Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Agenda digitală: tarife de roaming mai mici începând cu 1 iulie

Bruxelles, 30 iunie 2011 – pentru perioada 1 iulie 2011 – 30 iunie 2012, operatorii de telefonie mobilă din UE vor fi din nou obligați să reducă tarifele la serviciile de roaming cu amănuntul în temeiul normelor UE introduse pentru prima oară în 2007 și modificate în 2009. Consumatorii care optează pentru „eurotariful” reglementat de UE nu vor plăti mai mult de 35 de cenți pe minut pentru apelurile efectuate și 11 cenți pe minut pentru apelurile primite, atunci când se află în UE, în afara țării de origine. Aceasta este ultima dintr-o serie de reduceri de preț reglementate în temeiul actualului Regulament al UE privind serviciile de roaming, care expiră în 2012.

La  30 iunie 2010, Comisia a publicat un raport (a se vedea IP/10/851) în care se menționa că, deși reducerile de acest tip au condus la o reducere temporară a tarifelor aplicate serviciilor de roaming în timpul perioadei reglementate, normele în vigoare nu au rezolvat problema de fond, și anume, cea a lipsei concurenței pe piața serviciilor de roaming, iar prețurile au rămas foarte apropiate de plafoanele stabilite pentru prețurile cu amănuntul.

Acest fapt creează nevoia unei noi intervenții normative în vederea atingerii, într-un mod durabil, până în 2015, a obiectivului stabilit în Agenda digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200) și anume o diferență între tarifele naționale de telefonie mobilă și cele de roaming apropiată de zero. Acest obiectiv va fi atins atunci când concurența de pe piața de telefonie mobilă le va permite consumatorilor să opteze rapid și ușor pentru un serviciu de roaming la un preț comparabil sau apropiat de tariful național concurent. În acest scop, Comisia va prezenta în curând o propunere pentru o soluție pe termen lung la problemele structurale de pe piața serviciilor de apeluri vocale, de SMS și de date în roaming.

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu agenda digitală, a declarat: „Aceste noi plafoane ale prețurilor vor reduce temporar tarifele cu amănuntul pentru apelurile vocale efectuate și primite atunci când ne aflăm într-o altă țară a UE în anul ce urmează. Cu toate acestea, este nevoie de o abordare structurală și de durată pentru a putea rezolva încă din fașă problemele de pe piața serviciilor de roaming. În consecință, Comisia va prezenta în scurt timp propuneri noi și cuprinzătoare de soluții pe termen lung pentru eliminarea problemei care stă la baza acestei situații - lipsa concurenței de pe piața serviciilor de roaming.”

Apeluri vocale mai ieftine

Prețurile cu amănuntul maxime (fără TVA) pentru apelurile în roaming vor fi reduse în perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2012. Pentru apelurile efectuate, reducerea va fi de la 39 de cenți pe minut la 35 de cenți pe minut, iar pentru apelurile primite, de la 15 la 11 cenți pe minut. Pentru țările din afara zonei euro, suma se va calcula pe baza cursului de schimb publicat în Jurnalul Oficial al UE la 1 iunie 2011.

Autoritățile naționale de reglementare în domeniul telecomunicațiilor din statele membre trebuie să se asigure că operatorii de telefonie mobilă respectă noile reglementări privind serviciile de date în roaming și reducerea prețurilor pentru apelurile vocale. Consumatorii pot contacta autoritatea națională de reglementare din statul membru în care își are sediul operatorul lor de telefonie mobilă în cazul în care au probleme sau întrebări privind noile limite.

Serviciile de date în roaming

Începând cu 1 iulie 2011, plafonul pentru prețurile cu ridicata ale serviciilor de date în roaming (prețul perceput între operatori) va fi redus la 50 de cenți pe megabyte (de la 80 de cenți pe MB). Regulamentul în vigoare nu prevede niciun plafon pentru prețurile cu amănuntul ale serviciilor de date.

Consumatorii și persoanele care călătoresc în interes de afaceri vor fi în continuare protejați împotriva „facturilor-șoc” pe care le pot primi în mod neașteptat pentru că au descărcat date prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă, întrucât facturile lunare pentru descărcarea de date sunt limitate întotdeauna la 50 EUR cu excepția cazului în care clientul optează în mod explicit pentru o altă sumă.

Context

Consiliul de Miniștri al UE și Parlamentul European, hotărând pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, au introdus pentru prima dată plafoane tarifare pentru serviciile în roaming în 2007 (IP/07/870), pentru a se asigura că abonații la serviciile de telefonie mobilă plătesc tarife de roaming similare în întreaga UE. În iulie 2009, au adoptat norme revizuite privind o nouă reducere eșalonată a prețurilor pentru serviciile de roaming, astfel încât, până în iulie 2011, tarifele maxime pentru serviciile de roaming să fie de 35 de cenți pe minut pentru apelurile efectuate și de 11 cenți pe minut pentru apelurile primite în străinătate (a se vedea IP/09/1064 și MEMO/09/309). Normele referitoare la roaming adoptate în 2009 se vor aplica până la sfârșitul lunii iunie 2012.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul Comisiei Europene dedicat serviciilor de roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Site-ul web dedicat Agendei digitale: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Site-ul web al comisarului Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Persoane de contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

ANEXĂ

Noile plafoane pentru prețurile cu amănuntul fără TVA între 1 iulie 2011 și 30 iunie 2012

Apeluri vocale în roaming

Apeluri efectuate

35 de cenți

Apeluri primite

11 cenți

Mesaje vocale în roaming

Mesaje vocale primite

gratuite

Plafonul prețurilor cu ridicata pentru serviciile de date în roaming

1 megabyte încărcat sau descărcat

50 de cenți


Side Bar