Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: verkkovierailuhinnat laskevat 1. heinäkuuta

Bryssel, 30. kesäkuuta 2011 – EU:n matkaviestinoperaattorien on jälleen alennettava 1. heinäkuuta 2011 verkkovierailupuheluista perimiään vähittäishintoja 30. kesäkuuta 2012 saakka EU:n sääntöjen mukaisesti. Säännöt vahvistettiin ensi kertaa vuonna 2007, ja niitä muutettiin vuonna 2009. Kuluttajat, jotka valitsevat EU:n sääntelemän ns. eurotariffin, maksavat enintään 35 senttiä minuutilta ulkomailla EU:n alueella soittamistaan ja 11 senttiä ulkomailla EU:n alueella vastaanottamistaan puheluista. Tämä alennus on EU:n nykyisessä verkkovierailuasetuksessa säänneltyjen hintaleikkausten sarjan viimeinen. Asetuksen voimassaolo päättyy vuoden 2012 kesäkuun lopussa.

Komissio julkaisi 30. kesäkuuta 2010 kertomuksen (ks. IP/10/581), jossa todetaan, että vaikka enimmäishintojen asettaminen on alentanut sääntelyjaksolla verkkovierailuhintoja väliaikaisesti, nykyiset säännöt eivät ratkaise verkkovierailumarkkinoiden kilpailun puutteesta juontuvaa perusongelmaa, ja hinnat pysyttelevät sitkeästi vähittäishintojen ylärajan lähellä.

Uusi säädös on siis tarpeen, mikäli Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) asetetu tavoite lähentää verkkovierailuhintojen ja kansallisten tariffien ero likelle nollaa vuoteen 2015 mennessä halutaan saavuttaa kestävällä tavalla. Tavoitteeseen päästään, jos kuluttajille on kilpailluilla matkapuhelinmarkkinoilla tarjolla nopeasti ja vaivattomasti verkkovierailupalveluja, jotka hinnoiltaan vastaavat tai ovat lähellä kilpailtua kotimaista hintatasoa. Tämän vuoksi komissio aikoo hyvin pian tehdä ehdotuksen pitkän aikavälin ratkaisun löytämiseksi tilanteen taustalla olevaan puhelujen, tekstiviestien ja datan verkkovierailuja vaivaavaan rakenteelliseen ongelmaan.

Digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes toteaa: ”Näillä uusilla hintakatoilla alennetaan vuoden aikana määräajaksi ulkomailla EU:n alueella soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen vähittäishintoja. Meidän on kuitenkin puututtava verkkovierailuongelman perussyyhyn pitkäjänteisellä rakenteellisella ratkaisulla. Komissio esittääkin hyvin pian kattavat uudet ehdotukset pitkän aikavälin ratkaisujen löytämiseksi ongelman perussyyhyn, eli kilpailun puutteeseen verkkovierailumarkkinoilla."

Halvemmat puhelut

Verkkovierailupuhelujen vähittäishintakattoa (ilman arvonlisäveroa) alennetaan ajanjaksoksi 1.7.2011–30.6.2012. Hinnat alenevat soitettujen puhelujen nykyisestä 39 sentistä 35 senttiin minuutilta ja vastaanotettujen puhelujen 15 sentistä 11 senttiin minuutilta. Euroalueen ulkopuolisissa maissa kuukausittainen katkaisuraja lasketaan EU:n virallisessa lehdessä 1. kesäkuuta 2011 julkaistun vaihtokurssin perusteella.

Jäsenvaltioiden kansallisten viestintäviranomaisten on varmistettava, että matkaviestinoperaattorit noudattavat uusia datapalvelujen verkkovierailusääntöjä ja alennettuja puheluhintoja. Jos kuluttajilla on uusiin hintarajoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä käyttämäänsä operaattoria valvovaan kansalliseen sääntelyviranomaiseen.

Datapalvelujen käyttö ulkomailla

Verkkovierailujen tukkuhintakatto (operaattorien toisiltaan perimä enimmäishinta) laskee 1.7.2011 alkaen 50 senttiin megabitiltä (kun se ennen oli 80 senttiä MB:ltä).

Datapalvelujen vähittäishinnoille ei nykyisessä asetuksessa säädetä ylärajaa.

Kuluttajia ja liikematkailijoita suojellaan edelleenkin odottamattomilta hintayllätyksiltä, joita datan lataamisesta matkaviestinverkkojen kautta voi aiheutua, koska datan lataamisen kuukausittainen lasku rajataan 50 euroon, ellei kuluttaja nimenomaisesti sovi toisin.

Tausta

EU:n ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti asettivat verkkovierailuhinnoille ensimmäiset enimmäisrajat Euroopan komission ehdotuksesta vuonna 2007 (IP/07/870). Näin ne varmistivat, että matkapuhelinten käyttäjät maksavat verkkovierailuista samanlaisia hintoja koko EU:ssa. Heinäkuussa 2009 neuvosto ja parlamentti antoivat tarkistetut säännöt, joiden mukaan verkkovierailuhintojen alentamista jatketaan vaiheittain siten, että soitettujen puhelujen verkkovierailuhinnat ovat heinäkuusta 2011 alkaen enintään 35 senttiä minuutilta ja vastaanotettujen vastaavasti enintään 11 senttiä minuutilta (ks. IP/09/1064 ja MEMO/09/309). Vuoden 2009 verkkovierailusääntöjä sovelletaan kesäkuun 2012 loppuun saakka.

Lisätietoja on saatavissa Euroopan komission verkkovierailusivuilta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteystiedot :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

LIITE

Uudet vähittäishintakatot ilman alv:a – 1.7.2011–30.6.2012

Puhelut ulkomailla

Soitetut

35 senttiä

Vastaanotetut

11 senttiä

Puheposti ulkomailla

Vastaanottaminen

Maksutonta

Datapalvelujen verkkovierailujen tukkuhintakatto

1 megatavu lähetettyä tai ladattua tietoa

50 senttiä


Side Bar