarea pregătirilor acesteia pentru asumarea responsabilităților de stat membru al UE în momentul aderării.

Cadrul financiar aprobat la 30 iunie prevede că Croația va adera la UE la 1 iulie 2013. Proiectele de infrastructură în sprijinul economiei și al regiunilor Croației vor beneficia de fonduri structurale. De asemenea, se vor utiliza fondurile UE de dezvoltare rurală pentru a moderniza sectorul agricol și a contribui la dezvoltarea zonelor rurale din Croația.

După încheierea discuțiilor cu statele membre ale UE, se preconizează semnarea Tratatului de aderare cu Croația în termen de șase luni, în urma formulării unui aviz oficial de către Comisie, a primirii acordului Parlamentului European și a adoptării unei decizii de către Consiliu. Ulterior, toate statele membre și Croația vor lansa procedurile de ratificare conform procedurilor naționale, în majoritatea cazurilor printr-un vot în parlament.

Informații suplimentare:

Site-ul internet al Direcției Generale Extindere a Comisiei Europene:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_ro.htm

Persoană de contact:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar