Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES baigė stojimo derybas su Kroatija

Briuselis, 2011 m. birželio 30 d. ES valstybės narės šiandien nusprendė užbaigti stojimo derybas su Kroatija. Stojimo sutartį turėtų būti galima pasirašyti iki metų pabaigos. Numatyta, kad visoms valstybėms narėms ir Kroatijai užbaigus ratifikavimo procesą, Kroatija turėtų prie ES prisijungti 2013 m. liepos 1 d.

„Džiaugiamės šiuo istoriniu įvykiu kartu su bičiuliais kroatais. Per dvidešimt nepriklausomos respublikos metų Kroatija labai pasikeitė. Ji padarė įspūdingą pažangą, kad atitiktų ES narystės kriterijus. Šiandien jai už tai atlyginta, – sakė už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingas Komisijos narys Stefanas Füle. – Europos Komisija nuolatos rėmė Kroatijos reformas. Buvome teisingi ir griežti – nedaryta jokių nuolaidų, nenueita trumpiausiu keliu, nenuglaistyta problemų. Komisija toliau taikys šį griežtą ir skaidrų požiūrį ir stebės, kaip Kroatija vykdo įsipareigojimus, kad galėtų nuo pirmos įstojimo dienos visiškai prisiimti su naryste susijusius įsipareigojimus. Dėl to itin padidės pasitikėjimas plėtros procesu!“

Šiandien priimtu sprendimu sėkmingai užbaigtos šešerius metus trukusios derybos, per kurias Kroatijos prašyta ne tik priimti naujus ES standartus atitinkančius įstatymus ir kitus teisės aktus, bet ir juos įgyvendinti, kad būtų užtikrintas negrįžtamas reformų procesas.

Stojimo derybos su Kroatija dėl 35 derybų skyrių, apimančių įvairiausias ES politikos sritis ir taisykles, pradėtos 2005 m. spalio mėn. Abi šalys rado sprendimų, kad Kroatija galėtų sklandžiai integruotis Europos Sąjungoje, o ši galėtų priimti naują narę. Per šiandien Briuselyje vykusią galutinę stojimo konferenciją ES valstybės narės sutarė uždaryti likusius politinius derybų skyrius, įskaitant dviejų pagrindinių sričių – teismų sistemos ir pagrindinių teisių ir konkurencijos politikos.

Teismų sistemos ir pagrindinių teisių srityje Kroatija pradėjo svarbias reformas, kuriomis siekiama didinti teismų nepriklausomumą ir veiksmingumą kovojant su korupcija ir saugant pagrindines teises. Šios reformos būtinos, kad artimiausiu metu visų piliečiui labui būtų sustiprinti teisinės valstybės principai.

Konkurencijos politikos, kuri sudaro ES vidaus rinkos pagrindą, srityje Kroatija turėjo priimti restruktūrizavimo planus, kad užtikrintų plieno ir laivų statybos sektorių gyvybingumą pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Valstybės narės sutarė, kad Komisija iki Kroatijos įstojimo dienos atidžiai stebės, kaip ji laikosi per derybas prisiimtų įsipareigojimų ir kaip toliau rengiasi prisiimti narystės įsipareigojimus po įstojimo į ES.

Birželio 30 d. priimtoje finansinėje programoje numatyta, kad Kroatija prie ES prisijungs 2013 m. liepos 1 d. Kroatija galės pasinaudoti struktūriniais fondais infrastruktūros projektams, kuriais remiama šalies ekonomika ir jos regionai. ES taip pat skirs lėšų kaimo plėtrai, kad Kroatija modernizuotų žemės ūkio sektorių ir paremtų kaimo vietovių plėtrą.

Numatyta, kad, užbaigus derybas su ES valstybėmis narėmis, stojimo sutartis su Kroatija turėtų būti pasirašyta per šešis mėnesius nuo oficialios Komisijos nuomonės pateikimo, Europos Parlamento sutikimo ir Tarybos sprendimo priėmimo. Po to valstybės narės ir Kroatija pradės ratifikavimo procesą pagal nacionalines taisykles, dauguma atvejų turės balsuoti parlamentas.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos Plėtros generalinio direktorato svetainė

http://ec.europa.eu/enlargement/index_lt.htm

Asmuo ryšiams:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar