Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: od 1. července nižší ceny za roaming

Brusel, 30. června 2011 – Od 1. července 2011 do 30. června 2012 budou mobilní operátoři Evropské unie opět muset snížit maloobchodní ceny za roamingové volání, a to v souladu s předpisy EU, které byly poprvé zavedeny v roce 2007 a novelizovány v roce 2009. Zákazníci, kteří si zvolí tarif regulovaný EU, tzv. eurotarif, budou při volání v jiných státech EU platit maximálně 35 centů za minutu odchozího hovoru a 11 centů za minutu příchozího hovoru. Jedná se o poslední z řady snížení cen podle stávajícího nařízení EU o roamingu, které přestane platit na konci června 2012.

Dne 30. června 2010 Komise zveřejnila zprávu (viz IP/10/851), podle níž tato snížení cen sice ceny za roaming během regulovaných období dočasně snížila, stávající pravidla však nevyřešila problém s nedostatečnou konkurencí v oblasti roamingových služeb a ceny zůstaly těsně pod maloobchodními cenovými stropy.

Proto je nezbytný nový regulační zásah, s cílem trvale splnit závazek digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200), podle něhož se má rozdíl mezi tarify za roaming a za domácí hovory z mobilního telefonu do roku 2015 přiblížit nule. Tohoto cíle lze dosáhnout, pokud si zákazníci budou díky konkurenci moci rychle a snadno vybrat roamingovou službu za stejných nebo podobných cenových podmínek jako domácí volání. Komise proto zanedlouho představí návrh dlouhodobého řešení strukturálních problémů na trzích s hlasovým, textovým a datovým roamingem.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Tyto nové cenové limity během příštího roku dočasně sníží maloobchodní ceny za příchozí i odchozí hovory v jiném členském státě EU. Musíme se však zabývat příčinou roamingového problému jako takovou, hledat dlouhodobá strukturální řešení. Komise proto již brzy představí komplexní, nové návrhy dlouhodobých řešení, zaměřené na nedostatečnou konkurenci na trzích pro roaming."

Levnější hlasové volání

Maximální maloobchodní ceny (bez DPH) za roamingové volání budou sníženy od 1. července 2011 do 30. června 2012. Ze současných 39 centů se sníží na 35 centů za minutu odchozího hovoru a z 15 centů na 11 centů za minutu příchozího hovoru. U zemí, které nepatří do eurozóny, bude cena vypočítána na základě směnného kurzu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie ke dni 1. června 2011.

Telekomunikační regulační orgány v jednotlivých členských státech musí zajistit, aby jejich mobilní operátoři dodržovali nová pravidla datového roamingu a nižší ceny za hlasové volání. Spotřebitelé mohou ohledně problémů nebo dotazů v souvislosti s novými limity kontaktovat regulační orgán v členském státě, kde je jejich mobilní operátor usazen.

Datový roaming

Od 1. července 2011 se maximální velkoobchodní ceny za datový roaming (cena, kterou si vzájemně účtují operátoři) sníží na 50 centů za megabyte (z původních 80 centů za MB). Maloobchodní cenové stropy pro datové služby v současném nařízení stanoveny nejsou.

Zákazníkům a těm, kteří cestují služebně, nebude ani nadále hrozit, že by byli překvapeni výší účtu za data stahovaná přes mobilní sítě, protože měsíční částka za stahování dat může činit maximálně 50 EUR kromě případů, kdy zákazník výslovně souhlasí s jinou částkou.

Souvislosti

Rada ministrů EU a Evropský parlament nejprve v roce 2007 na návrh Evropské komise zavedly limity pro ceny roamingu (IP/07/870), které zaručují, že předplatitelé služeb mobilních operátorů v celé EU platí za roaming podobné tarify. V červenci 2009 přijaly Rada a Parlament revidovaná pravidla, která ceny za roaming dále snižují, takže od července 2011 budou maximální poplatky za roaming činit 35 centů za jednu minutu odchozího hovoru a 11 centů za jednu minutu příchozího hovoru v zahraničí (viz IP/09/1064 a MEMO/09/309). Roamingová pravidla z roku 2009 budou platit do konce června 2012.

Více informací naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované roamingu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htmTable

Internetová stránka digitální agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)

PŘÍLOHA

Nové maximální maloobchodní ceny bez DPH – od 1. července 2011 do 30. června 2012

Roamingové hlasové volání

Odchozí hovory

35 centů

Příchozí hovory

11 centů

Roamingové hlasové zprávy

Přijaté hlasové zprávy

bezplatná služba

Maximální velkoobchodní ceny za roaming

1 megabyte vložený nebo stažený

50 centů


Side Bar