Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dagsorden: lavere priser for brug af mobiltelefon i udlandet pr. 1. juli

Bruxelles, den 30. juni 2011: Med virkning fra den 1. juli 2011 og frem til den 30. juni 2012 vil mobiloperatørerne i EU igen være nødt til at nedsætte detailpriserne på mobilopkald i udlandet i overensstemmelse med de EU-regler, der blev indført i 2007 og ændret i 2009. Forbrugere, der vælger den EU-regulerede "eurotarif", vil højst komme til at betale 35 cent pr. minut for de opkald, de selv foretager, og 11 cent pr. minut for de opkald, de modtager, når de opholder sig i et andet EU-land. Der er tale om den sidste af en række regulerede prisnedsættelser efter den nuværende EU-forordning om "roaming" (brug af mobiltelefon i udlandet), der udløber ved udgangen af juni 2012.

Den 30. juni 2010 offentliggjorde Kommissionen en rapport (se IP/10/851), der viste, at prislofterne midlertidigt har ført til lavere roamingpriser i den periode, som reguleringen dækker, men de nuværende regler har ikke løst det bagvedliggende problem med manglende konkurrence på roamingmarkedet, og priserne er urokkeligt blevet ved med at ligge tæt på detailprislofterne.

Det betyder, at der må nye lovindgreb til for at sikre, at vi når målet i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) om, at forskellen mellem priserne på brug af mobiltelefon i hjemlandet og i udlandet skal nærme sig nul i 2015. Dette mål vil blive opfyldt, hvis konkurrencen på mobilmarkederne giver forbrugerne mulighed for hurtigt og nemt at vælge roamingtjenester, der koster det samme eller næsten det samme som de tilsvarende indenlandske tjenester. Til dette formål vil Kommissionen meget snart forelægge et forslag om en langsigtet løsning på de strukturelle problemer på markederne for taletelefoni-, sms- og dataroaming.

Næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, siger: “De nye prislofter vil midlertidigt nedsætte detailpriserne for at foretage og modtage opkald i et andet EU-land i det kommende år. Men vi er nødt til at tage fat om roden til roamingproblemerne gennem en langsigtet strukturel tilgang. Kommissionen vil derfor snart forelægge omfattende nye forslag om langsigtede løsninger på det bagvedliggende problem: manglende på konkurrence på roamingmarkederne."

Billigere mobilsamtaler

De maksimale detailpriser (ekskl. moms) for roamingopkald nedsættes for perioden 1. juli 2011 – 30. juni 2012. De falder fra de nuværende 39 cent til 35 cent pr. minut for foretagne opkald og med 15 cent til 11 cent pr. minut for modtagne opkald. For lande, som ikke anvender euroen, beregnes beløbet ud fra den vekselkurs, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende pr. 1. juni 2011.

Medlemsstaternes telemyndigheder skal sørge for, at mobiloperatørerne overholder de nye regler for dataroaming og de lavere priser for mobilsamtaler. Forbrugerne kan henvende sig til den nationale telemyndighed i den medlemsstat, hvor deres mobiloperatør er etableret, hvis de har problemer eller spørgsmål i forbindelse med de nye prislofter.

Dataroaming

Fra den 1. juli 2011 sænkes loftet over engrosprisen (den pris, som operatørerne opkræver af hinanden) på dataroaming til 50 cent pr. MegaByte (hidtil har den ligget på 80 cent pr. MB). Den nuværende forordning fastsætter ikke noget loft over detailprisen for datatjenester.

Private forbrugere og forretningsrejsende vil fortsat være beskyttet mod uforventede chokregninger for at downloade data over mobilnettene, da den månedlige regning for datatjenester er begrænset til 50 EUR, medmindre kunden udtrykkeligt aftaler andet med sin udbyder.

Baggrund:

På forslag af Europa-Kommissionen indførte EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet de første prislofter for roaming i 2007 (IP/07/870), der sikrede, at mobilabonnenter betaler ensartede roamingpriser i hele EU. I juli 2009 blev der vedtaget reviderede regler, som yderligere nedsætter roamingpriserne i etaper, indtil maksimumpriserne for roaming fra juli 2011 højst må være 35 cent pr. minut for foretagne opkald og 11 cent for modtagne opkald i udlandet (se IP/09/1064 og MEMO/09/309). Roamingreglerne fra 2009 gælder frem til udgangen af juni 2012.

Yderligere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for roaming:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Den digitale dagsorden: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

BILAG

Nye prislofter for roamingtjenester, ekskl. moms: 1. juli 2011 – 30. juni 2012

Mobilsamtaler: detailprisloft

Foretagne opkald, pr. minut

35 cent

Modtagne opkald, pr. minut

11 cent

Telefonbeskeder

Besked om modtaget telefonbesked (voice mail)

Gratis

Datatjenester: engrosprisloft

1 megabyte sendt eller modtaget

50 cent


Side Bar