Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: alates 1. juulist langevad rändlusteenuste hinnad

Brüssel, 30. juuni 2011 – alates 1. juulist 2011 kuni 30. juunini 2012 on ELi mobiilsideoperaatorid taas kohustatud langetama rändluskõnede jaehindu kooskõlas ELi eeskirjadega, mis võeti esimest korda kasutusele 2007. aastal ja mida muudeti 2009. aastal. Tarbijad, kes valivad ELi reguleeritud „eurotariifi” maksavad teistes ELi liikmesriikides viibides tehtud kõnede eest mitte rohkem kui 35 senti minuti kohta ning vastuvõetud kõnede eest 11 senti minuti kohta. See on praegu kehtiva ELi rändlusteenuse määruse kohaselt reguleeritud hinnaalanduste seerias viimane. Määrus kaotab kehtivuse 2012. aasta juuni lõpus.

Komisjon avaldas 30. juunil 2010 aruande (vt IP/10/851), millest selgus, et sellised hinnaalandused on reguleeritud ajavahemiku jooksul küll ajutiselt vähendanud rändlusteenuse hindu, kuid praegused eeskirjad ei lahendanud siiski peamist probleemi, milleks on konkurentsi puudumine rändlusturgudel, ning hinnad jäid tõrksalt jaemüügi hinnalagede lähedale.

Seepärast tuleb uuesti reguleerivalt sekkuda, et saavutada püsivalt Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (Euroopa digitaalne tegevuskava) (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) sätestatud eesmärk, mille kohaselt peaks rändlustasude ja riiklike telekommunikatsioonitariifide vahe jõudma 2015. aastaks nulli lähedale. See eesmärk saavutatakse, kui konkurents mobiilsideturgudel võimaldab tarbijatel kiiresti ja lihtsalt valida hinna poolest sama või peaaegu samaväärse rändlusteenuse kui asjaomane omamaine rändlusteenus. Sel eesmärgil esitab komisjon peagi ettepaneku häälkõnede, tekstisõnumite ja andmeside rändlusteenuste turgude struktuuriliste probleemide pikaajaliste lahenduste kohta.

Euroopa Komisjoni asepresident digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Need uued hinnalaed vähendavad tuleval aastal ajutiselt teistes ELi liikmesriikides tehtud ja vastuvõetud häälkõnede jaehindu. Siiski peame rändlusteenustega seotud probleemidega tõsiselt tegelema ja kasutama selleks pikaajalist struktuurset lähenemisviisi. Seepärast esitab komisjon peagi uued põhjalikud ettepanekud pikaajaliste lahenduste kohta, et lahendada peamine probleem konkurentsi puudumine rändlusturgudel.”

Odavamad häälkõned

Rändluskõne (käibemaksuta) maksimaalset jaehinda vähendatakse ajavahemikul 1. juulist 2011 kuni 30. juunini 2012. Tehtud kõned hakkavad praeguse 39 sendi asemel maksma 35 senti minuti kohta ning vastuvõetud kõned 15 sendi asemel 11 senti minuti kohta. Euroalasse mittekuuluvates riikides arvutatakse see summa Euroopa Liidu Teatajas 1. juuni 2011 seisuga avaldatud vahetuskursi alusel.

Liikmesriikide telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused peavad tagama, et mobiilsideoperaatorid jälgivad andmesiderändluse uusi eeskirju ja häälkõnedele kehtivaid madalamaid hindu. Uute limiitidega seotud probleemide või küsimuste korral võivad tarbijad ühendust võtta selle liikmesriigi reguleeriva asutusega, kus nende mobiilsideoperaator asub.

Andmesiderändlus

Alates 1. juulist 2011 alandatakse andmesiderändluse hulgihinna ülempiiri (s.o hind, mida operaatorid üksteiselt küsivad) praeguselt 80 sendilt 50 sendile megabaidi eest. Praegu kehtiv määrus ei kehtesta andmesideteenustele jaemüügi hinnalage.

Tarbijad ja ärireisijad on ka edaspidi kaitstud ootamatult suurte arvete („šokiarved”) eest, mis kaasnevad mobiiltelefonivõrkude kaudu andmete allalaadimisega, kuna andmesideteenuste igakuist arvet piiratakse 50 eurole, juhul kui klient ei ole teisiti kokku leppinud.

Taustteave

ELi Ministrite Nõukogu ja Euroopa Parlament kehtestasid komisjoni ettepanekul esimest korda rändlusteenuste hinnalaed 2007. aastal (IP/07/870), millega tagati, et mobiilsideteenuse kasutajad maksavad rändlusteenuse eest ühesugust hinda kogu ELis. 2009. aasta juulis võtsid nõukogu ja Euroopa Parlament vastu läbivaadatud eeskirjad, et vähendada rändlustasusid järk-järgult nii, et 2011. aasta juulis on kõnede tegemise eest makstav rändlustasu 35 senti minuti kohta ja välismaal kõne vastuvõtmine maksab 11 senti minuti kohta (vt IP/09/1064 ja MEMO/09/309). 2009. aastal vastuvõetud rändluseeskirju kohaldatakse 2012. aasta juuni lõpuni.

Lisateavet võib leida rändlusteenuseid käsitlevalt Euroopa Komisjoni veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

LISA

Uued jaemüügi hinnalaed (käibemaksuta) 1. juulist 2011 kuni 30. juunini 2012

Rändlusteenusena tehtud häälkõne

Tehtav kõne

35 senti

Vastuvõetav kõne

11 senti

Kõneposti saabuv rändlussõnum

Saabuv rändlussõnum

tasuta

Andmesiderändluse hulgihinna ülempiir

1 megabaidi üles- või allalaadimine

50 senti


Side Bar