Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia lansează o consultare privind ameliorarea politicii UE în domeniul calității aerului

Bruxelles, 30 iunie 2011 – În condițiile în care un procent de până la 49 % dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetățenii UE.

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depășește anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu. În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii privitoare la punctele tari și punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum și la evoluția punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecție, care va contribui la o revizuire a legislației, programată pentru cel târziu 2013.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Privind în urmă la parcursul Europei în materie de ameliorare a calității aerului, avem multe motive să fim mândri. Dar cele 500 000 de decese premature asociate poluării ridicate a aerului cu particule în suspensie ne spun că rămân încă în mod clar multe de făcut. Este nevoie să demarăm imediat discuțiile privind următoarea generație de obiective privind calitatea aerului.”

Consultarea publică invită toate părțile interesate să își împărtășească punctele de vedere privind cele mai bune modalități de ameliorare a legislației UE în domeniul calității aerului. Consultarea este împărțită în două părți – un scurt chestionar pentru publicul larg și o secțiune mai lungă pentru experți și persoane care lucrează în acest domeniu provenind din administrațiile naționale, autorități regionale și locale, cercetători, întreprinderi, părți interesate, grupuri din domeniul sănătății și al mediului, precum și alte grupuri implicate în punerea în aplicare a legislației UE în domeniul calității aerului.

Etapele următoare

Această operațiune reprezintă începutul unui proces amplu de consultare, anunțat de Comisie în ianuarie 2011 (a se vedea MEMO/11/31). Comisia va continua activitățile pregătitoare și va organiza o nouă rundă de consultări publice, cel mai târziu în 2013, înainte de a prezenta ideile privind viitorul politicii UE în domeniul aerului.

Context

Politica UE în domeniul aerului are o lungă istorie și reprezintă una din poveștile de succes ale politicii de mediu. Potrivit raportului privind starea mediului (State of the Environment Report) al Agenției Europene de Mediu (AEM), în ultimii 20 de ani s-a constatat o scădere a emisiilor generate de toți poluanții atmosferici relevanți. În cazul anumitor poluanți emisiile au scăzut semnificativ, cele de plumb fiind de exemplu reduse cu aproximativ 90 %. Legislația UE privind emisiile industriale, emisiile provenind de la vehicule și calitatea combustibilului a jucat un rol major în aceste reduceri.

Dar calitatea aerului în UE este încă destul de departe de obiectivele celui de-al 6-lea Program de acțiune pentru mediu (6th Environmental Action Programme), prin care UE și-a propus să atingă „niveluri de calitate a aerului care nu au un impact negativ semnificativ asupra sănătății umane și a mediului și nu prezintă riscuri pentru acestea”.

În 2008, 45 % din populația UE locuia încă în zone în care erau depășite valorile limită privind particulele în suspensie (PM10), 49 % locuiau în zone în care era depășită valoarea limită anuală de NO2, iar 46 % în zone în care era depășită valoarea țintă de O3 considerată sigură pentru sănătatea umană. În plus, între 20 și 30 % din locuitorii zonelor urbane sunt expuși unei serii de depășiri ale limitelor.

Cel mai recent Eurobarometru privitor la atitudinile cetățenilor europeni față de mediu (Attitudes of European citizens towards the environment) (365) a arătat că pentru 36 % din cetățeni, poluarea atmosferică reprezintă una din primele cinci preocupări de mediu principale, în timp ce pentru 40 % dintre aceștia poluarea din orașe este prima problemă de mediu care le vine în minte.

Informații suplimentare:

Chestionarul pentru consultare poate fi completat la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm

Mai multe detalii privind politica UE în domeniul aerului și revizuirea acesteia puteți găsi la adresele:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)


Side Bar