Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL ET MT SK SL

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

10 år med euromyntet: Och vinnaren är …

Bryssel den 30 juni 2011 – Invånarna i euroområdet har valt ut det vinnande förslaget till nytt euromynt som kommer att utfärdas i januari för att markera att det är 10 år sedan eurosedlar och euromynt infördes. Nästan 35 000 personer röstade online och kunde välja mellan fem förslag som valts ut av en professionell jury efter en tävling bland invånarna i hela euroområdet. Det nya minnesmyntet med valören 2 euro kommer att utfärdas i alla medlemsstater i euroområdet. Det beräknas att ungefär 90 miljoner av dessa mynt kommer att sättas i omlopp.

Det vinnande förslaget symboliserar hur euron har blivit en global aktör under de senaste tio åren och dess betydelse i vanliga människors liv (som representeras av människorna på myntet), handeln (fartyget), industrin (fabriken) och energin (vindkraftverk).

Valet av myntutformning

Invånarna i alla länder i euroområdet uppmanades att lämna in förslag via en särskild webbplats under en treveckorsperiod i maj. En professionell jury valde ut fem av de mer än 800 förslag som lämnats in.

Dessa fem lades ut för allmän omröstning på internet bland invånarna i euroområdet under perioden 6–24 juni. Nästan 35 000 personer deltog i omröstningen. Det vinnande förslaget fick 34 % av rösterna.

Det vinnande förslaget utformades av Helmut Andexlinger, som är professionell designer vid österrikiska myntverket.

Minnesmynt i euro för cirkulation

Detta är tredje gången som alla länder i euroområdet har utfärdat ett euromynt med gemensam utformning av den nationella sidan. Det första minnesmyntet med valören 2 euro utfärdades 2007 för att fira 50-årsjubileet av Romfördraget, och det andra 2009 för att fira tio år med den ekonomiska och monetära unionen och införandet av euron som kontovaluta.

Minnesmynt är alltid i valören 2 euro och avsedda att sättas i omlopp i hela euroområdet, och de blir ofta föremål för stort intresse bland myntsamlare.

Mer information om euromynt och euron finns här:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sv.htm

Kontaktpersoner:

Amadeu Altafaj Tardio +32 22952658

Catherine Bunyan +32 22996512

Pia Seppälä +32 22992488)


Side Bar