Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Digitalna agenda: od 1. julija nižje cene gostovanja

Bruselj, 30. junija 2011 – mobilni operaterji EU bodo z učinkom od 1. julija 2011 do 30. junija 2012 spet morali znižati maloprodajne cene gostujočih klicev v skladu s predpisi EU, ki so bili uvedeni leta 2007 in spremenjeni leta 2009. Potrošniki, ki se odločijo za evropsko tarifo, ki je regulirana na ravni EU, bodo za odhodne klice plačali največ 35 centov na minuto in za prejete klice v tujini v EU največ 11 centov na minuto. To je zadnje v vrsti zmanjšanj reguliranih cen v skladu s sedanjo Uredbo o gostovanju EU, ki preneha veljati junija 2012.

Komisija je 30. junija 2010 objavila poročilo (glej IP/10/851), v katerem je navedla, da so takšna zmanjšanja sicer začasno znižala cene gostovanja v regulativnem obdobju, sedanji predpisi pa niso rešili temeljnega problema pomanjkanja konkurence v sektorju storitev gostovanja in cene so vztrajale na nivoju blizu omejitve maloprodajnih cen.

Zaradi tega se pojavlja potreba po novem regulativnem posegu za trajno doseganje cilja, določenega v Evropski digitalni agendi (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200), da se do leta 2015 skoraj odpravi razlika med tarifami za gostovanje in nacionalnimi telekomunikacijskimi tarifami. Takšen cilj bo dosežen, če omogoči konkurenca na trgih za mobilne storitve potrošnikom hitro in lahko izbiro storitev gostovanja, in sicer po cenah, ki so enake ali podobne zadevnim konkurenčnim domačim cenam. Zaradi tega bo Komisija v kratkem predstavila predlog za dolgoročno rešitev strukturnih problemov na trgih gostovanja za glasovne storitve, pisna sporočila in prenos podatkov.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za digitalno agendo, je dejala: Te nove cenovne omejitve bodo začasno zmanjšale maloprodajne cene pri opravljanju in prejemanju glasovnih klicev v drugi državi EU v prihodnjem letu. Odpraviti pa moramo razlog za probleme gostovanja, in sicer z dolgoročnim strukturnim pristopom. Komisija bo zato v kratkem predstavila obsežne nove predloge dolgoročnih rešitev za odpravo poglavitnega problema, tj. pomanjkanje konkurence na trgih gostovanja.

Cenejši govorni klici

Najvišje maloprodajne cene (brez DDV) gostujočih klicev se bodo v obdobju od 1. julija 2011 do 30. junija 2012 znižale. Zmanjšale se bodo s sedanjih 39 centov na minuto na 35 centov na minuto za opravljene klice in s 15 centov na 11 centov na minuto za prejete klice. Za države zunaj evrskega območja bo znesek izračunan na podlagi menjalnega tečaja, objavljenega v Uradnem listu EU dne 1. junija 2011.

Nacionalni regulatorni organi držav članic za telekomunikacije morajo zagotoviti, da mobilni operaterji upoštevajo nova pravila o podatkovnem gostovanju in nižje cene govornih klicev. Če imajo potrošniki težave ali vprašanja v zvezi z novimi omejitvami, lahko stopijo v stik z nacionalnim regulatorjem v državi članici, v kateri ima sedež njihov mobilni operater.

Podatkovno gostovanje

1. julija 2011 se bo omejitev pri veleprodajnih cenah podatkovnega gostovanja (cena, ki si jo med seboj zaračunajo operaterji) z 80 centov na megabajt zmanjšala na 50 centov na megabajt. Sedanja Uredba ne določa omejitve maloprodajnih cen za podatkovne storitve.

Potrošniki in poslovni potniki bodo še naprej zaščiteni pred neprijetnimi presenečenji ob izstavitvi računa za prenašanje podatkov prek mobilnih omrežij, saj so mesečni računi za prenos podatkov omejeni na 50 EUR, razen če se potrošnik izrecno ne dogovori drugače.

Ozadje

Svet ministrov EU in Evropski parlament sta na predlog Evropske komisije leta 2007 prvič omejila cene gostovanja (IP/07/870), s čimer je bilo zagotovljeno, da naročniki mobilnih telefonov v EU plačujejo podobne tarife gostovanja. Julija 2009 sta sprejela revidirane predpise, ki postopoma še bolj znižujejo cene gostovanja, tako da bi do julija 2011 najvišje cene gostovanja znašale 35 centov na minuto za odhodne klice in 11 centov za prejete klice v tujini (glej IP/09/1064 in MEMO/09/309). Predpisi o gostovanju iz leta 2009 se uporabljajo do konca junija 2012.

Več informacij najdete na spletni strani Evropske komisije o gostovanju:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Spletna stran digitalne agende: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Spletna stran Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktni osebi:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)

PRILOGA

Nove omejitve maloprodajnih cen brez DDV – 1. julij 2011 do 30. junij 2012

Govorni klici med gostovanjem

odhodni klici

35 centov

prejeti klici

11 centov

Govorna sporočila med gostovanjem

prejeta govorna sporočila

brezplačno

Cenovna omejitev pri veleprodajnih cenah podatkovnega gostovanja

prenos enega megabajta od sebe ali k sebi

50 centov


Side Bar