Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: od 1. júla nižšie ceny v roamingu

Brusel, 30. jún 2011 – S účinnosťou od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 budú mobilní operátori v EÚ povinní opäť znížiť maloobchodné ceny za volania v roamingu v súlade s predpismi EÚ, ktoré boli po prvýkrát zavedené v roku 2007 a zmenené a doplnené v roku 2009. Spotrebitelia, ktorí si zvolia „eurotarifu“ regulovanú na úrovni EÚ, zaplatia najviac 35 centov za minútu pri odchádzajúcom volaní a 11 centov za minútu pri volaní prijatom v zahraničí v rámci EÚ. Ide o posledné z radu regulovaných znížení cien v rámci súčasného nariadenia EÚ o roamingu, ktorého platnosť vyprší koncom júna 2012.

30. júna 2010 uverejnila Komisia správu (pozri IP/10/851), v ktorej sa uvádza, že aj keď takéto zníženia cien dočasne pomohli počas regulovaného obdobia znížiť ceny roamingových služieb, súčasnými pravidlami sa nevyriešil základný problém, ktorým je nedostatočná hospodárska súťaž na trhu roamingových služieb, a ceny neoblomne zotrvávajú tesne pod maloobchodnými stropnými hodnotami.

Vytvára sa tým potreba nového regulačného zásahu, aby sa trvalým spôsobom dosiahla cieľová hodnota stanovená v Digitálnej agende pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200), na základe ktorej by sa rozdiel medzi roamingovými a vnútroštátnymi telekomunikačnými tarifami mal do roku 2015 priblížiť nule. Tento cieľ sa dosiahne, ak bude hospodárska súťaž na mobilných trhoch dostatočná na to, aby poskytla spotrebiteľom rýchlu a ľahkú voľbu v oblasti roamingových služieb, ktoré budú spoplatňované na úrovni alebo aspoň takmer na úrovni príslušných domácich konkurenčných cien. Na tento účel Komisia v krátkom čase predloží návrh dlhodobého riešenia týchto štrukturálnych problémov na trhu hlasovej, textovej a dátovej komunikácie v roamingu.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová povedala: „Týmito novými cenovými stropmi sa dočasne znížia maloobchodné ceny za uskutočňovanie a prijímanie hovorov v inej krajine EÚ počas nadchádzajúceho roka. Roamingové problémy však musíme riešiť od základu, a to dlhodobým štrukturálnym spôsobom. Komisia preto v krátkej dobe predstaví komplexné nové návrhy dlhodobých riešení, ktorých cieľom je odstrániť základný problém – nedostatok konkurencie na roamingových trhoch.“

Lacnejšie hlasové služby

V období od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 dôjde k zníženiu maximálnych maloobchodných cien (bez DPH) za roamingové hovory. Znížia sa zo súčasných 39 centov na 35 centov za minútu v prípade odchádzajúcich volaní a z 15 centov na 11 centov za minútu v prípade prijatých volaní. V prípade krajín, ktoré nepatria do eurozóny, sa výška limitu vypočíta na základe výmenného kurzu uverejneného v Úradnom vestníku EÚ k 1. júnu 2011.

Vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány v členských štátoch musia zabezpečiť, aby mobilní operátori dodržiavali nové pravidlá v oblasti dátového roamingu a uplatňovali nižšie ceny za hlasové hovory. Spotrebitelia môžu v prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok súvisiacich s novými limitmi kontaktovať vnútroštátny regulačný orgán v členskom štáte, v ktorom sídli ich mobilný operátor.

Dátový roaming

Strop pre dátové roamingové veľkoobchodné ceny (cena, ktorú si navzájom účtujú operátori) sa od 1. júla 2011 zníži na 50 centov za megabyte dát (čo je pokles v porovnaní s pôvodnými 80 centami za MB). V súčasnom nariadení sa pre dátové služby maloobchodný strop nestanovuje.

Spotrebitelia a obchodní cestujúci budú aj naďalej chránení pred neočakávane vysokými účtami za sťahovanie mobilných dát, pretože mesačné účty za mobilný internet sú obmedzené na 50 EUR, pokiaľ sa zákazník výslovne nerozhodne inak.

Kontext

Rada ministrov EÚ a Európsky parlament zaviedli na podnet Európskej komisie limity pre ceny za roaming prvýkrát v roku 2007 (IP/07/870), čím zabezpečili, aby používatelia mobilných telefónov platili za roaming v celej EÚ podobné ceny. V júli 2009 prijali revidované pravidlá, na základe ktorých sa ceny za roaming postupne znižujú, takže od júla 2011 budú maximálne poplatky za roaming 35 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a 11 centov za minútu prichádzajúceho hovoru pri telefonovaní v zahraničí (pozri IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingové pravidlá z roku 2009 sa budú uplatňovať do konca júna 2012.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie týkajúcej sa roamingu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Webová stránka digitálnej agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

PRÍLOHA

Nové limity maloobchodných cien bez DPH – 1. júl 2011 až 30. jún 2012

Roamingové hlasové služby

Odchádzajúce hovory

35 centov

Prichádzajúce hovory

11 centov

Odkazová služba v roamingu

Prijaté hlasové správy

bezplatne

Veľkoobchodný cenový limit pre dáta v roamingu

1 megabyte odoslaných alebo stiahnutých dát

50 centov


Side Bar