Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: lagere roamingprijzen vanaf 1 juli

Brussel, 30 juni 2011 – Vanaf 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 zullen de Europese exploitanten van mobiele telefonie opnieuw verplicht worden hun eindgebruikerprijzen voor roaminggesprekken te verlagen overeenkomstig de EU-regels, die voor het eerst zijn ingevoerd in 2007 en gewijzigd in 2009. Consumenten die voor het door de EU gereguleerde "Eurotarief" kiezen, zullen niet meer dan 35 cent per minuut voor uitgaande en 11 cent per minuut voor inkomende gesprekken moeten betalen wanneer zij zich in een ander land van de EU bevinden. Dit is de laatste in de reeks van prijsdalingen die zich hebben voorgedaan ten gevolge van de huidige roamingverordening, die eind juni 2012 vervalt.

Op 30 juni 2010 heeft de Commissie een verslag gepubliceerd (zie IP/10/851), waarin is aangegeven dat deze prijsdalingen weliswaar tijdelijk tot lagere roamingprijzen hebben geleid tijdens de periode van regulering, maar dat de geldende regels het achterliggende probleem niet hebben opgelost, namelijk een gebrek aan concurrentie in roamingdiensten en prijzen die halsstarrig blijven kleven aan de prijsplafonds.

Daardoor ontstaat de behoefte aan een nieuw regulerend optreden om op duurzame wijze te voldoen aan de doelstelling die in de Digitale agenda voor Europa is vastgesteld (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200), namelijk dat het verschil tussen roaming- en nationale tarieven tegen 2015 vrijwel nul moet bedragen. Deze doelstelling zal worden gehaald als consumenten door de concurrentie op de mobiele markten snel en gemakkelijk een keuze kunnen maken tussen roamingdiensten, tegen prijzen die het overeenkomstige op concurrentie gebaseerde nationale prijsniveau benaderen of evenaren. Met dat doel voor ogen zal de Commissie zeer binnenkort met een voorstel komen voor een oplossing op lange termijn voor de structurele problemen op de markten voor gesprekken, sms- en datadiensten in roaming.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, zei hierover: "Met deze nieuwe prijsplafonds zullen de prijzen voor de gebruiker die in een ander EU-land opbelt of wordt opgebeld, voor het komende jaar naar beneden gaan. Maar wij moeten de roamingproblemen bij de wortels aanpakken met een structurele oplossing die langer meegaat. De Commissie zal daarom zeer binnenkort met algemene nieuwe voorstellen komen voor langetermijnoplossingen waarmee het achterliggende probleem van gebrekkige concurrentie in de roamingmarkten wordt aangepakt.

Goedkopere gesprekken

De maximumprijzen (excl. btw) voor roaminggesprekken op retailniveau zullen worden verlaagd gedurende de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012. De prijzen zullen dalen van de huidige 39 cent tot 35 cent per minuut voor geïnitieerde gesprekken en van 15 cent tot 11 cent per minuut voor ontvangen gesprekken. Voor landen buiten het eurogebied zal het bedrag worden berekend op basis van de op 1 juni 2011 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerde wisselkoers.

De nationale telecomtoezichthouders van de lidstaten moeten erop toezien dat de exploitanten van mobieletelefoondiensten voldoen aan de nieuwe voorschriften inzake dataroaming en de lagere prijzen voor gesprekken. Consumenten kunnen voor eventuele problemen of vragen in verband met de nieuwe limieten contact opnemen met de nationale toezichthouder in de lidstaat waar hun mobiele exploitant gevestigd is.

Dataroaming

Vanaf 1 juli 2011 zal het prijsplafond voor dataroaming op groothandelsniveau (de prijs die de exploitanten elkaar aanrekenen) dalen tot 50 cent per megabyte (tegenover 80 cent per MB voorheen). De huidige verordening voorziet niet in een prijsplafond voor datadiensten op retailniveau.

Consumenten en zakenreizigers zullen verder bescherming blijven krijgen tegen onverwacht hoge facturen bij het downloaden van gegevens over mobiele netwerken, omdat de maandelijkse factuur beperkt is tot 50 euro tenzij de consument uitdrukkelijk heeft aangegeven iets anders te willen.

Achtergrond

In 2007 hebben de Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement op voorstel van de Europese Commissie voor het eerst maximumprijzen voor roaming ingevoerd (IP/07/870), waardoor abonnees van mobiele telefonie over de hele EU vergelijkbare tarieven betalen voor roaming. In juli 2009 hebben zij herziene voorschriften aangenomen waardoor roamingprijzen geleidelijk verder worden verlaagd, zodat tegen juli 2011 de maximale roamingkosten 35 cent per minuut zullen bedragen voor uitgaande en 11 cent voor inkomende gesprekken in het buitenland (zie IP/09/1064 en MEMO/09/309). De roamingvoorschriften van 2009 zullen tot eind juni 2012 van toepassing zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Europese Commissie over roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Website van de Digitale agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contactpersonen :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

BIJLAGE

Nieuwe retailprijsplafonds exclusief BTW – 1 juli 2011 tot 30 juni 2012

Roaminggesprekken

Uitgaande gesprekken

35 cent

Inkomende gesprekken

11 cent

Voice-mailberichten bij roaming

Inkomende voice-mailberichten

Gratis

Plafonds voor dataroaming op groothandelsniveau

1 geüploade of gedownloade megabyte

50 cent


Side Bar