Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη - δελτιο τυπου

Η ΕΕ ολοκληρώνει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2011 – Τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν σήμερα να ολοκληρώσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία, γεγονός το οποίο αναμένεται να επιτρέψει την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης έως τα τέλη του έτους. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης σε όλα τα κράτη μέλη και την Κροατία, η προσχώρηση της χώρας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2013.

«Γιορτάζουμε αυτό το ιστορικό γεγονός μαζί με τους κροάτες φίλους μας: κατά τα είκοσι χρόνια που αποτελεί ανεξάρτητη δημοκρατία, η Κροατία έχει αλλάξει ριζικά. Σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο όσον αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων για την ένταξή της στην ΕΕ. Η πρόοδος αυτή επιβραβεύεται σήμερα», δήλωσε ο κ. Štefan Füle, Επίτροπος αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε με συνέπεια τη μεταρρυθμιστική πορεία της Κροατίας. Υπήρξαμε δίκαιοι αλλά αυστηροί: δεν έγινε καμία έκπτωση, δεν αναζητήθηκαν εύκολες λύσεις, δεν έγιναν δεκτές προχειρότητες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ακολουθεί αυτή την αυστηρή, διαφανή προσέγγιση παρακολουθώντας πώς ανταποκρίνεται η Κροατία στις δεσμεύσεις της ώστε να είναι απολύτως σε θέση να αναλάβει τις ευθύνες του κράτους μέλους από την πρώτη κιόλας ημέρα της προσχώρησής της». Και πρόσθεσε: «Τι πιο τρανή απόδειξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης!».

Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την επιτυχή έκβαση των εξαετών διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων η Κροατία εκλήθη όχι μόνο να θεσπίσει νέους νόμους και κανονισμούς ώστε να συμμορφωθεί με τα πρότυπα της ΕΕ, αλλά και να τους εφαρμόσει, αποδεικνύοντας έτσι ότι η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων είναι μη αναστρέψιμη.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κροατίας, οι οποίες διαρθρώθηκαν βάσει 35 κεφαλαίων διαπραγμάτευσης που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών και των κανόνων της ΕΕ, άρχισαν τον Οκτώβριο του 2005. Τα δύο μέρη κατέληξαν σε λύσεις οι οποίες επιτρέπουν, αφενός, στην Κροατία να ενταχθεί ομαλά στην ΕΕ και, αφετέρου, στην ΕΕ να είναι σε θέση να υποδεχθεί ένα νέο μέλος. Κατά την τελική διάσκεψη για την προσχώρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, τα κράτη μέρη της ΕΕ συμφώνησαν να κλείσουν τα υπόλοιπα κεφάλαια πολιτικής που τελούσαν υπό διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων δύο βασικών τομέων: της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αφενός, και της πολιτικής ανταγωνισμού, αφετέρου.

Στο κεφάλαιο για τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Κροατία έχει δρομολογήσει μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς, ενισχύοντας την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρόκειται για στοιχεία θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να επιτευχθούν στο άμεσο μέλλον αποτελέσματα τα οποία θα στηρίζουν το κράτος δικαίου προς όφελος όλων των πολιτών.

Στο κεφάλαιο για την πολιτική ανταγωνισμού, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, η Κροατία χρειάστηκε να θεσπίσει σχέδια αναδιάρθρωσης για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των τομέων της χαλυβουργίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας της, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να παρακολουθεί η Επιτροπή εκ του σύνεγγυς έως την ημέρα της προσχώρησης την τήρηση εκ μέρους της Κροατίας των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και τη συνέχιση των προετοιμασιών της για να αναλάβει, ευθύς μόλις προσχωρήσει, τις ευθύνες που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο που εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου προβλέπει ότι η Κροατία θα ενταχθεί στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013. Πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα είναι διαθέσιμοι για τη χρηματοδότηση σχεδίων υποδομής τα οποία θα στηρίζουν την οικονομία της Κροατίας και τις περιφέρειές της. Πόροι της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη θα διατεθούν επίσης για τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα και για να βοηθήσουν την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Κροατίας.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναμένεται ότι θα υπογραφεί συνθήκη προσχώρησης με την Κροατία εντός έξι μηνών, κατόπιν επίσημης γνώμης της Επιτροπής, έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απόφασης του Συμβουλίου. Εν συνεχεία, όλα τα κράτη μέλη και η Κροατία θα δρομολογήσουν τις διαδικασίες κύρωσης σύμφωνα με τους οικείους κανόνες, ως επί το πλείστον μέσω ψηφοφορίας στα εθνικά κοινοβούλια.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Ιστότοπος της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/enlargement/index_el.htm

Αρμοδια Υπαλληλοσ:

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)


Side Bar