Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Parlament Europejski i Komisja Europejska otwierają biura we Wrocławiu

Wrocław, dnia 1 lipca 2011 r. – pierwszego dnia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding dokonali otwarcia „Domu Europy” – regionalnego przedstawicielstwa Unii Europejskiej. Biuro to będzie odgrywało znaczącą rolę w budowaniu kontaktów między władzami lokalnymi, dziennikarzami i obywatelami w regionach południowo-zachodniej Polski. Polska należy teraz do grupy sześciu państw członkowskich o największej populacji, na których terytorium działa więcej niż jedno przedstawicielstwo UE.

Ustanowienie nowego przedstawicielstwa regionalnego jest wyrazem dążenia Polski do jeszcze większej aktywności w procesie integracji europejskiej. Wraz z ulokowaniem Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Domu Europy mam nadzieję na jeszcze ściślejszą współpracę między tymi instytucjami i milionami obywateli mieszkającymi w południowo-zachodniej Polsce. Biuro to z pewnością stanie się pierwszym punktem styczności z UE dla obywateli w tym regionie”, powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Konieczne jest zbliżenie UE do obywateli”, stwierdziła unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding. Nowe biuro jest najlepszym wyrazem tego, że UE zbliża się do polskich obywateli, schodząc na szczebel lokalny. Nie mogliśmy wybrać lepszego momentu! Jestem pewna, że to biuro przyczyni się do powodzenia polskiej prezydencji. Pragnę podziękować rządowi polskiemu i władzom lokalnym za pomoc w otwarciu Domu Europy we Wrocławiu.

Przedstawicielstwa Komisji i biura informacyjne Parlamentu – wraz z siecią Europe Direct – służą bezpośrednio obywatelom. Udzielają one również instytucjom UE informacji z pierwszej ręki na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich. Pracownicy nowego biura, które znajduje się niedaleko Rynku Głównego i ratusza, będą ściśle współpracowali a Parlamentem, Komisją i innymi instytucjami UE.

Stanowisko dyrektor przedstawicielstwa regionalnego we Wrocławiu obejmuje Natalia Szczucka. Natalia Szczucka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Pełniła ona funkcję asystenta zastępcy Wysokiego Przedstawiciela UE w Bośni i Hercegowinie. Od 2004 r. pracowala w biurze Amnesty International w Brukseli, ostatnio na stanowisku dyrektora ds. rozwoju organizacyjnego w Europie. Jej bogate doświadczenie pomoże wrocławskiemu biuru odegrać ważną rolę w dziedzinie komunikacji z obywatelami.

Dodatkowe informacje

Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska, a zarazem czwartym co do wielkości miastem w Polsce, liczącym ponad 630 tys. mieszkańców, z czego prawie jedną piątą stanowią studenci. W związku ze swoją wielokulturową historią Wrocław nazywany jest często miastem spotkań. Wrocław będzie ogrywał ważną rolę w trakcie polskiej prezydencji.

Komisja ma przedstawicielstwa w stolicach wszystkich państw członkowskich. W państwach o liczbie ludności ponad 25 mln (Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania) przedstawicielstwa ulokowane w stolicach wspierane są również przez jedno lub klika przedstawicielstw regionalnych. Znajdują się one w Barcelonie, Belfaście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium, a teraz również we Wrocławiu.

Zwyczajowo biura Komisji i Parlamentu znajdują się w jednym budynku, jak w przypadku Domu Europy.

ZAŁĄCZNIK

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar